Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar Örnek Sorular

Birinci sorumuza bakalım.
Yukarıda formülleri verilen itfaiye maddeleriyle ilgili özelliklerden hangileri ortaktır?
Demiş.
Şimdi önce yapıları bir tanımla tanımlayan bir benzen yapıları var ve bu benzerleri belli gruplar bağlanmış.
Ben seni o haz grubu bağlanırsa bu neydi?
Özel adıyla fenol yapılsaydı, fenol bir zayıf asit de bu bir benzerlik yapıdır.
Yani benzerlik asittir ve ben suikastte yine zayıf bir asittir.
Sulu çözelti ileri sodyum hidroksit ile tepkime verir mi?
Evet, asitler zayıf asitler bazılarına tepkime verirler.
O yüzden her ikisi de asiti olduğu için verecektir.
Birinci yargı doğru sodyum metalin ile tepkime sinden diyor.
Hidrojen gazı oluşturur.
Sodyum bir aktif metal kadar aktif metal hareketlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
İkinci yargımız doğru alkolle ester oluştururlar mı?
Hayır, beslerler.
Karbon silika asitler ile iptallerin kondisyon tepkimesi sonucunda oluşturdukları yapılar da o yüzden üçüncü yargımız Ellen di 1 ve 2 seçeneği de seçeneğimiz doğrudur.
İkinci örneğimizde geldiğimizde.
Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
Ne yapılsaydı hemen yazıyoruz.
Benzer benzeyen yüzde 90'dan fazlası petrolden elde edilen bir yapıydı.
Yapısındaki tüm karbon atomları SP2 sertleşmesi yapmıştır.
Çünkü tüm karbon ağlar çiftli bağ yapıyordur.
Evet, SP2 sertleşmesi yapmış.
Aromatik ve birleşik midir?
Evet, aromatik bir bileşiktir.
O yüzden üç yargımız da doğru.
En seçeneği cevabımız mıdır?
Organik Bileşikler
Fonksiyonel Gruplar 3 / 3
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar Örnek Sorular
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar Örnek Sorular