Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tam Bölünebilen Sayılar Yazma

Arkadaşlar merhaba, konumuza yeni bir örnek ile devam edelim.
A eşittir 0 1 2 3 7 kümesinin elemanları ile rakamları tekrar dörde tam bölünen kaç tane 4 basamaklı sayıyı yazılabilir.
Şimdi arkadaşlar 4 basamaklı dediği için ve dörde tam bölünen dediği için dörde tam bölüne bilme kuralı neydi?
Son iki basamak dördün katı olacaktı.
O halde son basamağı çift olmak zorunlu.
Önce buraya sıfırı yerleştirdim.
10 olabilir mi?
Olamaz.
20 olabilir mi?
Evet, dörde tam bölünüyor.
O halde burası da iki olacak.
30 olamaz dedi.
Zaten olamaz.
O halde burayı bir tane sayı gelecek, bu yedi bir tane sayı gelecek.
Toplam kaç tane idi?
Beş tane on iki tanesi gitti.
Üç tane, bir tane daha kullandım, iki tane sayı kalmış oldu.
O halde toplam ne yaptı arkadaşlar?
Altı tane sayı yazabilirim.
Şimdi devam ediyorum.
Şimdi ise buraya iki gelsin arkadaşlar.
Son iki basamak dördün katı olacak.
Sıfır iki olamaz, oniki olabilir mi?
Evet, bir oldu, üç oldu.
Otuz iki yedi atsak 72.
Evet bu da dördü katı.
Buraya bir yazdık, buraya üç yazdık.
Şimdi devam ediyorum.
Arkadaşlar buraya sıfır gelebilir mi?
Buraya sıfır gelemeyeceği için.
Geriye kaldı iki tane sayı.
O halde artık buraya sıfır gelebilir.
Bir tane sayıda kullanacağım yeri iki tane kaldı.
O halde toplam arkadaşlar ne yaptı?
Toplam on iki tane.
Burada sayı yazabilirim.
Her ikisini de toplarsak.
On sekiz tane dörde bölünür bilen dört basamaklı sayı yazılabilir.
Örnek iki a eşittir 1 2 4 6 kümesinin elemanları ile üç basamaklı 3'e tam bölünen kaç farklı doğal sayı vardır.
Şimdi arkadaşlar burada 3'e tam bölünecek, üçe bölün ve alanıydı rakamları toplamı üçün katı olacak.
Şimdi bu sayıları kullanarak rakamları toplamı üçün katı olan hangi sayılar var ona bakalım.
Mesela.
Bir.
İki.
Ve 6'yı alalım.
Topladık.
Dokuz bunları kullanacak sayılar yazalım.
Mesela yüz yirmi altı yüz altmış iki, iki yüz, altmış bir iki yüz, on altı, altı yüz on iki altı yüz yirmi birkaç tane sayı kullandım arkadaşlar.
Altı tane.
Şimdi başka hangilerini yazabilirim?
2 4 6 alabilirim.
Evet.
Rakamları toplamı yine üçün katı.
Burada da 246, 200 64 dört yüz altmış iki dört yüz yirmi altı, 600 yirmi dört, 600, kırk iki.
Yine kaç tane sayı yazdım.
Yine altı tane.
Peki başka kendilerini kullanabileceğim?
Sadece bireysel?
Mesela 111 yazabilirim, 222 yazabilirim.
Dört yüz 44 yazabilirim.
666 yazabilirim.
Hepsini sağlar.
Başka neler yazabilirim?
114 yazabilirim.
Yüz kırk bir yazabilirim.
411 yazabilirim.
Aktif hep rakamların toplamı üçün katı olacak.
441 yazabilirim.
414 yazabilirim.
Bir de yüz kırk dört yazabilirim.
Şimdi arkadaşlar buradan kaç tane geldi?
Buradan da.
On tane geldi.
O halde artı 6 artı 6.
On top arkadaşlar 22 tane sayı yazabilirim.
Örnek 3 a eşittir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 kümelerinin rakamları kullanılarak 5 ile tam bölünen 4 binden büyük kaçtane 4 basamaklı sayı yazabilirim.
Şimdi fark ettiyseniz bu da farklı bir soru tarzı.
Bana 4 basamak demiş.
Bir, iki, üç, dört beşi bölünme bilme kuralı neydi?
Son basamak 0 veya 5 olacak.
O halde buraya iki tane sayı gelebilir.
Şimdi bana 4000'den büyük dediği için 4, 5, 6, 7 ve 8 gelebilir.
Buradan kaç tane geldi?
5.
O halde tüm rakamları kullanarak dediği için buraya dokuz tane bu yılı, dokuz tane rakamları farklı demiş mi?
Dememiş.
O halde toplam kaç tane sayı yazabilirim ben 800.
Fakat bunun içinde bir de ne var arkadaşlar?
Bunun içinde.
4 bin var.
O halde ben bu sekiz yüz yüz ondan ne yapacağım?
Biri çıkartacağım sekiz yüz yüz dokuz.
İşte asıl benim cevabım bu olmuş olacak arkadaşlar.