Pascal Üçgeni Örnek Sorular Bölüm 1

Örnek Pascal üçgeninin yedinci satırının baştan beşinci terimi kaçtır?
Şimdi biliyorsunuz biz bir önceki videoda bir özellik göstermiştim En ince satırın.
Rey artı Birinci Sütunu Neye Karşılık Geliyordu?
E'nin valisine karşılık geliyordu.
O halde soruya bakacak olursak yedinci satırın.
Beşinci terimi demiş.
Fark etmez beşinci terim, beşinci sütun.
Aynı şey.
Nedir arkadaşlar şimdi en burada nedir?
7'dir.
Peki Red nedir?
R artı bir 5se RES nedir?
Buradan 4'tür.
Yani soru bana neyi sormuş?
7'nin dörtlüsünü sormuş.
7'nin 400 aynı zaman 7'nin üçlüsüne de eşit aynı şey.
7 6, 5 4 faktörü yerler zaten birbirini götürdüğü 4 faktör.
7'den dörde çıkartıp üç faktörü yani üç faktör yani 3 2 1'den 6 yaptı.
Bunlar birbirini götürdü.
Cevabımız 35 gelmiş oluyor.
Yeni örnekle devam edelim.
Pascal üçgeninin en ince satırında ki baştan en ince sayı ise en virgül en olsun.
S 9 virgül iki a ve s, dokuz virgül 3 b olduğuna göre s.
10 virgül 3 değerinin a ve b cinsinden eşit ini bulalım.
Şimdi aslında soru bana sadece semboller bitirmiş.
Emin C satır en inci sayı.
O halde bu nedir?
Dokuzuncu satır A sayısı nedir?
Dokuzuncu satır, en inci sayı dediğim ney en burada iki yani ikinci sayıyı.
Bana aile göstermiş.
Şöyle çizelim o zaman bir, iki, üç diyelim.
Şurası bana ayı gösterir.
Devam ediyorum.
S.
Dokuzuncu yine satır.
Üçüncü sayı.
Bu da bana neyi gösterir?
Gene dokuzuncu satırın bu sefer üçüncü sayısı yani.
Bu da bana Bey'i gösterir.
Devam ediyorum.
S.
Onuncu satırın üçüncü sayısını soruyor.
Şöyle devam edecek olursak.
Onuncu satırın nasıl buluyoruz?
Onuncu satırı nasıl buluyoruz?
Bu ilk iki sayıyı toplayarak gidiyoruz.
Zaten şurası bir de A ile beynin toplamı bana neyi verir?
Üçüncü satırı verir.
Yani şöyle diyelim.
Bir, iki, üç.
Burası yine bir, şurası iki, burası üç, yani onuncu satır.
Üçüncü sayı bana A artı B'yi verir.
Zaten soru bana AB cinsinden ni sormuş.
Cevabımız artı Bey'dir.
Yanda verilen Pascal üçgeninde A, B, C, D ve e değerleri için A artı b artı C artı D artı E işleminin sonucu kaçtır?
Şimdi burada zaten Pascal üçgeninde ne demiştik?
Ardışık iki terimin toplamı bana bir aşağıdaki satırı veriyor.
O halde B'yi bulabilmeniz için b iki artı 1'den üç gelmiş oluyor.
Sıra C'ye bakalım.
Cs.
6 artı 4'ten 10 gelmiş oluyor.
Şimdi Aya Bakalım ağası bir artı 5'ten altı gelmiş oluyor.
D'ye bakalım şimdi dese.
Ayı bulduk altı diye şehre yazalım.
6 ile 15'in toplamı bana deği verir.
Yani 21.
Son olarak da Ege'ye bakalım üyesi de 20 artı 15'ten 35 gelmiş olur.
Hepsini bulduk.
Hepsinin toplamını istemiş.
A artı, B artı, C artı, D artı eh ası 6 bsi, üç cephesi 10 ds, 21 eksi otuz beş.
Buradan cevabımız da gelmiş oldu.
75 gelmiş oldu.
Örnek Pascal üçgeninin herhangi bir satırında bulunan terimlerin toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Yan tarafta bana zaten bir hatırlatma vermiş sıfırın sıfırlı ısı sıfırıncı satırda.
Neydi bunun cevabı?
Bir 1 0'la ısı birim bir lisi.
Bu da birinci satır bana burada bulunan terimlerin sayısını değil, terimlerin toplamını vermiş.
O halde 1 0 arası birdir.
1 birim bir liste birdir.
1 Bir daha cevabımız 2 2'nin 0 olası bir 2'den birisi 2 etti.
Üç 2'nin ikilisi bir.
Bu da 4.
Devam edelim 3'ün 0 arası bir 3'ün bir DS 3 artı 3'ün İkilisi 3.
3 3.
6 bir daha 7 3'ün üçlüsü bulabilir bir daha.
8.
Ve bu şekilde sonsuza kadar gidiyor tüm terimlerin toplamı.
Bana fark ettiyseniz 2'nin kuvvetleri̇ şekilde gidiyor.
Yani bu iki üzeri 0 zaten sıfırıncı satır olduğunu söylemiştik.
Fark ettiyseniz satır satır sayısını, bir üstlü kuvvetini alıyor.
O halde bu nedir?
Birinci satır 2 üzeri bir bu nedir?
2'nin karesi bu nedir?
2'nin üçü o halde şöyle aşağıda.
Ben önceki videolarda kombinasyon konusunu anlatırken şu özelliği zaten vermiştim.
Elin sıfır arasından elin ense kadar olan Moody's'den toplamı iki üzeri ender yani şıklar da 2'nin kuvveti olmayan benim direk cevabıdır.
Bu iki üzeri 0 2'nin küpü iki üzere altı, iki üzeri yedi.
Fakat bin 27 2'nin kuvveti değil.
Cevabımız bin 20 7'dir.
Sayma ve Olasılık
Pascal Üçgeni 2 / 4
Pascal Üçgeni Örnek Sorular Bölüm 1
Pascal Üçgeni Örnek Sorular Bölüm 1