Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

Üslü sayılar konusu Burada bizim bilmemiz gereken şey tam sayıların tam sayı kuvvetleri.
Bizim burada ilk sözleri Y gibi bir ifademiz var.
İlk Suriye gibi ifademiz var.
Bu ifadede YGS taban dır.
Y ise üst ya da kuvvettir.
Üst dedikleri zamanda aynı şey kuvvet dedikleri zaman da aynı şeydir.
Şimdi bizim burada birinci bilmemiz gereken şey taban artı 100 artı dır.
Burada A üzeri B şeklinde bir ifade verilirse A sayısı B kadar birbiriyle çarpılır.
Yani bizim burada tabanımız üç defa birbiriyle çarpılacak, iki kere iki, dört, dört kere iki sekiz.
Burada eş çarpı beş çarpı beş olacak, beş kere beş, 25 125 olacak.
Orada dördü iki kere çarp diyor.
Dört çarpı dört, on altı olacak burada.
Üçü dört kere çarp diyor.
Bak burada dört kere çarp diyor.
Üç kere üç dokuz, yirmi yedi çarpı üçten 81 ha kesirli olursa ne yapıyoruz?
Kesirli olursa da yine kesikleri bakalım.
İki defa birbiriyle çarpıyor Oğuz.
Bu da dört bölüğü dokuz oluyor.
Şimdi burada ikinci durum ise şu şekilde tabana artı olacak, üssü eksi olacak.
Burada bizim yapmamız gereken şey şu üs eksi ise üst eksi ise bir bölü tabanı aynı yazıyoruz.
Üssün işaretini değiştiriyoruz.
Bak burada bir bölü 4 üzeri 5 üssün işaretini değiştiriyoruz.
Burada 3 üzeri eksi 2 diyelim.
Burada ne yapıyoruz?
Bir bölüğü 3 üzeri 2.
Burada ne yapıyoruz?
Bir bölüğü 5 üzeri 2.
Burada ne yapıyoruz?
Buraya geldiğimiz zaman şunu yapmamız lazım.
Zaten bizim bir bölüğü, iki bölüğü 3 olacağı için bunu üç bölüğü iki yazacağınız için.
Biz burada kesti ters çeviririz 3 golü, 2'nin ikinci kuvveti.
Bak işaret değişti.
Üste işaret değişti.
Burada ne yaparız?
Kez ters çeviririz.
Burada ters girdiğimiz zaman 5 U1 üzeri 3 oldu.
Üstün işareti din işte.
Bir de şurada şu soruyu değişik bir şekilde ele alalım.
Şöyle.
Biz burada ne yapıyorduk?
Tabanla.
Üst taraf yer değiştiriyordu, biz buraya şuraya mesela 3 üzeri eksi 3 yazsak yukarıya 3 üzeri 3 diye çıkar.
Aslında ben buna salıncak kuralı diyorum.
Aşağıdan yukarıya, aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağı inerken üst her zaman işaret değiştiriyordu.
Burada üçüncü bir maddemiz var.
Bu üçüncü madde mizde de.
Tabanımız ne, tabanımız eksi, üstünüz artı burada taban parantez içinde olup olmamasına göre değerlendirilir, ayrı ayrı değerlendirilir.
Biz burada buraya atıyorum 4 yazalım 4 yazdığımız zaman ne olur bakalım simdi?
Şimdi burada parantez içerisinde ve eksi ise en önemli kısım bu eksi ise ve üst çift ise çift ise sonucu omuz pozitif olur.
Çift ise sonucu buz pozitif olur.
16.
Bak burada.
Tavan eksi üst teşhise sonucu muz.
Negatif olur.
Burada şuna dikkat etmeliyiz, bu eksi burada tamamen bağımsız, tamamen bağımsız olduğu için bir paranteze parantez içerisinde değil, sayımız burada her halükarda eksi olur.
Eksi 16.
Burada bununla şunun arasında aslında çok da bir fark yok.
Neden?
Çünkü parantez var ama parantez parantezin dışında değil.
Biz doğal olarak bu zaten eksi olacak.
3'ün karesi de dokuz burada.
Nedir eksi?
Uras'ı çift pozitif olacağı için.
Bak parantez içerisinde 25.
Yani bizim burada bir de bilmemiz gereken şey üs ne kadar büyük olursa olsun taban eksi burası.
Çift ise sonuç pozitif.
Burası tek ise sonuç negatif olur.
Şimdi dördüncü kısımda eksikse.
Tabanda ikisi üstte ise ama biz önce bu olayı üsse göre işlem yaparız.
İlk 10 üsse göre işlem yapalım.
Ne oldu üst eksi?
Bunda hemen bir bölü eksi iki üzeri eksi.
Ne yaptık biz artı yaptık.
Sonra taban eksi üst çift olayından dolayı bir bölüğü on altı oldu.
Burası çift olduğu için pozitif oldu.
Şimdi burada başka bir şey şurada bakalım bir bölüğü eksi 3 üzeri üç burası.
Ama burada üstümüzde tek olduğu için ona bak şuna dikkat edelim.
Buradan buraya geçerken üst işaret değiştirdi.
Burası eksi.
Burası da tek olduğu için eksi bir bölümü eksi bir bölü 27 oldu.
Sonra şu soruya bakalım.
Bakın arkadaşlar şurada eksi bir bağımsız sonuç her halükarda eksi olacak.
Burası eksi olduğu için bir bölü iki üzere altıdan.
Bir bölüğü 64 olur.
Şimdi bu soruya gelelim.
Şu soruya gelelim ne oldu?
Kesir var.
Şu eksi varsa keseri ters çevirdik.
Burası eksi iki ölü.
1 üzeri ne oldu iki oldu.
Şimdi burada da eksi 2 ile basit bir şekilde eksikliği çarparsa 4 olur sonucu buz.
Şimdi bir de üssün 0 olması durumu.
Orada üssün 0 olması durumunda da yine paranteze çok dikkat ederiz.
Şimdi herhangi bir şey yoksa ekstra bir sayı değilse 2 üzeri 0 1 eşit, 15 üzeri 0 1 eşit, 570 üzeri 0 1 eşit.
Burası eksi ama parantez de burası bire eşit.
Ama dikkat ederim şuradaki eksi ile şuradaki eksi tamamen bağımsız sayıdan onu yazarız.
Sonra sayıyı yazarız bunu yazarız.
Sonra sayıyı yazarız.
Şimdi üstünü su olması durumu var, burada üster çarpılır, yeni üssü olarak yazılır, ne yaparız?
Şu ikisini çarpraz iki üzeri yirmi dört üzeri 15 7 üzeri kırk altı şeklinde yazabiliriz.
Ama size şöyle bir tüyo vereyim.
İleriki zamanda işimize yarayacak bir şey 250 20'ye işimize nasıl geliyorsa o şekilde de düzenleyebiliriz.
250 2'nin onuncu kuvveti de olabilir.
200 leri onun ikinci kuvveti de olabilir.
250 dördün beşinci kuvveti de olabilir.
Bak 20.
20.
20.
Ünlülerimiz hep 20.
Üslü Sayılar
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri 1 / 1
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri