Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Sorular

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
10 13 Nisan 1909'da çıkan ve tarihte "31 Mart Olayı" olarak
adlandırılan isyan, Makedonya'dan gelen Hareket Ordusu
tarafından bastırılmış, böylece parlamenter sisteme yönelik
tehdit önlenmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda 31 Mart Olayı ile ilgili olarak,
L. Meşrutiyet rejimini hedef almıştır.
H. Anadolu'da çıkan en önemli isyandır.
Monarşi düzenini yıkmayı amaçlamıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive II
EX, II ve III
1 ve ll
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
10 13 Nisan 1909'da çıkan ve tarihte "31 Mart Olayı" olarak adlandırılan isyan, Makedonya'dan gelen Hareket Ordusu tarafından bastırılmış, böylece parlamenter sisteme yönelik tehdit önlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 31 Mart Olayı ile ilgili olarak, L. Meşrutiyet rejimini hedef almıştır. H. Anadolu'da çıkan en önemli isyandır. Monarşi düzenini yıkmayı amaçlamıştır. yargılarından hangileri savunulabilir? A Yalnız I B) Yalnız II D) Ive II EX, II ve III 1 ve ll
3
er
16
KAMU-IS
ndikası
iş
0,0
13. NaOH(suda) + H₂SO4(suda) → Na₂SO4(suda) + H₂O(s)
denklemine göre 16 g NaOH bileşiği içeren sulu çözel-
tinin tam olarak notralleşmesi için kullanılacak sulu
çözeltide kaç g H₂SO4 bileşiği bulunmalıdır?
213
LESIK KAMBA
III
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, Na: 23 g/mol, S: 32 g/mol. Tepkime
denklemini denkleştiriniz.)
A) 9,8
B) 16
ölc
C) 19,6 D) 29,4 E) 39,2
Kimya
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3 er 16 KAMU-IS ndikası iş 0,0 13. NaOH(suda) + H₂SO4(suda) → Na₂SO4(suda) + H₂O(s) denklemine göre 16 g NaOH bileşiği içeren sulu çözel- tinin tam olarak notralleşmesi için kullanılacak sulu çözeltide kaç g H₂SO4 bileşiği bulunmalıdır? 213 LESIK KAMBA III (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, Na: 23 g/mol, S: 32 g/mol. Tepkime denklemini denkleştiriniz.) A) 9,8 B) 16 ölc C) 19,6 D) 29,4 E) 39,2
LIMLERİ
19. Bilgi: Sanayi devriminden önce yağmur sularının pH
değerleri 6 civarında iken günümüzde 4 civarına ka-
dar düşmüştür.
Özgür öğretmen, yağmur sularının pH değerindeki bu
değişimle ilgili sınıfa aşağıdaki görselleri getiriyor.
89 g
Bu görselleri inceleyen bazı öğrenciler aşağıdaki yo-
rumları yapıyorlar.
Cemre: Fosil yakıtların yanması sonucu fabrika
bacalarından çıkan bazı gazların yağmur
sularının pH değerinin düşmesinde etkisi
vardır.
.
Sema pH değeri düşük bu yağmurlar doğaya **
zarar verir.
Rabia: Bu yağmurların yer altı ve yer üstü sularına
karışması bu suların asitlik oranını azaltır.
Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur?
A) Sema ve Rabia
B) Cemre ve Rabia
C) Cemre ve Sema
D) Cemre, Sema ve Rabia
A
20.
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Asitler ve Bazlar
LIMLERİ 19. Bilgi: Sanayi devriminden önce yağmur sularının pH değerleri 6 civarında iken günümüzde 4 civarına ka- dar düşmüştür. Özgür öğretmen, yağmur sularının pH değerindeki bu değişimle ilgili sınıfa aşağıdaki görselleri getiriyor. 89 g Bu görselleri inceleyen bazı öğrenciler aşağıdaki yo- rumları yapıyorlar. Cemre: Fosil yakıtların yanması sonucu fabrika bacalarından çıkan bazı gazların yağmur sularının pH değerinin düşmesinde etkisi vardır. . Sema pH değeri düşük bu yağmurlar doğaya ** zarar verir. Rabia: Bu yağmurların yer altı ve yer üstü sularına karışması bu suların asitlik oranını azaltır. Bu öğrencilerden hangilerinin yorumu doğrudur? A) Sema ve Rabia B) Cemre ve Rabia C) Cemre ve Sema D) Cemre, Sema ve Rabia A 20. C
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin kullanımı
diğerlerinden farklıdır?
A) Bizim vazgeçilmezimizdir yardımlaşmak.
B) Bu tür kitaplar, çocuklar içindi.
CBir sudur akan zaman, nasıl geçtiğini fark edemediğimiz.
D) Akşamın hüznü çökmüştü günün üstüne.
E) O güzel gözlerle sürmeli bir ceylansın.
OTELIK
Lise Türkçe
Fiiller
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin kullanımı diğerlerinden farklıdır? A) Bizim vazgeçilmezimizdir yardımlaşmak. B) Bu tür kitaplar, çocuklar içindi. CBir sudur akan zaman, nasıl geçtiğini fark edemediğimiz. D) Akşamın hüznü çökmüştü günün üstüne. E) O güzel gözlerle sürmeli bir ceylansın. OTELIK
40 2 farklı kalem, 2 farklı silgi, 3 farklı kalemtraş aynı cins
kırtasiye ürünleri yan yana olacak şekilde düz bir rafa
kaç farklı şekilde sıralanırlar?
A) 72
B) 96
C) 120 D) 144
E) 188
Good
14. 4 kız, 5 erkek öğrenci yan
Her iki erkek öğrenci ar
şartıyla kaç farklı şekilde
A) 3!.4!
Lise Matematik
Permütasyon
40 2 farklı kalem, 2 farklı silgi, 3 farklı kalemtraş aynı cins kırtasiye ürünleri yan yana olacak şekilde düz bir rafa kaç farklı şekilde sıralanırlar? A) 72 B) 96 C) 120 D) 144 E) 188 Good 14. 4 kız, 5 erkek öğrenci yan Her iki erkek öğrenci ar şartıyla kaç farklı şekilde A) 3!.4!
4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin anlamı yay
ayraç içinde yanlış verilmiştir?
Ekmediği yerden biter derler, bu adam karşımıza bura-
da da çıktı. (Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşı-
laşılan kimseler için kullanılan bir söz)
Günlerdir mahallelinin başına bela olan hırsızın çanına
of tıkamışlar. (Sesini çıkaramayacak, kötülük edeme-
yecek bir duruma getirmek, susturmak)
Son günlerde mahalledeki bazı gecekonduların yıkıla-
cağıyla ilgili bir balon uçurdular. (İlgililerin ne diyecek-
lerini ve nasıl davranacaklarını anlamak amacıyla aslı
olmayan bir haber yaymak)
D) Iş yerindeki bütün çalışanları avucunun içine almış, kim-
se ondan izinsiz adım atamıyor. (Bir yeri, bir şeyi çok
iyi ve ayrıntılı olarak bilmek)
2
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Ekmediği yerden biter derler, bu adam karşımıza bura- da da çıktı. (Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşı- laşılan kimseler için kullanılan bir söz) Günlerdir mahallelinin başına bela olan hırsızın çanına of tıkamışlar. (Sesini çıkaramayacak, kötülük edeme- yecek bir duruma getirmek, susturmak) Son günlerde mahalledeki bazı gecekonduların yıkıla- cağıyla ilgili bir balon uçurdular. (İlgililerin ne diyecek- lerini ve nasıl davranacaklarını anlamak amacıyla aslı olmayan bir haber yaymak) D) Iş yerindeki bütün çalışanları avucunun içine almış, kim- se ondan izinsiz adım atamıyor. (Bir yeri, bir şeyi çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek) 2
Fa
A
11. I. Sıcaklık ve basınç gibi faktörlerin kimyasal tep-
kimelere etkisi
II. Asit, baz ve tuz gibi maddelerin bulunuşu
III. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi
IV. Bileşiklerin yapıları ve özellikleri
Yukarıda verilenlerden hangileri anorganik kim-
yanın, hangileri fizikokimyanın çalışma alanına
girer?
A)
BY
&&0
DY
Anorganik kimya
I, ||
I, IV
III, IV.
II, IV
NIE
Fizikokimya
III, IV
II, IV
II, III
I, II
I, III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
Fa A 11. I. Sıcaklık ve basınç gibi faktörlerin kimyasal tep- kimelere etkisi II. Asit, baz ve tuz gibi maddelerin bulunuşu III. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi IV. Bileşiklerin yapıları ve özellikleri Yukarıda verilenlerden hangileri anorganik kim- yanın, hangileri fizikokimyanın çalışma alanına girer? A) BY &&0 DY Anorganik kimya I, || I, IV III, IV. II, IV NIE Fizikokimya III, IV II, IV II, III I, II I, III
2. Manyetik alan vektörü,
1. Manyetik alan çizgilerine teğettir.
II. Manyetik alan çizgileriyle aynı yöndedir.
III. Manyetik alan çizgilerine diktir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
2. Manyetik alan vektörü, 1. Manyetik alan çizgilerine teğettir. II. Manyetik alan çizgileriyle aynı yöndedir. III. Manyetik alan çizgilerine diktir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
22. Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
-1
lo
O
y = f(x)
C) 3
X
Buna göre, g²(x) - f(x).g(x) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan x
tam sayıları kaç tanedir?
A) 1
B) 2
D) 4
y = g(x)
E) 5
Lise Matematik
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
22. Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. -1 lo O y = f(x) C) 3 X Buna göre, g²(x) - f(x).g(x) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) 1 B) 2 D) 4 y = g(x) E) 5
itabi
25 °C'deki bir sulu çözelti için
I. Turnusol kağıdını kırmızıya boyaması
Elektrik akımını iletmesi
III pOH değeri 7' den büyük olması
ASİTLER, BAZLAR VE
TUZLAR
özelliklerden hangileri tek başına bu çözeltinin
asit olduğunu kanıtlar?
A) Yalnız I
D) ve 111
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Asitler ve Bazlar
itabi 25 °C'deki bir sulu çözelti için I. Turnusol kağıdını kırmızıya boyaması Elektrik akımını iletmesi III pOH değeri 7' den büyük olması ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR özelliklerden hangileri tek başına bu çözeltinin asit olduğunu kanıtlar? A) Yalnız I D) ve 111 B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve Il
12. Şekildeki periyodik cetvele X, Y, Z, T ve M element-
leri yerleştirilmiştir.
Y
T
İfade
A) Periyodik cetvelde elektron ilgisi
en büyük olan elementtir.
M
B) Verilen elementler içinde atom
çapı en büyük olandır.
e) Bileşik oluşturma eğilimi yoktur.
DY Yarı metaldir.
E) Kalkojendir.
X
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi karşı-
sındaki element ile eslestirilemez?
Z
Element
X
Y
NTM
Kimya
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
12. Şekildeki periyodik cetvele X, Y, Z, T ve M element- leri yerleştirilmiştir. Y T İfade A) Periyodik cetvelde elektron ilgisi en büyük olan elementtir. M B) Verilen elementler içinde atom çapı en büyük olandır. e) Bileşik oluşturma eğilimi yoktur. DY Yarı metaldir. E) Kalkojendir. X Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi karşı- sındaki element ile eslestirilemez? Z Element X Y NTM
11
17.
Miray
Işıl
Ada
4. Adım
Beyaz Şapka
Tugra
Neenel
değerlendirmeler
yapmak
gerakiyor
Gerçeklere ve verilere
odaklanır.
San Şapka
Bardağın dolu
tarafından
bakmay
deneyelm
Miran
puner
Değer ve faydalan keşfeder.
Mavi Sapa
Kontrolü elden
birakmamaliyiz
A
Süreci yönetir..
Kimin Sapka
Bu heyecan
vendi ama benk
endişelendinyor!
Tograp
Hem pozitif hem de negatif.
duygulari değerlendirir.
Yeşil Şapka
Henüz
denamadigimiz
bir şey var mı?
Türkçe
Alternatifler, yeni çözümler
ve yaratıcı fikirlar arar.
Siyah Sapka
Rehber Öğretmen Simge Hanım, bir grup öğrenciyle "Okulda internet kullanımına izin verilmeli midir?" sorusuyla ilgili
yaptıkları bir etkinlikte yukarıdaki bilgileri ekrana yansıtmış ve öğrencilerden taktıklari şapkanın mantığına uygun
olarak görüş belirtmelerini istemiştir. Öğrencilerin bu konuyla ilgili görüşleri ise şunlar olmuştur.
Batu
Okulda internet kullanımı öğrencilerin derslere yoğunlaşmasını engeller. Bu da öğrencilerin başarı-
sını düşürür.
31
Bu planda en
az üç problem
görebiliyorum
Batt
Eksidiklere ve aksiklere
odaklam
Internet'e her an erişilebilmesi araştırma yapmayı kolaylaştırır. Bu da etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağ
monte
lar.
Internet her ortamda serbest ve erişilebilir olmalıdır. yasaklanması doğru değildir.
T
Öğrencilerin internet kullanım araçlarını okula getirmeleri yerine her öğrenci masasi teknolojik dona-
nima sahip olabilir ve sabit tabletlerden güvenli intemet erişimi sağlanabilir.
Okullarda farklı yöntemlerle internet kullanımıyla ilgili elimizdeki olumlu ve olumsuz omekleri değer-
lendirmeliyiz
Eyment
Günümüzde internet, güvenli ve kontrollü olduğu takdirde bilgiye erişimin an hızlı ve kolay yoludur.
Esmanur: Okulda güvenli ve eğitici yönde internet kullanımını destekleyecek proje çalışmaları yapılmalıdır.
Bu bilgilere göre hangi öğrencilerin yeşil şapka taktığı söylenebilir?
A) Ada ve Esmanur
B) Eymen ve Miray C) Işil ve Ada
D) Tuğra ve Batu
Ortaokul Türkçe
Cümlede Anlam
11 17. Miray Işıl Ada 4. Adım Beyaz Şapka Tugra Neenel değerlendirmeler yapmak gerakiyor Gerçeklere ve verilere odaklanır. San Şapka Bardağın dolu tarafından bakmay deneyelm Miran puner Değer ve faydalan keşfeder. Mavi Sapa Kontrolü elden birakmamaliyiz A Süreci yönetir.. Kimin Sapka Bu heyecan vendi ama benk endişelendinyor! Tograp Hem pozitif hem de negatif. duygulari değerlendirir. Yeşil Şapka Henüz denamadigimiz bir şey var mı? Türkçe Alternatifler, yeni çözümler ve yaratıcı fikirlar arar. Siyah Sapka Rehber Öğretmen Simge Hanım, bir grup öğrenciyle "Okulda internet kullanımına izin verilmeli midir?" sorusuyla ilgili yaptıkları bir etkinlikte yukarıdaki bilgileri ekrana yansıtmış ve öğrencilerden taktıklari şapkanın mantığına uygun olarak görüş belirtmelerini istemiştir. Öğrencilerin bu konuyla ilgili görüşleri ise şunlar olmuştur. Batu Okulda internet kullanımı öğrencilerin derslere yoğunlaşmasını engeller. Bu da öğrencilerin başarı- sını düşürür. 31 Bu planda en az üç problem görebiliyorum Batt Eksidiklere ve aksiklere odaklam Internet'e her an erişilebilmesi araştırma yapmayı kolaylaştırır. Bu da etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağ monte lar. Internet her ortamda serbest ve erişilebilir olmalıdır. yasaklanması doğru değildir. T Öğrencilerin internet kullanım araçlarını okula getirmeleri yerine her öğrenci masasi teknolojik dona- nima sahip olabilir ve sabit tabletlerden güvenli intemet erişimi sağlanabilir. Okullarda farklı yöntemlerle internet kullanımıyla ilgili elimizdeki olumlu ve olumsuz omekleri değer- lendirmeliyiz Eyment Günümüzde internet, güvenli ve kontrollü olduğu takdirde bilgiye erişimin an hızlı ve kolay yoludur. Esmanur: Okulda güvenli ve eğitici yönde internet kullanımını destekleyecek proje çalışmaları yapılmalıdır. Bu bilgilere göre hangi öğrencilerin yeşil şapka taktığı söylenebilir? A) Ada ve Esmanur B) Eymen ve Miray C) Işil ve Ada D) Tuğra ve Batu
endi ara-
idakile-
mlayıcıs
layıcıs-
resim
A) Makale
C) Fikra
B) Deneme
D) Gezi yazısı
2 Kitap okumanın önemli olduğunu teorik ola-
rak biliyoruz. Bizim sorunumuz bunu hayata
uygulamakla ilgili. Parasızlıktan yakınıyoruz,
kütüphanelere uğramıyoruz. Zamansızlıktan
yakınıyoruz, internette geçirdiğimiz onca sa-
ate karşın elektronik kitaplan bile okumuyo-
ruz. Öyle ki bize kitap altın çanakta sunulsa
burun kiviracak, bahane bulacak håldeyiz.
Bu yüzden de cahill kalmaya mahkûmuz.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?
C) Makale
B) Deneme
D) Öykü
wepry
ilgill aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bir konuyla ilgili düşünceler samimi bir
üslupla dile getirilmiştir.
B) Bir toplumu ilgilendiren güncel bir olayla
ilgili nesnel değerlendirmelerde bulunul
muştur.
C) Bir konuyla ilgili düşünceler kantama
amacı güdülerek aktanimiştir.
D) Toplumda önemi olan birinin kendi yaşa
mini kaleme aldığı bir eserden alinmigr
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel-
liği aranmaz?
A) Bana en iyi gelen şey, seninle konuşmak
B) Olgunlaşan meyveler toplanm
C) Sahilde biraz güneşlenmiş
D) Yemeği nasıl sıtacağım?
Ortaokul Türkçe
Düşünce Yazıları
endi ara- idakile- mlayıcıs layıcıs- resim A) Makale C) Fikra B) Deneme D) Gezi yazısı 2 Kitap okumanın önemli olduğunu teorik ola- rak biliyoruz. Bizim sorunumuz bunu hayata uygulamakla ilgili. Parasızlıktan yakınıyoruz, kütüphanelere uğramıyoruz. Zamansızlıktan yakınıyoruz, internette geçirdiğimiz onca sa- ate karşın elektronik kitaplan bile okumuyo- ruz. Öyle ki bize kitap altın çanakta sunulsa burun kiviracak, bahane bulacak håldeyiz. Bu yüzden de cahill kalmaya mahkûmuz. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisi- dir? C) Makale B) Deneme D) Öykü wepry ilgill aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Bir konuyla ilgili düşünceler samimi bir üslupla dile getirilmiştir. B) Bir toplumu ilgilendiren güncel bir olayla ilgili nesnel değerlendirmelerde bulunul muştur. C) Bir konuyla ilgili düşünceler kantama amacı güdülerek aktanimiştir. D) Toplumda önemi olan birinin kendi yaşa mini kaleme aldığı bir eserden alinmigr 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel- liği aranmaz? A) Bana en iyi gelen şey, seninle konuşmak B) Olgunlaşan meyveler toplanm C) Sahilde biraz güneşlenmiş D) Yemeği nasıl sıtacağım?
8.
Haritada numaralandırılan alanlarda yaygın olarak görülen
toprak türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) numaralı topraklardaki tuz ve kireç oranı fazladır.
B) IT numaralı alanda toprak oluşumunda kimyasal çözün-
me daha fazla etkilidir.
C) III numaralı alandaki topraklar ormanlar altında gelişir.
D) IV numaralı alanda moren topraklar yaygın olarak görü-
lür.
E) V numaralı alanda terra rossa topraklar bulunur.
yanue id
Coğrafya
Su Kaynakları
8. Haritada numaralandırılan alanlarda yaygın olarak görülen toprak türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) numaralı topraklardaki tuz ve kireç oranı fazladır. B) IT numaralı alanda toprak oluşumunda kimyasal çözün- me daha fazla etkilidir. C) III numaralı alandaki topraklar ormanlar altında gelişir. D) IV numaralı alanda moren topraklar yaygın olarak görü- lür. E) V numaralı alanda terra rossa topraklar bulunur. yanue id
2. I. III. Selim'in kurduğu Nizamicedit ordusu, Kabakçı Musta-
fa İsyanı'nın ardından dağıtılır, II. Mahmut padişah, olun-
ca Nizamicedit ordusunu kurar ancak yeniçerilerin isyanı
sonucu bu ordu da dağıtılır.
II. 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından Yunanistan'ın
Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını alması, Osmanlı
egemenliği altındaki diğer azınlıklara da örnek olur ve ba-
ğımsızlık hareketleri hız kazanır.
Aşağıdakilerden hangisi numaralı bu cümlelerin ortak
özelliğidir?
A) Yüklemlerinde kip kayması bulunması
B) Basit yapılı eylemlerin yüklem olması
C) Yüklemlerinin birleşik zamanlı eylem olması
D) Yüklemlerinin olumsuz çekimlenmesi
E) Yüklemlerinin emir kipinde çekimlenmesi
A
HEL
Lise Türkçe
Ek
2. I. III. Selim'in kurduğu Nizamicedit ordusu, Kabakçı Musta- fa İsyanı'nın ardından dağıtılır, II. Mahmut padişah, olun- ca Nizamicedit ordusunu kurar ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu ordu da dağıtılır. II. 1828-29 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını alması, Osmanlı egemenliği altındaki diğer azınlıklara da örnek olur ve ba- ğımsızlık hareketleri hız kazanır. Aşağıdakilerden hangisi numaralı bu cümlelerin ortak özelliğidir? A) Yüklemlerinde kip kayması bulunması B) Basit yapılı eylemlerin yüklem olması C) Yüklemlerinin birleşik zamanlı eylem olması D) Yüklemlerinin olumsuz çekimlenmesi E) Yüklemlerinin emir kipinde çekimlenmesi A HEL
22.
A B CCDE
GGHIi
J K
L M N O Ö P R
SŞTUÜV
N
A
G
Bir yarışma programına katılan yarışmacılar, yukarıdaki tabloyu kullanarak tablodan harf seçmekte ve se-
çilen harflerin bulunduğu satır ve sütundaki harfler silinmektedir. Kalan harfler birleştirilerek yeni bir tab-
lo oluşturulmaktadır.
Örneğin, O harfi silindikten sonra tablonun görüntüsü aşağıdaki gibidir.
L
QW X
N
B C Ç
Ğ
H
SŞT
1
M NO
1
U
QW X
Y
DE F
İJK
Ö
Ü V Y
PR
A B C D E F
G
G H I J K
SŞTÜ V Y
QW
N
Yarışmaya yeni başlayan bir yarışmacı sırasıyla önce T harfini, sonra karşısına çıkan tablodan E harfini
ve daha sonra karşısına çıkan tablodan M harfini seçiyor.
Buna göre bu üç harf seçildikten sonra tabloda bulunan harf sayısı kaçtır?
Lise Matematik
Sayısal Mantık
22. A B CCDE GGHIi J K L M N O Ö P R SŞTUÜV N A G Bir yarışma programına katılan yarışmacılar, yukarıdaki tabloyu kullanarak tablodan harf seçmekte ve se- çilen harflerin bulunduğu satır ve sütundaki harfler silinmektedir. Kalan harfler birleştirilerek yeni bir tab- lo oluşturulmaktadır. Örneğin, O harfi silindikten sonra tablonun görüntüsü aşağıdaki gibidir. L QW X N B C Ç Ğ H SŞT 1 M NO 1 U QW X Y DE F İJK Ö Ü V Y PR A B C D E F G G H I J K SŞTÜ V Y QW N Yarışmaya yeni başlayan bir yarışmacı sırasıyla önce T harfini, sonra karşısına çıkan tablodan E harfini ve daha sonra karşısına çıkan tablodan M harfini seçiyor. Buna göre bu üç harf seçildikten sonra tabloda bulunan harf sayısı kaçtır?