Konu Anlatımı Yazıları

Osmanlı Yükselme Devri – Dünya Gücü Osmanlı Ders Notları

Osmanlı Yükselme Devri, Fatih, Yavuz Sultan Selim... Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

6 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 05.08.2020
Osmanlı Yükselme Devri – Dünya Gücü Osmanlı Ders Notları

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Bu yazımızda Osmanlı Yükselme Devri , Dünya Gücü Osmanlı konusuna dair bilmen gereken notları seninle paylaştık. Yazımızı okuduktan sonra yükselme devri hakkında tüm bilmen gerekenleri öğrenmiş olacaksın. Aynı zamanda yazımızda öğrenmeni kolaylaştırması için bazı kodlamalar göreceksin. İyi okumalar!

Osmanlı Yükselme Devri: Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Osmanlı Yükselme Devri

İstanbul’un fethinden 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar geçen dönemdir.

Osmanlı Yükselme Devri, Fatih, Yavuz Sultan Selim... Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Fethi Öncesi Hazırlıklar

 • Rumeli Hisarı yapıldı.
 • Şahi topları döktürüldü.
 • Tekerlekli kuleler yapıldı.
 • Saray, Silivri, Vize kaleleri alındı.
 • Sırbistan, Eflak, Macaristan, Karaman, Venedik ile barış antlaşması yapıldı.
 • Mora üzerine askeri güç gönderildi.

Bizans’ın Önlemleri

 • Boğaz zincirle kapatıldı.
 • Surlar güçlendirildi.
 • Greguva (Rum) ateşi hazırlandı.
 • Avrupa’dan yardım istendi.
 • Venedik ve Ceneviz yardımı geldi. (Ekonomik çıkar gereği yardım ettiler.)

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

Türk-İslam dünyası açısından sonuçları:

 • Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Osmanlı’da yükselme dönemi başladı.
 • Osmanlı dünya devi haline geldi.
 • Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • 2. Mehmet’e Fatih unvanı verildi.

Avrupa ve dünya açısından sonuçları:

 • Bizans yıkıldı.
 • Orta Çağ sona erdi Yeni Çağ başladı.
 • Feodalite yıkıldı.
 • İpek Yolu Osmanlı’ya geçti.
 • Bizans’ın bilim adamları İtalya’ya gitti. (Bu olay Rönesans’ı başlattı.)

Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) Dönemi Gelişmeler

 • Cenevizlilerden Amasra alındı(1460).
 • Candaroğulları’ndan Konya ve Karaman alındı.
 • 1473’te Akkoyunla rile ilk Otlukbeli Savaşı yapıldı ve kazanıldı.
 • Batı’da Belgrad hariç tüm Sırbistan alındı. (Mora da alındı)
 • Eflak-Boğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk alındı.
 • Denizlerde İmroz,Taşozi Eğriboz, Midilli, Limni, Bozcaada alındı.
 • Rodos kuşatıldı ancak alınamadı.
 • Azak, Menküpi Kefe alındı.
 • Kırım alındı. Adriyatik’te Zenta, Agamavra alındı.
 • Gedik Ahmet Paşa öncülüğünde Otranto Limanı alındı.
 • 1463-1479 yıllarında Osmanlı-Venedik Savaşları yapıldı. Ardından barış antlaşması imzalandı.
 • Bu anlaşma ile Osmanlı ilk kapütülasyonu Venedik’e verdi.

2. Mehmet – Teşkilatlanma Çalışmaları

 • Divan başkanlığı sadrazama bırakıldı. Böylece divan danışma organı olarak kaldı. Son söz padişaha geçti.
 • Osmanlı’nın ilk altın parası bastırıldı.
 • Enderun Mektebi sistemli bir kurum haline geldi.
 • Topkapı Sarayı ve kapalı çarşı yapıldı.
 • Defterdar ve Kazasker sayısı ikiye çıkarıldı
 • Vezir sayısı sınırların genişlemesi sebebiyle 4’e çıkarıldı.
 • Sahnı Seman Medresesi açıldı.
 • Ali Kuşçu bu medresede matematik dersi verdi.
 • Kanuname-i Ali Osman ile şehzade kardeş katli yasal oldu.
 • Sancak sistemi zorunlu hale getirildi.
 • Müsadere sistemi yasaklandı.
 • Cülus gelenek haline geldi.

2. Bayezid Dönemi (1481-1512)

 • Döneminde Cem Sultan olayı yaşandı.
 • 1484’te Boğdan Seferi ile Kili ve Akkerman alındı. Böylece Kırım’a karadan bağlantı sağlandı.
 • Boğdan Seferi ile ilk Osmanlı-Lehistan ilişkileri başladı.
 • Hicaz su yolları meselesi, Memlüklerin Cem Sultanı koruması ve Memlükleri Dulkadir ve Ramazanoğullarını Osmanlıya karşı kışkırtması sonucunda Osmanlı-Memlük Savaşı gerçekleşti.
 • Savaşın sonunda bir üstünlük sağlanamadı.
 • Venedik’in elinden Modon, Koron ve İnebahtı alındı.
 • 1512’de Şahkulu ayaklanması güçlükle bastırıldı.
 • İspanya’ya bir donanma gönderilerek İspanya’yı terk etmek zorunda kalan Yahudiler’i İstanbul’a getirmiştir.
 • 2. Beyazid’in oğlu 1. Selim isyan ederek 2. Beyazid’in tahttan inmesine sebep olmuştur.

Osmanlı Yükselme Döneminde Ege Denizinde Alınan Adalar

ege denizinde alınan adalar

Yükselme Döneminde Balkanlarda Fetihler

balkanlarda fetihler

Kuzey Anadolu’da Alınan Yerler

kuzey anadoluda alınan yerler

Yavuz Sultan Selim Dönemi (1512-1520)

 • 1514’te Safeviler ile Çaldıran Savaşı yapıldı. Safevi hazineleri ile İranlı bilginler İstanbul’a getirildi.
 • 1515’te Turnadağ Savaşı ile Dulkadir beyliğine son verildi.
 • Ramazanoğulları himaye altına alındı.
 • Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı.
 • Osmanlının yıkıp topraklarına kattığını son beylik Ramazanoğulları’dır.
 • Yavuz Sultan Selim İslam birliği ve baharat yolu içim Memlüklüler içe savaştır. İdris-i Binisi Yavuz’a danışmanlık yaptı.
 • 1516 Mercidabık , 1517 Ridaniye, Mısır ve Suriye fethedildi.
 • Bu savaşlar sonucunda halifelik Osmanlı’ya geçti.
 • Hicaz (Mekke-Medine) emirliğinin yönetimi Osmanlı’ya geçti.
 • Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
 • Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine geçti.
 • Memlüklerin alınması ile Kıbrıs Osmanlı’ya vergi verdi.
 • Yozgat’ta Bozoklu Celal İsyanı bastırıldı.
Osmanlı Yükselme Devri, Fatih, Yavuz Sultan Selim... Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)

 • Dönemide Canberdi Gazali, AHmet Paşa, Kalenderoğılları ve Baba Zünnun isyanları yaşandı.
 • Canberdi Gazali, Şam valisi olan Canberdi tarafından Memlük Devletini yeniden kurmak için çıkarılan isyandır.
 • Ahmet Paşa isyanı Sadrazam olmayı beklerken Mısır valiliğine atanınca çıkan isyandır.
 • Kalenderoğlu, Karaman ve çevresinde tımar ve vergilerden dolayı çıkmış bir ayaklanmadır.
 • Baba Zünnun; Yozgat ve çevresinde Şii propogandasından dolayı çıkmıştır.

1. süleyman
doğu siyaseti
denizlerde kanuni
hint deniz seferleri
Osmanlı Yükselme Devri, Fatih, Yavuz Sultan Selim... Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusu hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
sokullu mehmet paşa

Şimdi Dünya Gücü Osmanlı Devleti soru çözümlerine devam edebilirsin!

Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusunda bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. Dünya Gücü Osmanlı Devleti konusu, Tarih dersi için ilk ve temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Osmanlı Yükselme Devri, Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid, Ege Denizinde Alınan Adalar, Balkanlarda Fetihler, Kuzey Anadolu’da Alınan Yerler, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sokullu Mehmet Paşa gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Bu konudan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. Ders Tarih olunca bu kavramlar, her zaman karşımıza çıkabilir! TYT ve AYT Tarih testlerinde de sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri.

Bilgileri, tanımları ve önemli ipuçlarını öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazılarımıza göz attıktan sonra, kendi kaynaklarına ek olarak MEB Kaynaklarını da incelemen faydalı olabilir. Tarih netleri yükseltmedeki anahtar bolca soru çözmek ve yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek. Kunduz’da şu ana kadar, Dünya Gücü Osmanlı Devleti konulu binlerce soru alanında uzman Tarih eğitmenleri tarafından çözüldü. Daha fazla Dünya Gücü Osmanlı Devleti sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin! Uygulamamız içerisinden ücretsiz erişebileceğin soru ve detaylı çözümler ile, bu konudaki hakimiyetini arttırman mümkün!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL