Haçlı Seferleri ve Sonuçları

Evet arkadaşlar haçlı seferleriyle beraberiz.
Türkiye Selçuklu Devleti Birinci.
Kılıçarslan.
Dönemine denk gelmişti.
Daha önce bahsetmiştik.
Değerli arkadaşlar, Türklerin Anadolu'ya 1071 Malazgirt ile beraber girmelerinden sonra ne oldu?
Bizans Papa'dan yardım isteyecek arkadaşlar Roma bölgesinde ve.
Papa'nın.
Hazırlamış olduğu büyük bir ordu.
Hristiyanlardan toplandığı için üzerilerinde haç işareti bulunan kıyafetler olduğu için biz buna.
Haçlı.
Seferleri diyoruz.
Peki hocam bu Hristiyan dünyasının, Hristiyan aleminin.
Üzerimize gelmesinin başka sebepleri var mı?
Var.
Onları bir daha sonra söyleyeceğiz.
Peki bunların yani yaklaşık 200.
Yıl süren bu haçlı seferlerinin.
Hocam 4 tanesi karadan, 4 tanesi denizlerden yapılıyor.
Bu denizlerden yapılan Haçlı seferleri.
Akdeniz ticaretini geliştiriyor, bankacılık sektörünü geliştirecek.
Yine burada yapılan dördüncü sefer.
Amacından sapan.
Şu siyahla gösterdiğimiz amacından.
Sapan.
Bir sefer olacak ve Bizans'ı yıkacak.
Geçici olarak burada bir Latin Krallığı kurulacak.
Hocam amacından sapan Haçlı.
Seferi, Dördüncü Haçlı Seferi olacak.
Burada hangisi başarılı?
Birinci Haçlı Seferi başarılı, diğerlerinin hepsi başarısız olacak arkadaşlar.
Şimdi Haçlı seferlerin sebeplerine.
Baktığımızda Türklerin Anadolu'ya girmesini görüyoruz.
1071 Malazgirt ile biz Anadolu'ya girdik ve Bizans.
Ne yapacak hocam?
Papa'dan yardım isteyecek.
Şimdi şöyle bir şey var.
Papa'dan yardım istiyor ama.
Papa'nın da çıkmazda olduğunu.
Bilelim.
Orta Çağ'da fakir.
Bir Avrupa var ve.
Papa da bundan.
İstifade etmeye çalışacak.
Bunu bilelim.
2.
Papa'nın nüfuzunu bakın.
Nüfuzunu genişletmek istemesi yani hocam burada ne demek istiyor?
Katolik dünyası ile Ortodoks ları birleştirmek istiyor.
Bir kere Bizans Ortadoks mezhebine sahip ama.
Papa.
Katolik dünyasını temsil ediyor.
Papa'nın en büyük amaçlarından birine.
Bütün kiliseleri birleştirip, yani Ortadoks daha son verip tek bir mezhep olsun, Katolik mezhebi olsun istiyordu.
İşte o fırsat ayağına geldi.
Yani burada nüfuzunu genişletmek derken kiliseleri birleştirip tek bir kilise yapmak istiyor.
Yine doğunun zenginliğini ele geçirmek istemeleri.
Az önce bahsettik.
Hocam Ortaçağ.
Avrupası dediğimiz zaman fakir bir Avrupa var ve.
Orada sınıfsal bir yapı.
Olduğunu biliyoruz.
Birçok insanın da sorun yaşadığını biliyoruz.
Artı burada aç gözlü dere beyler de var.
Daha fazla toprak sahibi olmak.
İsteyenler, onlar da bu sefere katılacak.
Çin şimdi doğunun zenginliği derken bir de şunu ele alalım.
Ticaret yollarının kontrolü zaten müslümanlarda, türklerde ve Müslümanlarda.
O yüzden de bu doğunun zenginliğini ele geçirmek istiyorlar.
Kutsal toprakları müslümanlardan almak istemeleri.
Şimdi arkadaşlar burada birçok kutsal yer var ama burada en ana kutsal dediği yer Kudüs toprakları.
Peki başka var mı burada?
Tabi ki var.
Mesela Urfa gibi yine Antakya gibi topraklarda kutsal sayılıyor.
Bir diğerine bakalım.
Müslümanların kontrolünde bulunan ticari yolları.
Ele geçirmek.
Evet arkadaşlar ekonomik sebeplerden bir tanesini görüyoruz yine.
Müslümanlar bir çok ticari yola hakimler.
De bu yüzden.
De haçlı.
Seferlerini bu ekonomik seferler üzerine olduğunu bilirim.
Zaten bir yerde savaş.
Varsa onun temel sebebi ekonomiktir arkadaşlar.
Yine Kuleli.
Tarikatının.
Faaliyetleri.
Fransa'da bulunan bir tarikat bu.
Peki kulübü, tarikatı ne yapıyor Cem?
Dini yönden.
İnsanları Haçlı seferlerine.
Hazır hale getiriyor.
Genelde Müslümanlara karşı.
Bir kin, düşmanlık, kışkırtma faaliyetleri yürütüyor kulübü, tarikatı.
Şimdi bize bunların dini mi, siyasi mi, ekonomik mi olduğunu soruyor arkadaşlar.
Onlara tek tek bakalım, siz de bulmaya çalışabilirsiniz.
Türklerin Anadolu'ya.
Girmesi ve Bizans'ın Papa'dan yardım istemesi.
Ki siyasi bir sebep.
Papa'nın nüfuzunu genişletmek istemesi, yani tek otorite, tek güç olmak istemesi.
Bu da siyasi bir sebep.
Mesela burada papalığın dini yaymak istemesi deseydi zaten.
Bak Hristiyanlığı yaymak istemesi dini yaymak istemesi o dini ye girer ki böyle bir amacı da var arkadaşlar.
Onu yazmadım ama bu şekilde Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek istemeleri tabii ki ekonomik.
Papa'nın kutsal toprakları Müslümanlardan almak istemesi bakın kutsal toprak diyor hemen.
Burada dini bir motif var zaten.
Kudüs, Urfa, Antakya gibi yerlere de getiriliyorsa burada ben ne ararım hocam?
Dini ararım.
Eğer soru da burada hem dini hem siyasi derse ikisini de alabilirsiniz arkadaşlar.
Çünkü aynı zamanda topraklarda.
Burada derebeylik kurulacak.
Mesela Urfa Kontluğu Antakya da.
Bunlar da derebeylik kurulduğu.
İçin aynı zamanda.
Siyasi diyebilirsiniz.
Çünkü burada derebeylik sistemi buralara da getiriliyor.
Dini ve siyasi.
Alabilirsiniz.
Müslümanların kontrolünde bulunan ticari.
Yolları ele geçirmek, ekonomik.
Kulübün tarikatının.
Faaliyetleri.
Bu bir tarikat, din ile ilgili.
Şimdi birinci hat sefer ile başlayalım.
Bin 96.
Bin 99 yılları arasında yapılan bir.
Sefer tek başarılı olan sefer.
Birinci haçlı seferidir.
Türkiye Selçuklu bu orduya büyük zarar veriyor ama durduramıyor.
Hocam Anadolu'da bu.
Az yerler.
Ele geçiriliyor bu.
Seferden.
Sonra.
Ve artık yavaş yavaş.
Anadolu'ya ne geliyor?
Derebeylik sistemi gelmeye başlıyor.
Burada Kudüs Müslümanlardan alınıyor ve Latin Krallığı arkadaşlar kuruluyor.
Hemen burada bu bölgede binlerce insan, binlerce Müslüman burada katlediliyor.
Müslümanların yanında Hristiyanlar da ve Yahudiler de öldürülüyor.
Hocam Hristiyanlar dediniz.
Evet, Kudüs'te barış içinde yaşayan Hıristiyanlar da.
Maalesef.
Kılıçtan getirilmişlerdir diyoruz.
Peki burada İznik ve çevresi artık kurtarılıyor ve Bizans'ın eline tekrar geçiyor.
Burada Türkiye.
Selçuklunun başkenti olan.
İznik'i kaybettiğini ve Türkiye Selçuklu'nun bunu İznik'ten.
Başkenti Konya'ya.
Taşıdığını biliyoruz.
Bundan da bahsetmiştik.
Birinci Haçlı Seferi kim karşılamıştı?
Birinci Kılıçarslan.
Karşılamıştı.
Peki Kudüs'ü kimden alınır?
Hangi Müslümanların aldılar?
Tabiki Fatih'e mi Devleti'nden almışlardı?
Bunu da ayrı bir dipnot olarak bilelim arkadaşlar.
Bazı öğrenciler şu dere birliklerin ne olduğunu soruyor mesela kontluk düzlük gibi yerler arkadaşlar bunlar burada.
Bazı açgözlü.
Derebeyleri.
Bu toprak savaşında bazı.
Bölgelerde öldüğünü göreceğiz.
Geri avrupaya gidemeyecek ler bunlar ve bu derebeyi lerin.
Toprakları kime kalacak krallara kalacak.
Diyoruz sonuçlarına bunu söyleyeceğiz.
Evet birinci haçlı seferi buydu.
Amacına ulaştı şimdilik.
Şimdi de ikinci seferine bakalım.
Burada Musul Atabeyi.
Olan Nureddin Mahmud Zengi'nin Haçlılardan Urfa, Halep ve Şam bölgesini almasıyla başlayan seferdir ikinci seferi.
Hocam bu seferi kim karşılıyor?
Tabiki Türkiye Selçuklu.
Devleti'nden Birinci Mesud karşılayacak.
Bu sefere ilk kez Avrupa krallarını da katıldığını.
Göreceğiz ve Birinci Mesud bu seferi durdurmuştur.
Peki Urfa, Halep ve Şam.
Bölgesi Türk ve Müslümanlara tekrar geçiyor mu?
Evet.
Bu seferi kim durdurmuş?
Birinci Mesud durdurmuş.
İkinci hac seferi başarısız diyoruz.
Burada Nureddin Mahmud Zengi kim?
Hani demiştik ya, Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığı zaman ya da yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlarda.
Hani bu ata beyler vardı, bağımsız olmuşlardı.
Çocuklarını yetiştiren kişilerdi.
İşte bu Musul Atabeyi bu sefere sebep olan kişidir.
Aynı zamanda bu ismi iyi bilelim.
Bu isim Selahaddin Eyyubi Fatımiler üzerine gönderen kişi yani Mısıra ve Suriye'ye gönderen kişi de yine Nureddin Mahmud Zengi dir.
Arkadaşlar önemli bir isim.
Üçüncü seferine baktığımız zaman Selahaddin.
Eyyubi'nin arkadaşlar Suriye ve.
Mısır'da hakimiyeti sağladıktan sonra.
Bir.
Yüz seksen yedide Hiddink savaşı ile.
Ne yaptığı o Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı.
Arkadaşlar şimdi Kudüs'ün.
Alınması.
Ne demek?
İslam dünyasında ve Türk dünyasında büyük bir infial yaratıyor.
Tabi Hiristiyan dünyasını düşünemiyoruz bile.
Çünkü Kudüs onlardan düştü tekrardan müslümanlar eline geri geldi.
Peki bu neye sebep olacak?
Hoca üçüncü.
Haçlı seferlerini.
Sebep olacak ve üçüncü.
Haçlı seferlerini.
Kim karşılıyor?
Tabi ki bu sefer de İkinci Kılıç Arslan bunu karşılıyor ve Haçlıları o bölgede yenecek.
Burada belirtmemiz gereken bir şey var.
Avrupa krallarından Alman.
Kralı Barbarossa mesela Silifke çayında boğularak ölecek.
Kendisi yine İngiltere.
Kralı Arslan.
Yürekli Richard bu savaşta yaralanacak onu.
Selahaddin Eyyubi tedavi edecek.
Arkadaşlar.
Selahaddin Eyyubi aynı zamanda bir doktordur.
Kendisi yine Fransa Kralı Philip katılıyor bu savaşa.
Peki burada ne oluyor?
Selahaddin Eyyubi'nin.
Başarısıyla beraber Haçlılar.
Şunu anlıyor.
Yani biz Türk ve Müslüman dünyasına daha fazla zarar veremeyiz ve.
Haçlı seferlerinin.
Amacının değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar.
Çünkü Dördüncü.
Haçlı.
Seferi Türk ve Müslümanlar üzerine değil, doğrudan Bizans üzerine yapılacak.
Bu da önemli bir etki.
Dördüncü Haçlı Seferi arkadaşlar demiştik.
Amacından sapan tek haçlı seferi budur.
Hocam Bizans daki.
Karışıklıktan yararlanarak İstanbul'u işgal edecekler.
Latinler hatta burayı yağma alıyorlar, yakıp yıkıyorlar ve İstanbul'a gelip bir Latin Krallığı kuruyorlar.
Peki bundan sonra ne oluyor?
Şöyle bir Minecraft haritası üzerinden gösterelim.
Burada Bizans İmparatorluğu'na yapılan hocam Haçlı seferlerinde.
Burada bir Latin Krallığı kuruldu.
Tamam, güzel Bizans soyuna ait kişilerin bir kısmı Karadeniz bölgesinden gelip nereye yerleşiyor?
Trabzon bölgesine geliyorlar.
Burada Trabzon Rum İmparatorluğunu kuracaklar.
Bir kısmı da gelip İznik bölgesine yerleşiyor.
İznik'te İznik Rum İmparatorluğu'nu kuruyor.
Değerli arkadaşlar, İznik Rum imparatorluğunda bulunan hanedan üyeleri bir gün Latin Krallığı'na son verip.
Bizans'ı.
Tekrardan kuracaklar.
Arkadaşlar bu da önemli.
Peki bu durumda ne olmuş oldu?
Bizans yıkılma tehlikesi geçirdi ve ilerki zamanlarda tekrardan kurulacağını Bizans'ın.
Bu Dördüncü.
Haçlı seferlerini yapılmasında.
Yine Selahaddin Eyyubi'nin parmağın olduğunu görüyoruz.
Çünkü burada.
Haçlılara ait.
Suriye bölgesinde bulunan Yafa ayı ele geçirmişti.
Selahaddin Eyyubi.
Tam bu sırada da Bizans'ta bir taht kavgası.
Yaşanmaktaydı ve bundan dolayı ne olacak hocam?
Dördüncü Haçlı seferlerinin amacı.
Kudüs'ü yapmayı geri almaktı.
Ama Bizans'ta ki.
Bir imparator, yani Aleksios'un vermiş olduğu sözü tutmayınca Haçlılara karşı ne olacak hocam?
O bölgede.
Haçlılar.
Yağma hareketine girecekler ve dördüncü haçlı seferi gerçekleşecek diyoruz.
Evet, şimdi de.
Haçlı seferlerinin.
Sonuçlarına bakalım arkadaşlar.
Şimdi bir kere Türk ve İslam dünyası burada çok büyük bir zarara uğradı.
Türklerin batıya doğru ilerleyişi.
Bir müddet duracak.
Tabi bu Bizans'ın da işine gelen bir durum.
Peki Türklerin İslam.
Dünyasında saygınlığı.
Artıyor mu?
Tabi ki artıyor.
Çünkü Haçlı seferlerine karşı.
Türkiye, Selçuklu ve Anadolu beyleri 1.
Anadolu beyleri yardımcı olmuştu.
Daha çok biz burada.
Türkiye.
Selçuklu ile kimi görüyoruz hocam danışma yeri görüyoruz.
Avrupa'da feodal tez zayıflamaya.
Merkezi kralların güçlenmeye başladığını görüyoruz.
Bu ne demek şimdi?
Avrupa'da derebeyleri vardı, derebeylik sistemi vardı.
Biz buna ne diyorduk?
Feodalite diyorduk.
Tamam bunlar toprak ağaları, büyük toprak sahipleri.
Şimdi Avrupa'da bu feodal beyler, derebeyleri Anadolu'ya geliyorlar.
Hatta bu Haçlı.
Seferlerinde bir çoğu ölüyor.
Peki bunlar Anadolu'da ölünce, Haçlı seferlerinde ölünce bir daha Avrupa'ya dönemeyecek der.
Peki Avrupa'da onların rakibi olan krallar vardı.
Güçsüz krallar ne yapacak hocam?
O krallar yavaş yavaş o feodal derebeyleri topraklarını ele geçirecekler.
İşte Avrupa'da bu yüzden feodalite zayıflıyor diyoruz.
Peki Avrupa'da feodalite zayıflarsa ne oluyor?
Avrupa'da artık kralların güçlendiğini görüyoruz.
Tabi bu.
Ateşli silahları.
Kullanarak daha da büyük hale gelecek bu krallar ileride göreceğiz.
Yine Papa ve din adamlarına güven azalıyor.
Tabi ki öyle.
Çünkü Papa ve din adamları kilise insanlara doğu dünyasının zengin olduğunu ve Doğu'nun barbar olduğundan bahsediyordu vesaire.
Şu bu ama doğu dünyası evet zengin ama barbar değildi.
Bilimsel anlamda kendilerini geliştirmiş bir çok çalışmayı da onlar yapmışlardı ve Papa ve din adamlarının birçok uydurduğu yalanların doğu dünyasına uygun olmadığını gördü oraya giden insanlar ve gerçeği gördü.
Zaten Papa ve din adamları insanlara dış dünyadan izole etmişlerdi.
Şimdi bu insanlar başka bir dünya ile temas kurdu.
Yani Müslüman dünyasıyla temas kurdu ve oradan birçok şey öğrendi.
Mesela kağıt, matbaa, barut gibi birçok şeyi öğrenip Avrupa'ya taşıyacaklar.
Bu da Papa ve din adamlarının otoritesinin azalmasına sebep oluyor.
Bir diğer unsur.
Ortadoks ve.
Katolik ayrımının daha da artmış olması.
Çünkü Dördüncü.
Haçlı Seferi.
Bizans üzerine yapıldı, Ortodoks dünyasına yapıldı.
O zaman ne oldu hocam?
Ortodokslar Katoliklerin zaten nefret ediyorlardı.
Yani bu ikisi birbirlerinden nefret ediyorlar.
O ayrı bir şey.
Ama Ortodokslar Katolik Kilisesi'nden ve mezhebinden daha fazla nefret eder hale gelecekler.
Bir diğer olay kutsal mekanlar olayı.
Hocam kutsal mekanlar Müslümanların elinde kaldı.
Biliyoruz ki Birinci Haçlı seferiyle Kudüs'ü ele geçirilmişti Haçlılar tarafından.
Şimdi bu Kudüs'ü Müslümanlar, Selahaddin Eyyubi onlardan geri almıştı.
Sadece Kudüs mü?
Hayır.
Yafa, Trablus, Şam işte Urfa gibi bütün yerleri ele geçirmişti.
Müslümanlar tekrardan Akdeniz limanlar önem kazandı diyoruz.
Niye?
Çünkü Haçlı seferlerinin son 4 tanesi ve gerisi denizlerden yapıldı.
Peki denizlerden.
Yapılan bu Haçlı.
Seferleri ile özellikle Güney Avrupa'daki ülkeleri, limanları önem kazanacak.
Bir deyişle Doğu Akdeniz limanları önem kazanacak.
Çünkü hem Doğu Akdeniz limanlarıyla hem de Güney Avrupa limanları, mesela Fransa'nın İtalya gibi.
Bunların limanları önem kazanıyor.
Burada ticaret gelişmeye başlıyor.
Şimdi ticarette şöyle bir şey vardı.
Biliyoruz ki orta burjuva sınıfı kapalı bir ekonomi modeline sahipti.
Dışarıyla alışveriş yapması yasaktı.
Papa ila özel izne tabi idi.
Ama şimdi Haçlı seferleriyle biz burjuva sınıfının gittikçe güçlendiğini görüyoruz.
Tabi bu coğrafi keşifler de böyle.
Rönesans'tan daha da ileri bir seviyeye ulaşacak.
Akdeniz limanları.
Önem.
Kazandı ve bu Doğu ve Batı ticaretini geliştirdi.
Bunlar beraber.
Peki bankacılık sistemi gelişti diyoruz arkadaşlar.
Papa Haçlı seferlerine katılan insanların parasını alıyor.
Diyor ki Ne siz oraya Kudüs'e vardığınızda veya Doğu Akdeniz'e vardığınız zaman orada size paranız geri verilecek diyor.
Tabi ölen öldü, kalan kalıyor vesaire.
Burada oraya.
Varan insanların parası orada.
Veriliyor işte burada.
Biz ne diyoruz hocam?
Bankacılık sisteminin temelleri atıldığını görüyoruz burada da.
Ve burada Papa yine karlı.
Çünkü parasını aldığı.
İnsan yolda ölürse para kime kalıyor?
Papa'ya kalıyor yani kiliseye kalıyor.
Avrupa'da pusula.
Barut, matbaa, kağıt.
İlk defa görülüyor.
Niye?
Haçlı seferleriyle Müslümanlardan.
Avrupalılar Haçlı seferleriyle bunu Avrupa'ya taşıyacaklar ve onlar da bunu geliştirecekler.
Arkadaşlar bakın bunların birçoğu Avrupa'da Rönesans, reform, işte coğrafi keşifler gibi yeni olaylara sebep olacak.
Bunu göreceğiz.
Türk ve İslam medeniyeti yakından tanınacak.
Evet o barbar dedikleri, sorunlu insan dedikleri o tür bir İslam medeniyeti.
Arkadaşlar hiç de onların anlatıldığı gibi olmadığını görecekler.
Haçlı seferlerinin çok çirkin yüzü var.
Avrupa'da kaçırılan çocuklar var.
Oraya Haçlı seferlerine katılıyor vesaire.
Yine bütün korku filmlerine ilham kaynağı olan yer burası bence.
Yine arkadaşlar şunu söyleyebilirim.
Haçlı Seferleri Avrupa'nın gözünü açmıştır.
Yani ortaçağdan çıkış için bir anahtardır.
Arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim kavimler göçüyle 1453'te kadar olan döneme biz Ortaçağ'a diyorduk.
Avrupadan bundan bahsetmiştik.
Kötü, karanlık bir çağdaş da Avrupa kapalı bir toplumun üzereydi.
Ama şimdi bu Avrupa ne yapıyor arkadaşlar?
Bu Haçlı seferlerini sonuçlarıyla, yani İslam dünyasına temasıyla beraber uyanmaya başlayacak ve bizi de geçecekler ileride.
Çünkü Avrupalıların Müslümanlardan öğrendiği birçok şey burada Avrupa'da daha fazla geliştirilecek ve bu da ileride neye sebep olacak?
Hocam Rönesans, reform ve coğrafi keşifler gibi önemli olaylara sebep olacak diyoruz.
Bunu da bu şekilde bilmenizi istiyorum arkadaşlar.
Çünkü Haçlı Seferleri Avrupa'nın bir çıkış anahtarı olduğunu, uyanma serüveni olduğunu bilelim.
Evet arkadaşlar yeni konularda tekrardan görüşmek üzere.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Haçlı Seferleri 1 / 1
Haçlı Seferleri ve Sonuçları
Haçlı Seferleri ve Sonuçları