Karboksilli Asitler ve Esterler Örnek Sorular

Karbon silk asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır.
Hemen bakalım.
Genel formülleri c en has iken o iki şeklindedir.
Evet doğrudur.
Yapımız şöyledir.
R.
Şöyle yazalım.
O fişi içerir.
Karbon grubu içerir.
Evet doğrudur, kolay yapıdadır.
Doğrudur.
Karbon sayısı arttıkça karbon silika asitler de çözünürlük azalır.
Doğru fonksiyonel grubun karbon atomu SP hibrid çeşmesi değil.
Sp hibrid çeşmesi yapmamış.
Iki taraftan da bağlandığını görürseniz süreyi sağlarsa dikkat edin.
Her bir bağ tek bir bu çoklu bağ sev dersiniz.
Diğer taraf da SP eki olarak da geçebilir.
Her zaman SP hibrid çeşmesi yapmış, kabul edemeyiz.
O yüzden.
Şurayı C seçeneği bize işaret diyoruz.
İkinci sorumuza geldiğimizde.
Esnafların en küçük üyesi olan Birleşin 0.5 mori için yargılar da hangileri doğrudur demiş bize hemen.
Biz eserlerin en küçük üyesini yazalım.
Metil betonu attık.
Hidrojen, karbon, çift bağ, oksijen.
Sonra tekrar bir oksijen PC güç gurubu.
Sizler bunu yaktığınız anda karbondioksit, tat, su çıkışımız olacak mı?
Denkleştirme bile yapmanız yeterli.
Yapısındaki karbon kadar karbon diyor.
Karbondioksiti çıkaracağım hidrojen üç, bir daha dört.
O yüzden şurası iki oldu, dört.
Şuradan geldi.
6.
O zaman burası beş bölü iki olarak da gelmiştir.
Şimdi buradan bakalım.
05 molekülü için yandığında diyor 1 mol karbondioksit oluşur doğrumu 1 de 0 5s 2 de birdir dedik.
Evet doğru formül stille metal ürünün modernizasyon tepkimesi sonucu elde edilmiştir.
Hemen yazmamız gerekirse for me kasıt neydi?
Hidrojen karbon çift bağı. Şu dolaşım vardı.
Formül basit.
Daha sonrasında bir deneyde metanol 4 c hız 3.
O haşhaş gönderdiğimiz de kanalizasyon tepkimesi bu tarafın o hızı.
Asidin, alkolün de hidrojeni ile birleşip burada bir su çıkışı olur.
Sonra geriye kalan kısımla birleştirir sen burayı.
Metil Metan 6 yani ester yapımı elde eder.
Tamamen indirgendiğinde de 1 mol etil alkol oluşur.
Evet zaten yapıyı tamamen indir.
Girdiğinizde de alkol yapı etil alkolü oluşturur.
O yüzden 3 seçeneğim de doğrudur.
Cevabımız nedir?
Aşağıdaki ester bir ilişkilerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Şimdi okumaları yaparken bir tarafı burayı Alkol İkili olarak okurken diğer tarafı Alkan adı İsa aci kökü ya da atı tadıp üzerinden yorum yaparak gideceğiz.
Çoğunlukla o at eki getirilerek okumayı yapılır.
Bazen çift kökün soluna ata ya da alkol için adının ya da asit, adının sonuna stari kelimeleri de gelebiliyor.
Şimdi burada okumayı yaparken metil iki karbonlu karbon ilk grubunu şuradaki yapıdaki karbon da sayıyorum.
İki karbonlu etanol at.
Geliyorum.
Profil e tonu at.
Eti Propan Etanol olarak yazdığı için c seçeneğimiz yanlıştır ve cevabımız da C eder.
İkinci sorumuza geldiğimizde ester ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Yoğun fazda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmaz.
Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü azalır.
Doğru, hoş kokulu maddelerdir.
Evet, starlar hoş kokulu maddelerdir dedikçe cevabımız 2 ve 3'le T seçeneğidir.
Organik Bileşikler
Karboksilli Asitler 2 / 5
Karboksilli Asitler ve Esterler Örnek Sorular
Karboksilli Asitler ve Esterler Örnek Sorular