İletişim ve Ögeleri, Özellikleri

Bu dersimizde iletişim ve ögeleri konusu üzerinde duracağız.
Öncelikle iletişim nedir isterseniz bunun üzerinde duralım.
Daha sonra ögelerine geçelim arkadaşlar.
İletişim duygu, düşünce, istek veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Peki arkadaşlar bu yollar nelerdir?
Bakın yazı bu yollardan biridir.
Dikkat!
Konuşma bu yollardan biridir arkadaşlar hemen buraya yazalım.
Görsel ve işitsel araçlar yine bu yollardan biridir.
Arkadaşlar işitsel araçlar diyorsak demek ki duygu, düşünce, istek, bilgiler hangi yollarla bu yollarla başkalarına ne yapılır, aktarılır.
Şimdi iletişimin ögeleri üzerinde duralım.
Birincisi kaynak yani gönderici.
Şöyle düşünelim arkadaşlar, açıklamaya geçmeden önce ben bir öğretmenim, sınıfa girdim.
Nasılsınız?
Diyeceğim.
Ben gönderici oldum.
Bakın kaynak O zaman biz kaynak için ne diyeceğiz?
Bakın iletiyi iletilen kastımız mesaj.
O zaman iletiyi yani mesajı oluşturan ve bir kanal ile bakın.
Bir araç, bir vasıta yani bu ses olabilir.
Ne bileyim görsel bir araç olabilir.
Hedef kitleye ulaştıran birimdir.
Yani iletişimi aslında başlatan öğedir diyebiliriz.
Sözü söyleyen kişidir, iletinin sorumluluğunu üstlenen dir.
Arkadaşlar kaynak, ileti, mesaj yani arkadaşlar gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu düşünce.
Bakın hemen bunu da yazalım.
Duygu, düşünce, istek veya nolcak bilgi olacak arkadaşlar.
Bakın gönderici ile arıcı arasında aktarılan duygu, düşünce, istek veya bilgiye biz ileti diyeceğiz.
Göndericinin duygu ve düşüncelerinin belli bir ifadeye dönüştürülmüş halidir de diyebiliriz.
Bakın mesaja yani iletiye.
Peki neler ileti, neler mesaj olabilir arkadaşlar?
Harf bir ileti dir.
Bakın bir mesajdır.
Rakam bir iletilir.
Ses bir ileti dir arkadaşlar.
Mimikler yani yüz hareketleri bir ileti dir.
Görsel anlatımlar bir ileti dir diyebiliriz arkadaşlar.
Ve geldik kanala yani araç yani ben iletişim imi hangi kanal yoluyla hangi araçla yaparım gönderici ile.
Alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir.
Arkadaşlar gönderilme şekli bakın yani ben iletinin aktarılmasını sağlayan yoldur da diyebilirim buna bak yani ben mesajımı hangi yolla aktardım.
Ses, radyo dalgası, ışık dalgası ve benzeri bakın bunların hepsi birer nedir kanaldır, birer araçtır. Arkadaşlar geldik alıcıya.
Alıcı kim?
Yani ben öğretmenim, merhaba nasılsınız diyeceğim.
Öğrenci karşıdaki kişi yani alıcı olacak.
Bakın o zaman ne diyeceğiz.
Iletinin ulaşması istenen kişidir arkadaşlar iletinin ulaşması istenen kişidir.
Peki bu sözlü iletişimde kimdir dinleyiciler arkadaşlar.
Yani alıcı, sözlü iletişimde dinleyiciler, yazılı iletişimde okuyucu dur.
Sinema, televizyon tiyatrolarda ise kimdir arkadaşlar izleyici dir bak izleyici dir diyoruz iletiye bakın.
Dikkat iletiye anlam veren ve kodu çözen dir.
Hemen yazalım.
Peki kod nedir diyeceksiniz.
İşte birazdan kodu da göreceğiz.
Peki kod yani şifre nedir arkadaşlar?
Kod iletinin üretildiği aslında dildir.
Bakın iletinin üretildiği dil kod denir.
Dile kod denir.
Gönderici iletisini belli bir kodla yani bir dille oluşturur.
E alıcı Bu kod i̇çöz çözer ve iletiyi alır.
Aslında şöyle diyebiliriz.
Her dil aslında doğal bir şifreleme dir.
O zaman hemen buraya not edelim.
Her dil aslında doğal bir şifreleme dir.
Bak.
Ve bu şekilde kod ve şifrenin ne olduğunu da bitirmiş olduk.
Peki dönüt arkadaşlar?
Dönüt Geribildirim demek son aşamadır.
Yani alıcının iletiye verdiği cevaptır.
Bak alıcının mesaja vermiş olduğu cevap.
Yanıt benim geri dönüşüm geri bildirimi mi oluşturacak?
Sevgili arkadaşlar peki bağlam nedir?
Bağlam İletişimin gerçekleştiği ortamdır arkadaşlar.
Şimdi isterseniz şu ana kadar gördüğümüz iletişim unsurlarını bir iletişim örneği üstünde görelim.
Bakın burada bir iletişim süreci var.
Şimdi kaynak yani gönderici öğretmen.
Öğretmen mesajını verdi.
Ne dedi?
Nasılsınız dedi.
Peki bunu hangi kanal, hangi araçla yaptı?
Bakın sözlü bir şekilde yaptı.
Peki alıcı kim?
Öğrenci.
Öğrenci.
Bak şimdi öğrenci.
Bakın bir kod dil aracılığıyla bize bir dönüt verecek.
Yani bir geri bildirim verecek ve ne diyecek, iyiyim diyecek.
Bak öğrenci bana geri döndü.
Bir dönüt verdiği an bir kod ile yani bir dil ile bir cevap verdiğinde iyiyim dediğinde geri bildirimi sağlamış oldu.
Ve tüm bu iletişimin gerçekleştiği sınıf ortamına da biz ne diyeceğiz?
Bağlam diyeceğiz ve bu şekilde iletişim konusunu da bitirmiş olacağız.
Sıkça Sorular Sorular

 

İletişim nedir?

 

Duygu, düşünce, istek veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkasına aktarılmasıdır.


İleti nedir?

 

Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce, istek veya bilgidir.


Kanal nedir?

 

Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir.


Gönderici nedir?

 

İletiyi oluşturan ve bir kanal ile hedefe ileten birimdir. İletişimi başlatan ögedir.


Alıcı nedir?

 

İletinin ulaşması istenen kişidir.


Kod nedir?

 

İletinin üretildiği dile kod denir.

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
İletişim ve Ögeleri 1 / 1
İletişim ve Ögeleri, Özellikleri
İletişim ve Ögeleri, Özellikleri