Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
2.
Bilgi : Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı
1.
Erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından fazladır.
5 dir.
7
II.
Tüm öğrencilerin sayısının, erkek öğrenci sayısına oranı
III. Sınıftaki öğrenci sayısı en az 14'tür.
IV. Erkek öğrenciler kız öğrencilerden 12 kişi fazla olabilir.
Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)
III ve IV
B)
I've IV
C)
Il ve III
'tir.
D)
I ve Il
Ortaokul Matematik
Oran Orantı
2. Bilgi : Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 1. Erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısından fazladır. 5 dir. 7 II. Tüm öğrencilerin sayısının, erkek öğrenci sayısına oranı III. Sınıftaki öğrenci sayısı en az 14'tür. IV. Erkek öğrenciler kız öğrencilerden 12 kişi fazla olabilir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) III ve IV B) I've IV C) Il ve III 'tir. D) I ve Il
8. İnsan vücudunda bulunan;
I. atardamar,
II. toplardamar,
III. kılcaldamar
çeşitleri ile ilgili olarak;
Kan basıncının en yüksek olduğu damar,
Kan basıncının en düşük olduğu damar,
Kan akış hızının en yavaş olduğu damar
a.
b.
C.
özelliklerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru
verilmiştir?
A). a
11. b
II. C
B) I. a
II C
III. b
b
a
III. C
D) I.
b E) I. c C
II. a
II. C
III. a
III. b
Biyoloji
Kan Dolaşımı
8. İnsan vücudunda bulunan; I. atardamar, II. toplardamar, III. kılcaldamar çeşitleri ile ilgili olarak; Kan basıncının en yüksek olduğu damar, Kan basıncının en düşük olduğu damar, Kan akış hızının en yavaş olduğu damar a. b. C. özelliklerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? A). a 11. b II. C B) I. a II C III. b b a III. C D) I. b E) I. c C II. a II. C III. a III. b
IM 10
MA
zellikleri - 6
9. Sınıf
Fizik
8. Bir evin pencereleri cam temizleyici Sıvı ile temizlendikten
sonra yağan yağmur damlacıklarının bir çoğunun camla-
ra yapışmadığı gözlemlenmiştir.
Yağan yağmur suyunun özelliği değişmediği düşünü-
lürse, pencerelerin daha önce yağan yağmurlara göre
daha az ıslanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi
ile en iyi açıklanabilir?
www.Ho
A) Yağmur damlacıklarının öncekilere göre daha ağır olması
B) Kullanılan temizlik malzemesi nedeniyle yağmur dam-
lalarının yüzey geriliminin azalması
C) Temiz yüzeye temas eden damlacıkların kohezyonu-
nun azalması
D) Kullanılan temizlik malzemesi nedeniyle adezyonun
azalması
E) Yağmur damlacıklarının yüzeyde kir olmadığı için yü-
zeye yapışmaması
9. Suyun yüzey gerilimini incelemek üzere su, sabun ve tuz
kullanılarak yapılan deneyde; metal para üzerine damla-
tilan su, tuzlu su ve sabunlu sudan masaya en çabuk sa-
bunlu suyun, en zor ise tuzlu suyun aktığı gözlemlenmiştir.
Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula-
şılamaz?
Fizik
Madde ve Özellikleri Konusu
IM 10 MA zellikleri - 6 9. Sınıf Fizik 8. Bir evin pencereleri cam temizleyici Sıvı ile temizlendikten sonra yağan yağmur damlacıklarının bir çoğunun camla- ra yapışmadığı gözlemlenmiştir. Yağan yağmur suyunun özelliği değişmediği düşünü- lürse, pencerelerin daha önce yağan yağmurlara göre daha az ıslanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanabilir? www.Ho A) Yağmur damlacıklarının öncekilere göre daha ağır olması B) Kullanılan temizlik malzemesi nedeniyle yağmur dam- lalarının yüzey geriliminin azalması C) Temiz yüzeye temas eden damlacıkların kohezyonu- nun azalması D) Kullanılan temizlik malzemesi nedeniyle adezyonun azalması E) Yağmur damlacıklarının yüzeyde kir olmadığı için yü- zeye yapışmaması 9. Suyun yüzey gerilimini incelemek üzere su, sabun ve tuz kullanılarak yapılan deneyde; metal para üzerine damla- tilan su, tuzlu su ve sabunlu sudan masaya en çabuk sa- bunlu suyun, en zor ise tuzlu suyun aktığı gözlemlenmiştir. Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula- şılamaz?
E) Letal gen
34. Tavşanlarda kürk rengini meydana getiren aleller ile bu
genlerin baskınlık durumu aşağıda verilmiştir.
35
A)
B)
C)
D)
E)
C
CC
S
KOYU GA!!
4 farklı
genotipte
olabilir.
A A CON N
2
3
4
ALELLER
4
och
GENOTIP
cchcch
FENOTIP
ÇİNÇILA
3 farklı
genotipte
olabilir.
Buna göre himalaya veya albino geni taşımayan he-
terozigot yabani tavşan ile albino geni taşımayan
heterozigot çinçila tavşanlarının çiftleşmesi sonucu
oluşan yavru bireylerde genotip çeşidi ve fenotip çe-
şidi nedir?
Genotip çeşidi
Cocch>c>c
Tek yumurta ikizleri için:
ch
chch
AÇIK GRI
2 farkli
genotipte
olabilir.
BASKINLIK DURUMU
Fenotip çeşidi
2224 A
C
CC
ALBINO
Yalnızca
homozigot
genotipte
olabilir.
Biyoloji
Kalıtımın Genel İlkeleri
E) Letal gen 34. Tavşanlarda kürk rengini meydana getiren aleller ile bu genlerin baskınlık durumu aşağıda verilmiştir. 35 A) B) C) D) E) C CC S KOYU GA!! 4 farklı genotipte olabilir. A A CON N 2 3 4 ALELLER 4 och GENOTIP cchcch FENOTIP ÇİNÇILA 3 farklı genotipte olabilir. Buna göre himalaya veya albino geni taşımayan he- terozigot yabani tavşan ile albino geni taşımayan heterozigot çinçila tavşanlarının çiftleşmesi sonucu oluşan yavru bireylerde genotip çeşidi ve fenotip çe- şidi nedir? Genotip çeşidi Cocch>c>c Tek yumurta ikizleri için: ch chch AÇIK GRI 2 farkli genotipte olabilir. BASKINLIK DURUMU Fenotip çeşidi 2224 A C CC ALBINO Yalnızca homozigot genotipte olabilir.
5.
218
Gazlar - IV
Ne(g)
SO3(g)
H₂O(s)
FAZ Testi 01
Ideal serbest
piston
Şekildeki kapta 40'ar gram Ne ve SO3 gazlarıyla birlikte
buharıyla dengede H₂O sivisi bulunmaktadır. t sıcaklığın-
da dış basınç 760 mmHg ve SO3 gazının kısmi basıncı 146
mmHg'dir.
Faz 11
Buna göre, t sıcaklığında suyun buhar basıncı kaç
mmHg'dir? (O: 16, Ne: 20, S: 32)
A) 10
B) 30
C) 36
D) 40
E) 48
Kimya
Gaz Karışımları
5. 218 Gazlar - IV Ne(g) SO3(g) H₂O(s) FAZ Testi 01 Ideal serbest piston Şekildeki kapta 40'ar gram Ne ve SO3 gazlarıyla birlikte buharıyla dengede H₂O sivisi bulunmaktadır. t sıcaklığın- da dış basınç 760 mmHg ve SO3 gazının kısmi basıncı 146 mmHg'dir. Faz 11 Buna göre, t sıcaklığında suyun buhar basıncı kaç mmHg'dir? (O: 16, Ne: 20, S: 32) A) 10 B) 30 C) 36 D) 40 E) 48
22.
1642'de tamamladığı Fezleke adlı dört bölümden
oluşan eserinde tarihin anlamına, konusuna, yararına
değindikten sonra bu alandaki kitapların
bibliyografyasını vermiştir. Ardından Dünya'nın
yaratılışından 1639'a dek kurulan devletler ve meydana
gelen olayları kısaca anlatmıştır. Bir diğer tarih eseri
olan Takvimü't-Tevarih'te ise Hz. Âdem'den 1648'e
kadar geçen olayları kronolojik olarak vermiştir.
----
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Seydi Ali Reis
C) Kâtip Çelebi
E) Âşık Çelebi
B) Sinan Paşa
D) Naima
Lise Türkçe
Divan Şiiri Sanatçıları
22. 1642'de tamamladığı Fezleke adlı dört bölümden oluşan eserinde tarihin anlamına, konusuna, yararına değindikten sonra bu alandaki kitapların bibliyografyasını vermiştir. Ardından Dünya'nın yaratılışından 1639'a dek kurulan devletler ve meydana gelen olayları kısaca anlatmıştır. Bir diğer tarih eseri olan Takvimü't-Tevarih'te ise Hz. Âdem'den 1648'e kadar geçen olayları kronolojik olarak vermiştir. ---- Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Seydi Ali Reis C) Kâtip Çelebi E) Âşık Çelebi B) Sinan Paşa D) Naima
f(-x)
8. [a²-4a + 5/4a - 12] aralığında tanımlı f fonksiyonu
tek fonksiyon olduğuna göre, a nın alabileceği değer-
ler toplamı kaçtır?
A) -4
B)-2
C) 0
6
D) 2
CAP 10. SINIF MATEMATİK Fen Lisesi ÖZEL
E) 4
FONKSİYONLAR
Lise Matematik
Fonksiyonun Grafiği
f(-x) 8. [a²-4a + 5/4a - 12] aralığında tanımlı f fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre, a nın alabileceği değer- ler toplamı kaçtır? A) -4 B)-2 C) 0 6 D) 2 CAP 10. SINIF MATEMATİK Fen Lisesi ÖZEL E) 4 FONKSİYONLAR
2.
3.
Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihsel ka-
lintinin incelenmesi aşamasında tarihe yardım-
ci bilim dallarından paleografya ve epigrafya-
dan yararlanılmıştır.
Bu bilgiler ışığında tarihsel kalıntının,
1. Kilden tablete ya da taşa yazıldığı
I.
II. Tarih devirlerine, ilişkin olduğu
III. Tarih öncesi için, vazgeçilmez değer ta-
şıdığı
durumlarından hangilerine, ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Bazı bilim adamlarının tarihi bir bilim dalı
değil bir bilgi kaynağı olarak nitelendirme-
Tarih
Tarih Bilimi
2. 3. Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan tarihsel ka- lintinin incelenmesi aşamasında tarihe yardım- ci bilim dallarından paleografya ve epigrafya- dan yararlanılmıştır. Bu bilgiler ışığında tarihsel kalıntının, 1. Kilden tablete ya da taşa yazıldığı I. II. Tarih devirlerine, ilişkin olduğu III. Tarih öncesi için, vazgeçilmez değer ta- şıdığı durumlarından hangilerine, ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III Bazı bilim adamlarının tarihi bir bilim dalı değil bir bilgi kaynağı olarak nitelendirme-
AYDIN YAYINLARI
6.
thept
[x+31
<0
x²-2x-24 (x-6) (x+5)
eşitsizliğinin çözüm kümesindeki x tam sayılarının top-
lamı kaçtır?
(A) 9
X
B) 10
+ 8
2
vermink
D) 13
E) 15
A
83₁-2/1
3,21
+
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 45
4,5
Lise Matematik
Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
AYDIN YAYINLARI 6. thept [x+31 <0 x²-2x-24 (x-6) (x+5) eşitsizliğinin çözüm kümesindeki x tam sayılarının top- lamı kaçtır? (A) 9 X B) 10 + 8 2 vermink D) 13 E) 15 A 83₁-2/1 3,21 + -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 45 4,5
151
153
155
57
61
63
55
67
1
5
9
2. Gazlar
2.4. Gaz Karışımları
He (g)
n. mol
CH₁ (g)
Patm
D) II ve III
V, T
Şekildeki sabit hacimli cam balona aynı sıcaklıkta bir miktar
He gazı ekleniyor.
B) I ve II
24-1
ret
Kaptaki birim yüzeye birim zamanda çarpan molekül
sayısı üç katına çıktığına göre,
Eklenen He gazı n mol dur,
TEST - 9
II. Basınç 2P olur.
III. Eklenen He gazı
moldür.
yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1, H = 4, C = 12)
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
Kimya
Gazlar ve Plazma
151 153 155 57 61 63 55 67 1 5 9 2. Gazlar 2.4. Gaz Karışımları He (g) n. mol CH₁ (g) Patm D) II ve III V, T Şekildeki sabit hacimli cam balona aynı sıcaklıkta bir miktar He gazı ekleniyor. B) I ve II 24-1 ret Kaptaki birim yüzeye birim zamanda çarpan molekül sayısı üç katına çıktığına göre, Eklenen He gazı n mol dur, TEST - 9 II. Basınç 2P olur. III. Eklenen He gazı moldür. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1, H = 4, C = 12) A) Yalnız I C) I ve III E) I, II ve III 3.
00%
+ @
I
17. Grafik: Bir Şehrin Nüfusu
Nüfus (Milyon)
10
0987654321
8.
A) 11
6 +
3+
1+
--
1960 1970 1980 1990 2000
Yukarıdaki grafikte bir ülkenin nüfusunun yıllara
göre değişimi verilmiştir
2000-2010 yılları arasındaki nüfus artışı miktarı-
nın, 1970-1980 yılları arasındaki nüfus artış mik-
tarı ile aynı olacağı beklendiğine göre bu şehrin
2010 yılındaki nüfusu kaç milyon olur?
Yıl
B) 12
C) 13
D) 14
9°C Açık
K
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
00% + @ I 17. Grafik: Bir Şehrin Nüfusu Nüfus (Milyon) 10 0987654321 8. A) 11 6 + 3+ 1+ -- 1960 1970 1980 1990 2000 Yukarıdaki grafikte bir ülkenin nüfusunun yıllara göre değişimi verilmiştir 2000-2010 yılları arasındaki nüfus artışı miktarı- nın, 1970-1980 yılları arasındaki nüfus artış mik- tarı ile aynı olacağı beklendiğine göre bu şehrin 2010 yılındaki nüfusu kaç milyon olur? Yıl B) 12 C) 13 D) 14 9°C Açık K
4. Dünya'daki yağışın dağılışında rüzgârların etkisi bulunmak-
tadır.
I
B) II
Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden han-
gisinin bol yağış almasında mevsimlik rüzgârlar etkili
olmuştur?
A) I
C) III
D) IV
LY09COGSB22-066
E) V
Coğrafya
Atmosfer ve İklim
4. Dünya'daki yağışın dağılışında rüzgârların etkisi bulunmak- tadır. I B) II Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerden han- gisinin bol yağış almasında mevsimlik rüzgârlar etkili olmuştur? A) I C) III D) IV LY09COGSB22-066 E) V
27. Aşağıdaki şekilde bir tiyatro salonunun koltuk düzeni
verilmiştir.
E
D
B
A
Bu tiyatro salonundaki bir oyun için bilet almaya gelen
Ayşegül ve Berna, bilet gişesindeki
brevliye yan yana
Sahne
koltuklarda oturmak istediklerini saylüyon Görevli,
A ve E sıralarındaki tüm koltuklarin
diğer sıralarda da yan
olduğunu ve
bulunmadığını söylüvana G
Buna göre, bu tiyatro
kaçta kaçı doludur
A) -—-—-
HE
ve aittir. Sorular
kuruluş tarafından
SYM'nin yazıu ziff olmaksızın
5
kullanamaz
E)
koltukların en az
17
30
72
Lise Matematik
Sayı Problemleri
27. Aşağıdaki şekilde bir tiyatro salonunun koltuk düzeni verilmiştir. E D B A Bu tiyatro salonundaki bir oyun için bilet almaya gelen Ayşegül ve Berna, bilet gişesindeki brevliye yan yana Sahne koltuklarda oturmak istediklerini saylüyon Görevli, A ve E sıralarındaki tüm koltuklarin diğer sıralarda da yan olduğunu ve bulunmadığını söylüvana G Buna göre, bu tiyatro kaçta kaçı doludur A) -—-—- HE ve aittir. Sorular kuruluş tarafından SYM'nin yazıu ziff olmaksızın 5 kullanamaz E) koltukların en az 17 30 72
eş
ha
3.
Parabol
2. y=ax² + 2x + 3 parabolü ile
y=x² + 3x + 5
parabolü birbirine teğet olduğuna göre, a ne olmalıdır?
D) //
NI
A) 2/3/2
1773
8
2074k
B)
C)
x² + 3x +
(+3)x² + x + 2
1-4-68-6--2
49844
E)
35
8
GÜR YAYINLARI
5. Şekilde y=x
ile y-doğru
2
noktası B olduğ
A(OAB) kaç br
1
A) 2¹
B)
Lise Matematik
Rasyonel Sayılar
eş ha 3. Parabol 2. y=ax² + 2x + 3 parabolü ile y=x² + 3x + 5 parabolü birbirine teğet olduğuna göre, a ne olmalıdır? D) // NI A) 2/3/2 1773 8 2074k B) C) x² + 3x + (+3)x² + x + 2 1-4-68-6--2 49844 E) 35 8 GÜR YAYINLARI 5. Şekilde y=x ile y-doğru 2 noktası B olduğ A(OAB) kaç br 1 A) 2¹ B)
MATEMATİK DERSİ
2.
Bir beyaz eşya satıcısı elindeki 40 buzdolabını 3 farklı fiyatlar şu şekildedir:
1. fiyat :15 buzdolabını etiket fiyatına satıyor.
2.fiyat: 15 buzdolabını etiket fiyatının %10 fazlasına satıyor.
3.fiyat: 10 buzdolabını etliket fiyatından %30 indirimle satıyor.
Bir buzdolabının maliyeti ₺2500 satış fiyatı ₺3000'dir.
Yukardaki fiyatlarla
A) ₺15.500 zarar etmiştir.
C) Ne kâr ne zarar etmiştir.
buzdolaplarının hepsini satan bu satıcının kâr - zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
B) ₺15.500 kâr etmiştir.
D) +10.500 kâr etmiştir.
Ortaokul Matematik
Yüzdeler
MATEMATİK DERSİ 2. Bir beyaz eşya satıcısı elindeki 40 buzdolabını 3 farklı fiyatlar şu şekildedir: 1. fiyat :15 buzdolabını etiket fiyatına satıyor. 2.fiyat: 15 buzdolabını etiket fiyatının %10 fazlasına satıyor. 3.fiyat: 10 buzdolabını etliket fiyatından %30 indirimle satıyor. Bir buzdolabının maliyeti ₺2500 satış fiyatı ₺3000'dir. Yukardaki fiyatlarla A) ₺15.500 zarar etmiştir. C) Ne kâr ne zarar etmiştir. buzdolaplarının hepsini satan bu satıcının kâr - zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? B) ₺15.500 kâr etmiştir. D) +10.500 kâr etmiştir.
3.
1.
2.
L3₂
4.
Cümle
İnsan manzarayı
izlemeye doyamıyor.
Çöpleri dışarı
çıkarıver.
Elimdeki bardak
düşeyazdı.
Sabahtan beri
durmadan çalışıyor.
Anlam
Yeterlilik
Tezlik
Yaklaşma
Sürerlik
Numaralandırılmış cümlelerdeki fiil-
lerden hangisinin cümleye kattığı an-
lam yanlış verilmiştir?
A) 1
-B) 2
-e) 3-
D) 4
Ortaokul Türkçe
Fiil
3. 1. 2. L3₂ 4. Cümle İnsan manzarayı izlemeye doyamıyor. Çöpleri dışarı çıkarıver. Elimdeki bardak düşeyazdı. Sabahtan beri durmadan çalışıyor. Anlam Yeterlilik Tezlik Yaklaşma Sürerlik Numaralandırılmış cümlelerdeki fiil- lerden hangisinin cümleye kattığı an- lam yanlış verilmiştir? A) 1 -B) 2 -e) 3- D) 4