Türev Alma Kuralları

Merhaba Sevgili Gençler, bu videomuzda türev alma kurallarına başlıyoruz.
İlk olarak sabit fonksiyonun türevi C elemanıdır.
Reel sayı olmak üzere fiks eşit derece yani sabit fonksiyon ise türevi sıfırdır.
Arkadaşlar bir sayının türev ini alıyorsanız cevap kesinlikle sıfırdır.
Sayı kaç olursa olsun refik seçilir.
3 ise ev türevi sıfırdır.
Ev kökü kök 5 artı iki ise geyik kök, 5 artı 2 ise bakımı da bilen sayıdır.
Sonuçta türevi sıfırdır.
Peki demişiz olabilen sayıdır, türevi sıfırdır.
Burada dikkat edin k.
Ix dedik ama İksiri bir ifade yok.
Burada a küp var diye bir değişken olarak algılamayın.
A'yı a küp burada herhangi bir sabit olarak verilmiş çünkü değişkenin biz x bakın fonksiyonu da x var mı yok.
O zaman akıp orada bir sabit olarak kabul ederiz ve bu sağ bitin türevi de sıfırdır deriz.
Buraya dikkat!
Ayı değişken gibi almıyor muyuz?
Evet, ikinci ve en çok kullanılan özelliğimiz geldik.
Refik seçilir, ilk sözleri en fonksiyonunun türevi.
Burada sadece refik seçtiği ilk süreli en diye verdi.
Fonksiyon rumuzu türevi alırken dikkat edin üstü yani en iyi başa indiriyoruz katsayı olarak ve üstü bir azaltıyoruz arkadaşlar üstü başa.
İndir ve bir azalt görevimiz buymuş.
Altındaki örneklere bakalım.
Refik seçtiği ilk üzere 6.
O zaman 6'yı başa indirdiniz.
6 ve biraz attınız.
6 ilk üzeri 5 cevabımız dır.
Mesela IX.
Karenin türevi ni limit yardımıyla bulunuz diye bir örnek çözmüştür.
Bir önceki video artık ona gerek yok değil mi?
Fiks ecder ilk skala vermişse cevabının keyik bulmuştuk o sorunun.
Bakın ikiyi başa indirdiniz ef türevi X.
Ikiyi başa indirdiniz, üstü bir azalttığını üste 2 7 1 oldu türevi iki eksilir limit ile uğraşmadan türev alma kurallarıyla direk cevabı buluyoruz arkadaşlar.
Evet geyik ise ilk süzerek eksi 4 demiş.
Üst negatif olduğunda genelde bir işlem hatası yapmaya çok müsait.
Buraya dikkat edin arkadaşlar üstü başa indirdim.
Katsayı olarak yazdım.
Eksi dörde yazdıktan sonra bir azaltım eksi dörde bir azalttığını da eksi 5 olur.
Arkadaşlar buraya dikkat edin.
Hani dalgınlıkla eksi dörde bir azaltıp eksi 3 yazanlar çok oluyor.
Eksi dördü biraz attınız.
Üzdüğümüz eksi 5 oldu.
Ha çıksa bakalım açıksa bakmadan önce şunu vereyim.
Not yazmışız buraya.
C Eleman reel sayı olmak üzere.
Eğer fonksiyon rumuzu bir c sayısıyla çarptı iseniz türev alırken c'yi dışarıya çıkartın.
Evin türev ini alınca yine bir katsayı olarak ev türevi ile çarpıyor.
Düz.
O zaman iki üzeri 4.
Ilk süreli dördün türevi ni alırken burada biz ne yazacağız?
Biraz yukarı kaldıralım.
İlk 100 leri dördün türevi nedir?
Dördü başa indirdiniz ve bir azalttığını 4x dür.
Bu ikiyi de yine türegün katsayısı olarak kullanıp cevabımı 8x Kürt'tür diyebiliyor musunuz arkadaşlar?
Dördü aşağı indirince iki de çarpı horuz yani direk.
Evet diğer örneğimizde bakalım.
Aşağıdaki fonksiyonların türevi ni bulunuz demişiz.
Fiks eşittir 2 için burada ciksin kuvveti bir biri aşağıya indirdim, 2 de çarpınca yine iki oldu.
Şöyle ev türevi diye yazalım bir aşağı indirdiniz.
Katsayı olarak iki kaldı sadece ve ilk 150 sıfır vardı mi yanında biri bir azalttığını şuradaki biri biraz attınız.
250 0 oldu.
107 sıfırdan.
Nedir arkadaşlar?
İlk 150 0 birdir.
Cevabımız direk iki olur o zaman.
Yani iki x 5 x mesela 5 eksin türevi ni sordu.
Cevabımız 5'tir.
6 yıksın talebini sordu.
Cevabınız altıdır.
Üç bölü dört Hicks'in türevi ni sordu.
Cevabımızı üç bölü 4'tür gibi sadece ikisi varsa kat sayımız cevaptı.
Burada fiks eşittir bir böyle x küp vermiş bunu şöyle düzenleyelim.
M ilk süzerek eksi üç yazalım.
Negatif yüz ters çevirme işini yapıyordu zaten.
Fikrimiz ilk süzerek seçmiş.
O zaman ev türev ilk isimiz eksi üçü başa indirdiniz ve üstü bir azalttığını eksi üçü bir azaltır olsanız eksi 4 oldu.
Şıklar da bu.
Yoksa bu nasıl verilmiştir arkadaşlar ilk süzüle eksi 4 ne demek?
1 bölü IX üzeri 4 demek.
Ters çevirdim aşağıya aldım.
Kat sayımızı olan üçü de buraya koyduk.
Eksi üç bölü ilk üzeri dört olmalıymış.
Cevabımız son olarak fiks eşittir.
Köklü sayılarda hemen yine onu tekrar edeyim.
Aaa derece miz b ise bunu üssü sayıya çevirdiğimizde ilk süzerek A bölüğü B olarak yaza biliyorduk.
O halde bizim fikrimiz şu değil midir ilk üzeri üç bölü dört demektir.
O zaman ev türevi ilk isimiz üstü başa indirdiniz.
Üç bölü dört bir azalttığını.
Üç bölü 4'ten bir çıkartırsanız eksi bir bölü dört olur arkadaşlar.
Evet şimdi bu ışıklarda yoksa ne yapalım?
Kesit çizgisini bir koyun, üçü paya, dördü paydaya yazan ilk süsleri bir bölü dört ne demek?
Eksi görme ilk süreli bir böll dört.
Ne demek şu demek değil mi?
Dördüncü dereceden eksi demek bu eksileri bir bölü dört demek.
Başında eksi olduğu için bu paydada dır.
Ters çevrilecek ya dördüncü dereceden eksi olacakmış.
Cevabımız üç bölü dört dört çarpı dördüncü dereceden kök IX olmalıymış.
Şıklar da varsa bu da olabilir.
Evet.
Bir sonraki türev alma kuralımız arkadaşlar.
Toplam ve farkın türevi iki fonksiyonun toplamının veya farkının türev ini soruyorsa sadece fonksiyonların ayrı ayrı türevlerini alıp toplayacağız ya da ayrı ayrı türevlerini alıp çıkartacağız.
Bakın eğer fiks eşittir 4 x küp 6 x kare artı 5 x eksi 7 fonksiyonu verildi.
Bu fonksiyonun türevi soruluyor bize.
Tek tek ayrı ayrı türev alacağız.
Yapacağımız tek iş bu.
4 x küpün türevi ni alırken 3'ü başa indirdim.
12 oldu 4'le çarpınca ve üstü bir azaltım artı iki başa indirince 6'yla çarpınca 12 oldu.
O da üstü bir azaltım x kaldı.
5 Higgs'in türevi değişti.
Eksiğe da bu bir sabit sayı zaten türevi sıfırdı o zaman ev türevi X budur arkadaşlar.
Yine buna benzer bir soru daha çözelim.
Evlik seçti iki Üsküp Arda'yı miks artı bir ve ev türevi iki vermişiz size Türk Evi'ne alalım o zaman ev türev IX üstü başı indirdim.
Üçü başa indirip iki çarptığında.
6 ve bir azaltım.
Ix Kare misin?
Türevi zaten em di.
Evet türevi miz bu tür evinde iki yazınca yirmi yedi yapacak diyor arkadaşlar.
Ev türev iki nedir o zaman ev türevi ki ilk sene iki yazalım.
Altı çarpı 2'nin karesi artı em.
Bu yirmi yedi yap malıymış.
2'nin karesi 4 6 ile çarptım.
24 burası em le toplayınca yirmi yedi yapıyorsa bu ev eşittir yirmi yedi diğer tarafa attığınızda 3 olduğunu buluruz arkadaşlar.
Evet, son bir örnek daha bu videoyu bitireceğim k bir reel sayı y eşittir k aix küp artı 2 x kare artı IX buna göre D'ye böyle değilsin, ne demek de bu?
Y'nin ilk s göre türevi ni alıyor.
Y'yi vermiş zaten.
Size ilk z göre türev alacağız ve ilk secde iki için değeri 57 imiş.
Türev aldıktan sonra ilk sene iki yazım türü evine alalım.
D'yi bölü değişik isimiz nedir?
Bölü değilse eşittir üçü.
Başa indireceğim di mi?
Orda bir sayı o zaman üç k olacak ve üstü bir azaltım artı 2'yi başa indirdiğini başındaki katsayıyla çarptım.
Yani 4 ilk soldu biraz atınca üstümüze ilçesin türevi de bir dizi sadece katsayı kalıyordu.
Evet diye.
Böyle değilse budur.
Bunun ilk seçtiği iki için değeri ilk sene 2 yazalım.
Şimdi burada 2 yazdınız 4 oldu.
O zaman 12 K oldu burası.
Burada 2 yazdığınız 8 artı 1 eşittir elli yedi ise.
Son hali ne olur 12 k artı 9 eşittir elli yedi imiş.
9 attığınızda 12 K eşittir 48 yapar.
12 yi her iki tarafı beklerseniz K'nın 4 olduğunu buluruz arkadaşlar.
Sıkça Sorulan Sorular

 

Sabit fonksiyonun türevi nasıl alınır?

 

Türev alma kuralları yazımıza sabit fonksiyonun türevi ile başlayalım.

Sabit fonksiyonların türevi 0’dır. Yani; f(x) = c ve c ϵ R için f'(x) = 0 olur.

Örnek: f(x) = 27 olsun. Bu durumda sabit fonksiyon olduğu için her noktasındaki türevi 0’dır.

f'(x) = 0 yazılır.


Üslü fonksiyonlarda türev nasıl alınır?

 

N ϵ R olmak üzere f(x) = xn ise f'(x) = n. xn-1 yazılır. Yani üslü fonksiyonlarda türev alırken terimin kuvveti, terimin başına katsayı olarak gelir ve terimin kuvveti 1 azaltılır.

Örnek: f(x) = x6 ise f'(x) = 6. xn-1 = 6.x5 olur.

 

Eğer fonksiyonumuz katsayılı olarak verilirse de çözmek çok kolay. c ϵ R bir sabit sayı olmak üzere fonksiyon c.f(x) şeklinde verildiğinde fonksiyonun türevi c . f’(x) olur.

Örnek: f(x) = 7.x3 ise f'(x) = 7.3. x3-1 = 21.x2 olur.


1’in türevi nedir?

 

1 sabit fonksiyon olduğu için 1’in türevi sıfırdır.


Neyin türevi 0 olur?

 

Sabit fonksiyonların türevi 0 olur.


lnx türevi nasıl alınır?

 

f(x) = lnx ise,

 

  yazılır.


e üzeri x türevi nasıl alınır?

 

f(x) = ex ise,

f'(x) = e olur.

 

u(x) türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere,

f(x) = eu(x) ise, f'(x) = u'(x) . eu(x)  olur.

 

Not: e üzeri x’in türevi kendisiyken, bize e’nin türevi sorulursa e sayısı sabit bir sayı olduğu için e’nin türevi sıfırdır deriz.


Trigonometrik fonksiyonların türevi nasıl alınır?

 

Trigonometrik fonksiyonlar türevlerinin tanımlı olduğu aralıklarda,

y = f(x) = sinx ise y’ = cosx

sinx türevi cosx’tir.

 

y = f(x) = cosx ise y’ = -sinx

cosx türevi eksi sinx’tir.

 

y = f(x) = tanx ise y' = sec2x

tan türevi sec karedir.

 

y = f(x) = cotx ise y' = -csc22x

cotx türevi eksi csc kare x’tir.

 

y = f(x) = secx ise y’ = secx . tanx

secx türevi secx çarpı tanx’tir.

 

y = f(x) = cscx ise y’ = -cscx . cotx

cscx türevi eksi cscx çarpı cotx’tir.


Köklü ifadenin türevi nasıl alınır?

 

Köklü şekilde verilen fonksiyonlarda kökün türevini almanın yolu bu fonksiyonları üslü halde yazmaktır.

Örneğin, kök x in türevi bulunurken ilk olarak köklü sayı üslü halde yazılır.

 

 

 

Bu türevin son hali ise    olarak düzenlenir.


Logaritma türevi nasıl alınır?

 

f : R → R+ ve a sayısı 1’den farklı pozitif bir reel sayı olmak üzere,

f(x) = logax şeklindeki bir logaritma fonksiyonunun türevi;

 


İki fonksiyonun toplamının türevi nasıl alınır?

 

[f(x) + g(x)]’ = f’(x) + g’(x) şeklindedir. f ve g fonksiyonları x noktasında türevli iki fonksiyon olmak üzere, f + g fonksiyonu da x noktasında türevlidir.


İki fonksiyonun farkının türevi nasıl alınır?

 

[f(x) - g(x)]’ = f’(x) - g’(x) şeklindedir. İki fonksiyonun farkının türevi alınırken verilen fonksiyonların ayrı ayrı türevleri alınır ve çıkarma işlemi uygulanır.