Karbonil Bileşikleri Örnek Sorular

Birinci sorumuza bakalım aşağıdakilerden hangisi adetlerin genel özelliklerinden biri değildir.
Genel formülleri R C çift bo hidrojen şeklindedir.
Evet, doğru karbon grubu içerirler.
Evet doğru.
En basit üyesinin adı eşit halde ettir demiş.
Hayır form değildir arkadaşlar.
Formaldehit tek karbon yapışkan asetat diye bizim için daha fazla karbon yapı içeriyordu.
Indirgeyen bir sapkın özellik gösterirler dedik.
O yüzden cevabımız C seçeneği.
İkinci örneğin bize geldiğimizde.
Aseton birleşimiyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
Asıl tonu bir yapıyı çizelim.
C 3.
C Üçlü bağ.
C 3 Aseton yapımız propan, neon ya da de metil keton.
Bu şekilde de okumaları olabilirdi.
Özel ya da di metil keton.
4 doğru Keith onların en basit üyesidir.
Doğru algı hiçbir zoom, veri yoktur denilmiş.
Öyle bir şey yoktu.
Aldı.
Reddin ilk üyesinin Keton 110 veri yoktu ama üç karbonlu bir yapının iz Ömer'i vardı.
O yüzden üçüncü yardımcısı yanlış.
İskelet görüntüsü her bir köşe bir karbon ifade edecekti.
Çift bo oksijen yine C 3 grubu bir tane pi, şuradaki çift bağ, 9 tane sigma bağ vardı.
Tekli bağları seçeceğiz.
Bir, iki, üç, üç tane buradan geldi, 3 tane buradan geldi, üç tane de buradan geldiği an da dokuz tane sigma bağı içerir dedik.
O yüzden beşinci yargımız da doğruydu.
Cevabımız C seçeneği üçtür.
Bir başka örneğimiz de baktığımızda.
Bir bileşik verilmiş.
Bu bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Bu bileşik nedir?
Bu bir halde iç yapıdır.
Dikkat edin ve kısmî karbonik kısmî bir hidrojen ile birlikte alt et yapıdır.
Adi etler celik çözeltisi ile tepkime vererek bakır bir oksit oluştururlar.
Evet, bazik ortamda bu tepkimeye veriyorlardı.
Yüksek geldiğinde karbon silika asit oluştururlar dı.
Hidrojen siyanür ile katılma tepkimesi verir.
Aletler katılma tepkimeleri yanında yanma, katılma, indirgenmiş tepki öğelerini verecekti.
O yüzden 3.
Yardımda doğru cevabımız el seçeneğidir.
Organik Bileşikler
Karbonil Bileşikleri 3 / 3
Karbonil Bileşikleri Örnek Sorular
Karbonil Bileşikleri Örnek Sorular