Paralel, Kesişen ve Çakışık Doğrular

Merhaba Kunduz'un.
Matematik dersi parelel kesişen ve çalışıp doğrular konu anlatımı videosuna hoşgeldiniz.
Ortak noktası olmayan yani hiçbir noktada kesişme, yan doğrulara paralel doğrular diyoruz.
Paralel doğrular arasındaki mesafe nerede?
Ne içersiniz?
Ölçün ne olacak?
Birbirine eşit olacak.
Çünkü bu iki doğru hiçbir noktada kesilmeyecek arkadaştan.
Yani buradaki aralarındaki mesafe üç santim ise buradaki aralarındaki mesafe dini olacak, üç santim olacak.
A Doğrusu paraleldir.
B Doğrusu şeklinde yazıyoruz.
Yani bu yan yana çizdiğimiz iki çizgi neyin sembolü arkadaşlar?
Paralel liğin sembolü.
A paraleldir.
B şeklinde okuyoruz.
Bir ortak noktası bulunan, yani bir noktada birbirini kesen doğrulara kesişen doğrular diyoruz.
C Doğrusu ile de doğrusu kesişen da onlardı.
Peki bir noktadan geçen sadece iki tane mi kesişen doğru vardı?
Hayır, o noktadan geçen sonsuz sayıda kesişen doğru çizebilir arkadaşlar.
Birbirine 90 derecelik açıyla kesen, doğrulara dik kesişen doğrular diyoruz.
Dik kesişen doğruların arasındaki açı 90 derecedir arkadaşlar.
Bu işaret 90 derece anlamına geliyor.
Bir dörtgen oluşturup içine nokta koyuyoruz.
Eğer doğrusu diktir.
F Doğrusu bu tersten şeklindeki işaret ise teknik işareti.
Ey doğrusu diktir.
F Doğrusu şeklinde okuyoruz.
Bütün noktaları ortak olan doğrulara çıkış ait doğrular diyoruz.
2.
Noktası ortak olan doğruların diğer noktaları da ortaktır o zaman.
G ile H doğrusu.
G d h doğruları çıkışıyla sorulardır.
Sıkışık doğru vardır.
Peki hani bir noktadan geçen?
Sonsuz sanki doğru olduğunu söylemiştik.
2 noktadan geçen kaç tane doğru vardır arkadaşlar.
Sadece bir tane doğru vardır.
Bu 2 noktadan geçen bütün doğrular çıkışıdır.
Kaleli, Zemin üzerinde parelel kesişen dik kesişen çıkış, şık doğrular verilmiş sembollerle gösterelim arkadaşlar.
Onun öncesinde birim kare idi.
Zemin ne demek?
Birim karenin zemin demek arkadaşlar. Yani birim karelerin üzerine şekiller çizdiğimiz de eş karelerden oluşan şekle birim kare diyoruz.
Bu birim karelerin.
Yatayda ve dikey de kenar uzunlukları ne olacak?
Bir birimi olacak ve biz de bu şekilde aralarındaki mesafeye bakarak doğruların paralel olduğunu, kesiştiğini ya da dik kesiştiğini daha rahat söyleyip ineceğiz.
Parelel doğrular şekilde baktığımızda hangi iki doğru paraleldir arkadaşlar a.
B doğrusu paraleldir c.d doğrusu.
Peki kesişen doğruları bakıyorum şimdi pr ve s?
T kesişiyor.
F ve g h kesişiyor.
Fakat f ile g h kaç derecelik açıyla kesişiyor arkadaşlar.
90 derecelik açı yine kesişiyor.
O zaman f doğrusu ile G.
H doğrusu dik kesişen doğrular.
Peki PR ile st ise sadece kesişen doğrular.
Metine, doğrusu ile kale doğrusuna baktığınızda ise MN ile kale doğrularının da çıkış şık doğrular olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü iki noktaları ortak ise bütün noktaları ortaktır ve bu iki doğru çıkışı arkadaşlar AB'yi doğrusuna paralel bir doğru çizelim.
Burada ise noktalı zemin üzerine bir AB doğrusu çizilmiş.
Noktalı zemin ne demek?
Yatayda ve dikey de iki nokta arasındaki uzaklığın bir birim olduğu şekil dir.
Arkadaşlar.
Noktalı kağıtlar noktalı kağıtların üzerine çizim yaptığımızda AB doğrusuna paralel bir doğru çizecek isen, noktalı kağıtta noktalardan geçen doğrunun noktalardan geçtiği iki noktayı işaret ediyorum.
Neden bunu yapıyorum?
Çünkü paralel bir doğru çizmek istiyorum.
O zaman bakın burada bir üçgen oluşturuyorum.
Bu oluşturduğum üçgende dikey de iki birim uzunluk var.
Yatayda üç birim.
Peki ben bu üçgenin aynısından oluşturup bildiğim yerde AB'ye paralel bir doğru çizebilir mi mesela?
Bunu çizdiğim de.
Yatayda üç birim, dikey de iki birim.
Yani şurası bu üçgenin aynısı olmuş oldu. O zaman arkadaşlar ben çizmeye kalkarsam, bu iki noktayı birleştirildiğinde yeni bir doğru çizmiş oldum.
Mesela yani diyelim bu doğruya ka le doğrusu diyelim AB doğrusu paraleldir kaleye doğrusu diye yazabiliriz.
Şimdi paralellik de ne önemliymiş.
Aynı şekilde üçgen oluşturarak doğru çize biliyorsak, AB doğrusuna paralel bir doğru çizmiş oluyoruz.
Ab doğrusu paraleldir.
Kale doğrusu CD'yi doğrusuna dik bir doğru çizelim.
Cd'yi doğrusuna baktığım zaman noktadan noktayı ilerliyor.
Sağa yatık bir şekilde.
O zaman ben noktadan noktayı ilerleyen sola yatık bir doğru çizer sağım.
Ne olmuş olacak bu doğrular birbiriyle dik kesişmiş olacak.
Yani CD doğrusu ile isim vermeye kalkarsak, menüye doğrusu diyelim CD'yi doğrusu ile.
Metini Doğrusu dik kesişen bir doğru oldu arkadaşlar.
Mine ile CD'yi dik kesişen doğrular aralarındaki açı 90 derece.
Tilki Efe doğrusuna dik bir doğru çizme mi istemiş?
Efe'ye baktığımda noktadan noktaya gitmiyor.
O zaman yine paralelde yaptığımız gibi arkadaşlar geçtiği iki tane noktayı alıyoruz.
Yine aynı şekilde üç güne bakıyoruz.
Bakın dikey de iki yatayda üç.
Ama bu sefer dik çizeceğim için yerlerini değiştiriyorum.
Nasıl değiştiriyorum?
Bakın dikey dikey uzunluk, iki ise yatay daki uzunluk iki olacak.
Yatay dikey uzunluk 3 ise dikey dikey uzunluk 3 olacak.
Ve bu iki noktadan geçen.
Doğruyu çizdiğim zaman Efe'ye dik bir doğru çizmiş olacağım.
Evet şu şekilde.
Çizebilir arkadaşlar.
Bu da.
T?
R doğrusu olsun.
Bakın PRP doğru side f.
Doğrusu ne olduğu birbirine dik iki doğru olmuş oldu.
Bakın aynı şekilde aynı üçgen var.
Sadece üç gün içi vermişiz.
Neden çeviriyoruz?
Çünkü dik yetişmeleri için araların aralarındaki açının 90 derece olması için f, diktir pr şeklinde okuyoruz.
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Temel Geometrik Kavramlar 2 / 5
Paralel, Kesişen ve Çakışık Doğrular
Paralel, Kesişen ve Çakışık Doğrular