Belirtisiz İsim Tamlaması

Kunduz Türkçe.
Belirti siz isim.
Tamlaması konu anlatım videosundan herkese merhaba arkadaşlar.
Öncelikle bir önceki.
Videomuzda hatırlıyorsunuz tamlama ne demek bunu söyledik.
Tamlama en az iki.
Kelimenin bir araya.
Gelerek oluşturduğu anlam.
Bütünlüğüdür dedik.
Yani bu.
Tamlamalar kelime grubudur dedik ve bir önceki videomuzda ikiye.
Ayırmıştı.
Sıfat tamlaması ve isim tamlaması demiştik.
Önceki videoda sıfat tamlamasını anlattık.
Şimdi sıra.
Geldi isim.
Tamlamasına.
İsim tamlaması ne demekmiş buna bakalım.
En az.
İki ismin bir araya.
Gelerek anlam bütünlüğü oluşturduğu.
Kelime.
Grubudur.
Yani arkadaşlar karşımda.
İki tane isim olacak, kelime türü olarak isim olacak.
Yalnız her.
İki isim bir araya geldiğinde isim.
Tamlaması oluşturmaz.
Bu iki isim bir araya geldiğinde.
Bir anlam bütünlüğü olması gerekiyor.
Yani arkadaşlar karşımda iki tane kelime var.
Bu birinci kelime.
Tür olarak.
İsim.
Olacak.
Bu ikinci kelimede tür olarak isim.
Olacak ve bu.
İki isim.
Bir araya gelerek anlam bütünlüğü oluşturacak ve bu oluşturulan anlam bütünlüğüne.
Biz isim.
Tamlaması.
Diyeceğiz.
İsim tanımlamasında.
İlk ismin.
Adı Tamlayan dır.
İkinci ismimizin.
Adı tam zamandır.
Yani iki isim bir araya.
Geliyor, anlam bütünlüğü oluşturuyor.
Bu isimlerden ilkinin adı tamlayan.
İkincisinin.
Adı tanınan andır.
Dilimizde hem tamlayanın hem de tamlananın kendine ait ekleri vardır arkadaşlar.
Bu ekleri alıp almamasına göre de üç ayrılacak aşağıdaki gördüğünüz gibi.
Türkçenin tamlayan ekleri ın in.
Ucun üçün.
Türkçenin tamlanan ekleri ııı.
İyi u örnekleridir.
Bu arada tamlayan eklerini aynı zamanda ilgi eki eklerini aynı zamanda da.
İyilik eki de denir.
Bazı testler de bu şekilde karşınıza çıkabilir.
Hem tamlayan.
Diyebilir, ilgi eki diyebilir.
Hem tamlanan.
İyeik eki diyebilir.
Şimdi birinci isim.
Tamlayanın şu ekleri alıp almaması.
İkinci isim.
Tamlayanının ekleri alıp almamasına göre.
Biz isim.
Tamlamalarını üçe ayıracağız.
İlk belirtisiz isim tamlaması, ikincisi belirtilir isim.
Tamlaması.
Üçüncüsü de zincirleme isim.
Tamlanmasıdır.
Bu videomuzda belirtisiz isim tamlamasından bahsedeceğiz.
Şimdi arkadaşlar.
Belirtti siz isim.
Tamlaması.
Siz.
L oluşacak.
Yani X siz.
Olarak aklınızda kod.
Sayabilirsiniz.
Siz X siz.
Tamlayan ek almayan tam ilanını ek alan isim tamlaması mıdır?
Yani benim birinci kelime min adına.
İdi tamlayandı.
İkinci kelimemin yani ikinci ismimin.
Adı neydi?
Tamlanan dı.
Şimdi bu iki tamlayan ve tamlamanı oluşturan.
İsim bir araya.
Gelecek.
Anlam bütünlüğü oluşturacak.
Ancak tamlayan ek almayacak.
Tamlanan ek alacak.
İş Arkadaşlar bu tanımlamaları biz eksiğiz.
Yani belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz.
Hemen bakalım.
Örnek olarak bahçe kapısı inceliyorum.
Arkadaşlar bakıyorum.
Bahçe isim isim, kapı isim isim iki isim bir araya.
Gelmiş ve anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Tamlamalar da ilk ismin.
Adı Tamlayandı.
İkinci ismin adı tamlanandı.
Bakıyorum şimdi tamlayan ek almış mı?
Bahçe kök ek almamış.
İkincisine bakıyorum kapı kök s.
Kaynaştırma şurada bir adet ıı eki var o da tamlanan ekinden geliyor.
Yani ilk ek kalmamış.
İkincisi.
Ek kalmış.
Bu belirtisiz isim tamlaması olur.
Şimdi belirtisiz isim.
Tamlaması.
İle ilgili söylemek istediğim.
Bazı kurallarım var.
Bu tamlamalar da tamlayan tam mananın.
Nedenini bildirir, bilir.
Yani karşımda iki tane kelime olacaktı.
İlki Tamlayandı ikincisi tamlanandı.
Bana kuralım diyor ki Tamlayan yani şurası.
Şura'nın nedenini belirtebiliriz.
Bakalım.
Sınav kaygısı.
Bakıyorum sınav isim mi, isim, kaygı, isim isim.
İki isim bir araya.
Gelmiş ve anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Bakıyorum sınav da tamlayan eki yok ama kaygısında.
Tablonun eki var.
O zaman bu.
Belirtisiz isim tamlaması.
Mıdır?
Bakıyorum şimdi bir de anlam olarak tamlayan, yani şurası tam olanının, yani şurası'nın.
Nedenini bildiriyor.
Bakalım bildiriyor mu?
Kaygının nedeni neymiş?
Sınav mış.
O zaman benim.
Bu belirtisiz isim.
Tamlaması tam ilanının.
Nedenini bildiren bir isim.
Tamlaması.
Ikinci maddeye geçiyorum.
Bu tamlamalar da tamlayan.
İnanın neyden yapıldığını bildiri bilir.
Hemen bakalım.
Şimdi iki tane kelime vardı.
İlki tam yandığı, ikincisi tam planlandığı.
Burası ek almayacak, burası ek alacaktı.
Bana diyor ki Tamlayan yani şurası tamlamanın, yani Şurası'nın.
Neyden.
Yapıldığını bildirecek diyor.
Hemen bakalım domates.
Çorbası.
Bakıyorum şimdi arkadaşlar domates.
İsim, çorba isim.
İki isim bir araya gelmiş.
Anlam bütünlüğü oluşturmuş.
İsim tamlaması.
Evet domates tamlayan.
Çorbası tamlanan.
Domates de ek.
Yok.
Çorba da ıı ıı eki var.
Yani 1 adet tamamlanan ekim var.
O zaman bu.
Belirtisiz isim.
Tamlaması mıdır?
Kuralım neydi bu tarz tamlamalar da tamlayan yani şurası.
Şurası'nın neyden yapıldığını bildiri bilir bakayım.
Anlam olarak çıkıyor mu?
Çorba neyden yapılmış, domatesten yapılmış o zaman anlam olarak çıkıyor.
Bir diğer kuralım tamlayan tam ilanının neye.
Benzediğini bildiri bilir.
Yani karşımda.
İki tane isim.
Var.
Tamlayan ilkiydi.
Tamlanan, ikincisi de baktığım.
Şimdi burası kalmayacaktı.
Burası ek alacaktı ve eksiğiz.
Yani belirtisisiz isim tamlaması olacaktı.
Bana kuralım diyor ki tamlayan yani şurası şurası'nın.
Diyor ki neye benzediğini bildirilir.
Hemen bakalım.
Bohça böreği.
Şimdi arkadaşlar bohça.
İsim, börek isim.
Evet ilki.
Ek kalmamış.
İkincisi.
Ek almış.
Evet.
O zaman.
Bu belirtisi siz.
İsim tamlaması mıdır?
Bana kuralım diyor ki tamlayan kısmı.
Yani şu kısım tam kullananın, yani şu kısmın neye.
Benzediğini.
Bildirilir.
O zaman bakıyorum börek bohçaya mı benziyor muş?
Evet.
Bu arada bohça.
İçine bir.
Şeyler konulan çıkın gibi bir şey.
O zaman börek de bu tarz bohçaya benziyor muş onun şekliyle yapılmış.
O zaman benim kuralım.
Bu da ifade ediyor, anlam olarak çıkıyor.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan.
Belirtisiz isim.
Tamlamalarını bulunuz demişim.
Ne yapacaktım?
Hemen böyle bir özet geçelim.
Karşımda iki tane isim.
Olacak ve anlam bütünlüğü oluşturacaklar.
İlk isim ek almayacak.
İkinci isim.
Tam Ronan ekini alacak.
Mum ışığında.
Yemek yedik.
Hemen bakıyorum mum, isim, ışık isim.
Mum ışığı bir araya gelerek anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Mum tamlayan ışığında ise tamlanan bakıyorum.
Mum ek almamış ama Işık'ı yani ışığı.
Burada bir adet tablonun eki var.
O zaman mum ışığı.
Belirtisi isim.
Tamlaması olur.
Devam ediyorum.
Daha manzarası çok hoşuma gitti.
Daha isim, manzara isim.
İki isim bir araya.
Gelmiş, daha manzarası olarak bir anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Daha tamlayan, manzarası tamlayan bakıyorum daha ek almamış.
Ancak burada bir adet tamlayan iki var.
O zaman daha manzarası.
Belirtisiz isim.
Tamlaması oluşturur.
Devam ediyorum.
Annem masa örtüsü dikti.
Masa, isim, örtü, isim.
Masa örtüsü bir araya gelerek anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Tamlayan masa tam lanan örtüsü bakıyorum.
Masa ek almamış ancak.
Örtüsü kelimesi.
Tamlanan ekini almış.
O zaman masa örtüsü.
Belirtisiz isim.
Tamlaması oluşturmuş.
Devam ediyorum.
Okul duvarı rengarenk boyandı.
Okul isim, duvar isim.
Okul tanımının okul duvarı bir araya gelerek bir anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Okul kelimesi.
Tamlayan duvarı.
Kelimesi.
Tamamlanan bakıyorum tamlayan olan okul ek almamış.
Tamlanan olan duvarı tamlayan ekini almış.
O zaman okul duvarı.
Belirti iz isim.
Tamlamasını oluşturur.
Bizler çevre.
Kirliliği konusuna.
Dikkat etmeliyiz.
Çevre isim kirlilik isimdir arkadaşlar.
Şimdi çevre kirliliği bir.
Araya gelerek anlam bütünlüğü oluşturmuş.
Çevre tamlayan, kirliliği tamlanan bakıyorum.
Tamlayan olan çevre ek almamış ancak kirliliği iyi tamlanan ekini almış.
O zaman çevre.
Kirliliği belirtisi siz isim.
Tamlaması oluşturmuş.

Sözcük (Kelime) Türleri
Tamlamalar 2 / 4
Belirtisiz İsim Tamlaması
Belirtisiz İsim Tamlaması