Destan-Efsane
Konu Anlatımı Yazıları
Türk Dili ve Edebiyatı
YKS

Efsane Türü ve Özellikleri Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü

Efsane Türü ve Özellikleri konu anlatımı ve soru çözümü, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Efsane hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!

2 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 21.03.2021
Efsane Türü ve Özellikleri Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Efsane Türü ve Özellikleri konusu, AYT Edebiyat testinde sorulan konulardan biri. Anlam sorularından farklı olarak bu yazın tür ile ilgili öğrenmen gereken bazı tanımlar, kavramlar mevcut. Gündelik hayatta karşına fazlasıyla çıkabilecek bir konu. Bu konu ile ilgili notlara göz attıktan sonra rahatlıkla soru çözebileceğine eminiz! Şimdi birlikte Efsane Türü ve Özellikleri konusunu keşfedelim!

Bu konu anlatımı, Kunduz Türk Dili ve Edebiyatı eğitmenimiz Ayşenur Hoca tarafından hazırlanmıştır.

Efsane Türü ve Özellikleri Konu Anlatımı

 • Bir doğa olayının, bir varlığın meydana gelişinin, doğaüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının halk hafızasında yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikâyelerdir.
 • Din, mitoloji, ve gerçek hayat olmak üzere üç kaynağı vardır.
 • Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılırlar. Şahıslar hakkında anlatılanlara menkıbe denir.
 • Anlatılanların inandırıcılık özelliği vardır. Gerçekmiş gibi kabul edilirler.
 • Şahıs ve olaylarda olağanüstülük ağır basar.
 • Belirli bir şekilleri yoktur; belirli bir üslup ve biçime bağlı kalmaz.
 • Konuşma diliyle anlatılır.
 • Kısadır ve düzyazı biçimindedir.
 • Betimleme, öyküleme gibi süsleme unsurlarına pek yer verilmez.
 • Zaman, geçmiş zamanla şimdiki zaman arasında değişir.
 • Efsanelerin mekânı yaşadığımız dünyadır. Menkıbelerde tayyimekâna (aynı anda birkaç yerde görünme) yer verilir.
 • Efsanelerle kazanılan kutsiyet o mekânı veya şahsı dokunulmaz yapar. Bunun en güzel örneği mezarlıktaki ağaçlardır.
 • Tarihle çok yakın ilişkisi vardır. Tarihte yaşamış şahıslar zamanla efsaneleşmektedir.
 • Büyük oranda millî özellik gösterir. Milletlerarası özellikler taşıyan efsaneler de vardır.
 • Genellikle tek motif üzerine kurulur. Bu motif de şekil değiştirme olarak görülür ( taşa, ağaca, dağa, tepeye, hayvana dönüşme gibi) .
 • Anonim halk anlatımları olup ağızdan ağıza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre değişikliklere uğrarlar.

Efsane Türleri

Efsanelerin genel kabul görmüş sınıflandırılması şu şekildedir:

 1. Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler
 2. Tarihî efsaneler ve medeniyet tarihi ile ilgili efsaneler
 3. Olağanüstü kişiler, varlıklar, ve güçlerle ilgili efsaneler
 4. Dinî efsaneler

Efsane Türü ve Özellikleri Soru Çözümü

Efsane Türü ve Özellikleri konu anlatımımızın sonuna geldik! Türk Dili ve Edebiyatı eğitmenimiz Ayşenur Hoca, bu konuyla ilgili bilmen gereken temel bilgileri bu yazıda özetlemeye çalıştı. Bilgileri, tanımları ve önemli ipuçlarını öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazılarımıza göz attıktan sonra, kendi kaynaklarına ek olarak MEB Kaynaklarını da incelemen faydalı olabilir. Kunduz’da şu ana kadar, Efsane Türü konulu binlerce soru alanında uzman Türk Dili ve Edebiyatı eğitmenleri tarafından çözüldü. Şimdi o sorulardan birkaçı senin için burada. Daha fazla Efsane sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin!🌈

Bir millete, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütününe adı verilir. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları...

Türkçe

Efsane

Bir millete, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütününe adı verilir. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları…

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin.
Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL