Edebiyat ve Özellikleri

Arkadaşlar.
Bu dersimiz de edebiyat kavramı üzerinde duracağız.
Peki edebiyat nedir?
Özellikleri nelerdir?
Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla bakın.
Edebiyatta dil olmaz ise biliyorsunuz.
Olmazsa olmazlarımız insandır.
Çünkü edebiyatımızın ana malzemesi dildir.
Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla estetik kurallar çevresinde bakın estetik önemli.
Burada hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde dile getirilmesidir edebiyat.
Peki edebiyat Arapça hangi sözcükten gelmiştir?
Edep sözcüğünden gelir arkadaşlar.
Peki edep ne demek?
Güzel ahlak yani.
Günümüzde kullanılan anlamıyla da tabii.
Hem güzel ahlak hem de terbiye demek.
Bakın.
Edebiyat edep sözcüğünden gelir.
Güzel ahlak ve terbiye anlamlarında kullanılır.
Peki malzemesi nedir?
Yukarda da demiştik.
Edebiyatın malzemesi dildir.
Çünkü dil aracılığıyla yapılır.
Peki edebiyat nedir, ne işidir?
Bir yaratma işidir.
Daha doğrusu edebiyat bir kurmaca dır.
Kurmaca dan kastımız nedir, kurgulanması mıdır?
Bakın.
Yani sanatçı bir eseri, bir konuyu alır, onu zihninde yeniden kurgular ve onu eser olarak ortaya koyar.
Kurgu çok önemli.
Edebiyatta sevgili arkadaşlar.
Peki Batı'da edebiyat yerine hangi ifade kullanılmıştır?
Bakın literatür ifadesi edebiyat yerine Batı'da kullanılan bir ifadedir.
Peki edebiyatı günümüzdeki anlamıyla ilk kez kim kullanmıştır?
Hemen Tanzimat dönemine bakıyoruz.
Çünkü ilklerin dönemidir Tanzimat.
Tanzimat döneminde günümüzdeki anlamıyla ilk kez Şinasi kullanmıştır arkadaşlar.
Edebiyat kavramını literatürün karşılığı olarak kullanılır.
Peki ondan önceki dönemlerde edebiyat yok muydu?
Elbette ki vardı.
Peki hangi ifade kullanılırdı?
Mesela Divan Edebiyatı?
Diyelim ki o dönemde edebiyat ifadesi yok muydu?
Vardı ama edebiyat demiyordu.
Peki ne deniyordu?
Şiir ve inşa arkadaşlar.
Edebiyat yerine şiir ve inşa ifadesi kullanılır.
Peki edebiyatın konusu nedir?
Tabii ki de insandır arkadaşlar ve edebiyatın konusu.
Ve bu durumda edebiyat toplumun aynası rolündedir.
Bakın bunu da unutmuyoruz.
Peki edebiyat hangi ihtiyaçlardan doğacaktır?
Edebiyat estetik ihtiyaçlardan doğacaktır arkadaşlar.
Estetik yapma kaygısı olduğu için edebiyat endüstriyel.
Yani zanaat derin değil.
Güzel sanatların bir kolu, bir şubesi olacaktır arkadaşlar.
Ve bu şekilde edebiyat kavramı ve özelliklerini de bitirmiş oluyoruz.
Bir sonraki dersimiz de görüşmek üzere.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Edebiyat nedir?

 

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla estetik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde dile getirilmesidir.


Edebiyat kelimesinin kökü nedir?

 

Edebiyat kelimesi Arapça “edep” kelimesinden türemiştir.


Edebiyat kavramını ilk kez kim kullanmıştır?

 

Edebiyat kelimesini günümüzdeki anlamıyla ilk defa Tanzimat Dönemi’nde Şinasi kullanmıştır.


Edebiyatın özellikleri nelerdir?

 

Edebiyatın özellikleri 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyat dersinin ilk konusudur. Edebiyatın başlıca özellikleri şunlardır:

 

  1. Dilin estetik amaçla kullanılması
  2. İnsan deneyiminin yansıtılması
  3. Metinlerin kurgu, zaman ve mekan gibi öğeler barındırması.

Edebiyatın temeli nedir?

 

Edebiyat bir yaratma işidir, yani kurmacadır. Edebiyatın temelinde insan yer alır. Edebiyat toplumun aynasıdır.

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
Edebiyat Nedir? 1 / 1
Edebiyat ve Özellikleri
Edebiyat ve Özellikleri