Yüzdeler

Herkese merhabalar.
Kunduz yedinci sınıf matematik videoları konumuz.
Yüzdeler yüzde ile belirtilen bir sayıyı Kesire çevirirken paydaya her zaman 100 yazılır.
Paya ise yüzde sembolün yanındaki sayı olduğu gibi yazılır.
Sayıyı kesikli halde yazdıktan sonra sadeleştirme yapmak, sadeleştirme yapmak işimizi kolaylaştırabilir arkadaşlar.
Örneğin %30 sembolüyle verilmiş.
Bunu 30 bölü 100 şeklinde yazıyorum ve birer sıfırı sade değiştirdim de en sade haliyle üç bölü on olacaktır.
%80 80 bölü 100 payda 100 yazdım ve sembolün yanındaki sayı olduğu gibi pay kısmını yazıyorduk.
Sıfırları sadece girsem en sade haliyle 8 bölü 10 demektir.
Yüzde 45 pideye yüz.
Üst kısmı ise sembolün yanındaki 45 bölü yüzden beş ile sağ değiştirirse dokuz bölü yirmi olur.
En sade hali %12 12 bölü 100 şeklinde yazdık.
Dört ile sade değiştirdim de.
Üç bölü yirmi beş olur.
Üç bölü yirmi beş oldu.
Yüzde otuz sekiz pideye yüz pay kısmını ise sembolün yanındaki sayı otuz sekiz, iki de sade.
Eleştirdim de on dokuz bölü elli oldu.
Yüzde 125 125 bölü 100 şeklinde yazdık.
25 ile sade değiştirdiğim de beş bölü dört kaldı.
Bir çokluğunu belirtilen yüzdesini bulurken sayı ile yüzdenin kesire çevirelim şu hali çarpılır arkadaşlar ya da sayının miktarı ve yüzdesi arasında bir orantı kurmam gerekiyor.
Örneği inceleyelim.
150 sayısının yüzde 30'unu bulunuz.
Sayıyı yazıyorum.
150'ye ve sembol ile verilen bu yüzde 30'u kesire çevirdim otuz bir 100 şeklinde.
Artık işleme kesimlerde çarpma işlemiyle devam ediyorum. Birer sıfırı saat eleştirdim.
Otuz ve yüzden, hatta 150'nin sıfırı ile.
Şu kalan onun sıfırı sade eleştirdim de on beş çarpı üçten, kırk beş payda kısmını ise bir geldi.
Yani arkadaşlar, sonuç muz burada 45 tondur.
İkinci yolu kullandığında orantı kurmaya çalışalım.
Sayının tamamı arkadaşlar.
Yani kendisi 150 idi.
Tamamını yüzde sembolüyle %100 olarak gösteririm.
Yüzde 100'ü sayının, yüz elli ise bana sorulan yüzde otuzu, yüzde %30'u kaçtır diyoruz.
Yüzde miktarı az aldınız.
Sayının miktarının da azalması gerekiyor.
Doğru orantı olacaktır.
Her zaman yüzde konusunda içler dışlar çarpımı yaparsam yüz çarpı ix eşit olmalı.
Arkadaşlar otuz çarpı 150'ye.
30 çarpı 150 eşit olacak dedik.
Eşitliğin iki tarafında yüz ile sağ değiştirdiğinde.
Sol taraftaki yüzle gitti arkadaşlar bir kaldı bunu yerine sağ tarafta 100 de bölümde şu sıfırları sağ değiştirirse.
İlk eşittir üç çarpı 15 kaldı geriye.
Üçte de on beşi çarptım.
İlk istediğimiz sayıyı 45 olarak buluruz.
Yeni bir örnekle devam edelim.
Aşağıda verilen sayıların istenen yüzde miktarını bulacağız.
400'ün yüzde 18'i 400 çarpı 18 bölü 100 demektir.
Paydamız 100 olduğu için direk 400'ün sıfırları ile arkadaşlar 100'ün sıfırları sadece değiştirdim ve 4 kere 18'den de 70 ki buluruz.
300 40'ın yüzde 20'si 300 40 çarpı yirmi bölü 100.
Üç yüz 40'tan ve 100'den birer sıfır sildim.
20'den ve kalan ondan da birer sıfır dersem 34 çarpı 2'den de 60 8 oldu. 2008 100'ün yüzde 12'si yani 12 yüzde çarpıyor.
Burayı ikişer 0 sildim.
28'de 12 içe atmam gerekiyor.
28'de 13 yapsam 280 28 geri 2'den de 56 200 80'e, 50 alt da ek dersem 300 36 olarak bulurum burayı.
Yirmi altının yüzde sekizi 26 çarpı sekiz bölü 100.
Sadece hiç diyecek sıfır bulamıyorum.
Bu sefer pay kısmında 26 ile sekizi çarparsa alt kere 8'den 48 50 var.
4.
8.
Kere 2'den de 16 4 geldi.
200 8 yaptı.
200 800 bölü 100'dür cevabımız.
Bunu da ondalık gösterime çevirirsek iki virgül yüzde 8 olacaktır arkadaşlar.
Bir sayının yüzdesine karşılık gelen miktarı verildiğinde o sayı yüzlerin kesire çevrilmiş haliyle.
Bölünürse.
O sayının tamamını bulabiliriz ya da sayının miktarı ve yüzdesi arasında yine orantı kurulur arkadaşlar.
Şimdi bunu iki farkli yolla göstereyim çözümünü.
%35'i 28 olan sayının tamamı kaçtır?
Örneğimizde ne yapıyorum?
Verilen birinci yol yolda 28 sayısını %35 de bölü %30 beşi kesime çevirdim.
35 bölü 100.
Birinci sayı olduğu gibi yazdım.
28 çarpı ikinci sayıyı ters çevirdim.
Yüz bölü 35.
7 de sadeleştirme işlemi yapabilirim.
28 ve 35 arasında 28 bin paydasında bir yazdım.
Bu arada 7 ile saat eleştirdim ve 4 35'i 7 ile bölümde de 5 kaldı.
100'ü de 5'te saat eleştirisi.
Burada bir, burada ise 20 kaldı ve 24'e çarptım.
Cevabımızı 80 bulduk, ikinci yolda ise.
Orantı kullanacağım sayının yüzde 35'i.
Sayın II.
Yüzde 35'i 28 ise. Tamamı, yani yüzde 100'ü tamamı, yani yüzde 100'ü içte diyor.
Bunun arasında bir doğru orantı olacaktır.
Içler dışlar çarpımı yaparsam 35 çarpı ilk eşittir 28 çarpı 100'e.
28 çarpı 100'e.
Eşitliğin iki tarafını eksin katsayısı olan 35 Esad eleştirir, eleştirirsiniz.
Burayı da 35 veriyorum.
Beş de sağ adele yitirdiğinde yedi kaldı.
5 de bölümde arkadaşlar 20 28 de 7'yi de sat eleştirir.
Sen 4 ve 4 kere 20'den de yine istediğimiz sayıyı 80 olarak bulabiliriz.
Örnek Aşağıda belirli bir yüzdesinin karşılığı verilen sayıların tamamını bulunur.
Sayının yüzde 20'si.
44 ise yüzde 100'ü ilk olacaktir.
Bu soruda arkadaşlar orantı kullanmak bizi çok daha hızlı çözüme ulaştırabilir.
Çünkü yüzde olarak 5 katlık bir oran var.
Kırk dördüne beş katını aldığımda ilk istediğim sayı 44 çarpı beş işleminden 220 bulunur.
Yüzde 15'i 60 olan sayının tamamı bulmaya çalışacağız.
Sayının yüzde 15'i 60 ise.
Yüzde 100'ü ilk olacak.
Yine.
Eğer yüzler arasında belli bir kat göremez isem yüzde ile sayını miktarı arasında bir kat var mı bunu inceleyip bilirim.
15'in 4 katı arkadaşlar 60 yapmakta.
O zaman yüzün de 4 katını aldığımda ilk dediğim sayı 100 çarpı 4'ten 400 olarak bulur.
Yüzde 250'si 10 olan sayı sormuş bize.
Sayının yüzde 250'si 10 ise.
Tamamı yani yüzde yüzü ilk olacaktır.
Her zaman tam çıkmak, sonra değil.
Bu arada eli açık olduğumuz sonuçlar içler dışlar.
Çarp yapalım, 250 çarpı IX eşit olmalıymış. 100 çarpı ona iki tarafı da 250 de hesabı eleştirdiğim de Higgs'in katsayısının 1 olması için.
Önce onun sıfırı ile 250'nin sıfırı sildim.
Yüzde yirmi beşe bölümde arkadaşlar dört kaldı ix eşittir.
Dört kere birden dört olarak buluruz.
Yüzde iki buçuk yedi ise sayının tamamı yani yüzde 100'ü ilk olacaktır yine.
O akıntıyı kullandım da 2 bıçağın 40 katı 100 yapmakta.
7'nin de 40 katını aldığımda ikisi bulurum.
Ix eşittir.
Yedi çarpı 40'tan 200 80 sayımı.
Tamam arkadaşlar.
Soru 1 AA eşittir %5'i 40 olan sayı b eşittir.
A'nın yüzde sıfır virgül, sekizi yukarıda ve ölenlere göre B sayısını bulmaya çalışacağız.
B sayısı A'ya bağlı olarak tanımlanmış.
Ben ilk olarak A hesaplamak da başlıyorum.
Yüzde 5'i 40 olan sayının tamamını bulmak istersem yüzde 100'ü dikkat ederim.
Yüzlerin arasında 20 katlık bir oran var.
Beşi yirmi ile çarparsa yüz yapıyor.
O zaman 40'ı da yirmi ile çarptım.
Ix eşittir 40 çarpı yirmiden sekiz yüz bulduk.
Bu al sayısı.
B.
Ise Kur'an'ın yüzde sıfır tam onda sekizi imiş.
Yani 800'ün yüzde sıfır virgül sekizini bulmalıyız.
Ne yaparım?
800 çarpı yüzde 0,8.
Hemen buradaki ikişer sıfırı sağa değiştirdim.
Sekiz de 10'da sekizi çarpar sana arkadaşlar.
Sekiz kere 8'den 64.
Çarpılan sayılarda virgül sağında kalan bir basamak var.
Toplamda en sağdan başlayıp bir basamak geçtikten sonra virgül atıyorum ve B dediğimiz sayıda altı virgül sekiz olarak bulunmalı.