Saf Madde ve Karışımlar

Zeytinyağı gibi üste çıkmak deyimi karışımların özelliklerinden geliyor olabilir mi? Gel bu ilişkiyi beraber keşfedelim. 🤩
Maddenin Tanecikli Yapısı konusu Atomun Yapısı, Atom Modelleri ve Molekül olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Konuyla ilgili yapamadağın soru kalmasın istiyorsan videoyu hemen izle.
Atomun Yapısı

Atomun Yapısı

Atom çekirdek ve katmanlardan oluşur. Çekirdekte proton ve nötron; katmanlarda ise elektron bulunur.
Atom Modelleri

Atom Modelleri

Bilim insanlarının görüşleriyle geçmişten bugüne atom modelleri. Anahtar kelimelerle modelleri öğrenelim!
Molekül

Molekül

Molekül nedir? Molekül çeşitleri nelerdir? Moleküldeki atom sayısı ve atom çeşidi sayısı nasıl bulunur?
TÜMÜNÜ GÖR
Element ve bileşikler saf maddelerdir. Element ve bileşiklerin özellikleri örneklerle beraber Saf Maddeler konusunda senin için açıklanıyor. Tıkla ve öğren.
Elementler

Elementler

Yapısında tek cins atom bulunduran saf maddelere element denir. Sembollerini ve özelliklerini öğrenelim!
Bileşikler

Bileşikler

Birden çok farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapıya bileşik denir. Formülleri ve özelliklerini öğrenelim!
TÜMÜNÜ GÖR
Homojen ve heterojen karışımlar, çözelti çeşitleri, çözünme hızı, karışımların ayrılması... Tüm bu bilgiler Karışımlar serimizde. Göz atmayı unutma!
Karışımlar

Karışımlar

Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımlarla ilgili diğer tüm bilgiler videomuzda!
Çözelti Çeşitleri

Çözelti Çeşitleri

Homojen karışım (çözelti), çözücü ve çözünenden oluşmaktadır. Örnekleriyle beraber çözeltileri inceleyelim.
Çözünme Hızı

Çözünme Hızı

Çözünme hızına etki eden faktörler üçe ayrılır: tanecik boyutu, çözücünün sıcaklığı ve karıştırma.
Karışımların Ayrılması

Karışımların Ayrılması

Yoğunluk farkı, damıtma, buharlaştırma, süzme, eleme, yüzdürme ve mıktanısla çekme karışmaları ayırma yöntemleridir.
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm konusunu iyi kavradığında günlük hayatında çok daha duyarlı bir birey olarak yaşamını sürdürebilirsin. Bu önemli içerik bir tık uzağında.
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Atıklar nasıl sınıflandırılır? Geri dönüşüm hangi atıklara yapılır ve dünyamız için önemi nelerdir?