Türkiye Tarihi

Evet değerli arkadaşlar Türkiye tarihle devam ediyoruz.
Yepyeni bir konu.
Türkiye Selçuklu Devletini göreceğiz.
Biz bundan önce Anadolu'ya ilk Türk akınlarını kim yapmıştı onlara bakalım.
Değerli arkadaşlar Anadolu'ya akınlar yapanlardan birincisi İskitler di.
Yine dördüncü yüzyılda arkadaşlar Hunlar bu bölgeye akınlar yapmışlardı.
Yine arkadaşlar 6'ıncı yüzyılda da siviller veya savar Türkler'i buraya akınlar yapmışlardı.
Bu Türkler'in yerleşme amaçlı olmadığını bilelim arkadaşlar.
Bu bölgelerde ganimet elde etmek amaçlı geldiklerini bilelim ki bunlar hocam dördüncü ve 6'ncı yüzyıllarda olan olaylar.
Ama Anadolu'ya yerleşmek için gelenler arkadaşlar Oğuz Türkleri olacak.
Onları göreceğiz.
Anadolu'ya akınları ikinci aşaması arkadaşlar şöyle gerçekleşmiştir Özellikle Anadolu bölgesindeki Tarsus, Antakya, Adana, Antep, Maraş, Urfa gibi bölgelerin Türklerin bu bölgelere uçlara yerleştirilmesi.
O zaman burası Bizans toprakları idi arkadaşlar Türkler de bu bölgelere yerleşmiştir.
Yine Türklerin Anadolu'nun güney bölgesini tanıdığına şahit oluyoruz.
Aksine Bizans İmparatorluğu'nun da arkadaşlar yine Balkanlardaki Türkleri bu bölgeye, yani tam da Abbasi lere karşı şu bölgeye Hristiyan Türkler'i yerleştirdiği biliyoruz.
Yani bu bölgeler ekseri Türk bölgesi oluyor.
İkinci aşamada ise şunu görüyoruz arkadaşlar daha sonra Abbasiler güç kaybedince bu bölgede Büyük Selçuklu devletinin artık yavaş yavaş Anadolu'ya keşifler yaptığını görüyoruz.
Bin 25.000 otuzlu yıllarda 1048 Pasinler savaşıyla Anadolu'da bir güç gösterisi yine.
1071'de ise arkadaşlar Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor ve Türkiye tarihi başlıyor.
Daha ileriki dönemlerde ise biz bin yüz yetmiş altı kefe savaşını göreceğiz.
Bu savaşın da özelliği Anadolu'nun kesin Türk yurdu olduğu anlamına geliyor arkadaşlar.
İşte bizim Anadolu maceramız bu şekilde başlamıştı.
Biz Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da kan kaybettiğini ve artık yavaş yavaş ve zaman içesinde Anadolu'nun Türk geçtiğini görüyoruz.
Üçüncü aşamada 1071'den sonra oluşan bir durumu görelim arkadaşlar.
Anadolu'da birinci Türk birliklerini görüyoruz.
1 Anadolu Türk bellerini görüyoruz.
Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan komutanların kurmuş olduğu bu beylikler Anadolu'nun Türkleşmesi sağlamışlardı ve o bölgede imar çalışmaları yapmışlardı.
Yine Alparslan'ın ölümünden sonra oraya en batı kısma Süleyman Şah'ın geldiğini biliyoruz.
Büyük Selçuklulardan arkadaşlar.
Süleyman Şah da İznik merkezli neyi kurmuştu?
Arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştu diyoruz.
Zaten biraz sonra göreceğimiz son da buradan başlayacak.
Türkiye Selçuklu tek tek bu.
Bütün bilgilere son verip Anadolu'da siyasi birliği sağlayacak ve Bizans yapmış olduğu bir savaşla, milliyet kefere savaşıyla Anadolu'yu Türk yurdu haline getirecek diyor.
İşte Türkiye tarihi bu şekilde başlamış oluyor gençler.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 / 1
Türkiye Tarihi
Türkiye Tarihi