Türkçenin Sözlükleri

Divan-ı Lügati't Türk, Muhakemetül Lügateyn... İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri içeriğimizde seni bekliyor. 📚
Kültürün, coğrafyanın, dinin, teknolojinin, siyasal yaşamın dildeki değişime etkilerini araştırıyorsan sana güzel bir haberimiz var: Kunduz, konu anlatım içerikleri ile öğrenme yolculuğunda seninle.
Dildeki Değişimi Etkileyen Sebepler

Dildeki Değişimi Etkileyen Sebepler

Dilde zaman içinde değişim ve gelişmelerin olması dilin hangi özellikleri ile ilgilidir?
Divan-ı Lügati't Türk'ten Kamus-ı Türki'ye geçmişten bugüne uzanan önemli Türkçe sözlüklerini ve bu sözlüklerin yazarlarını senin için Kunduz video konu anlatımlarında bir araya getirdik!
Türkçenin Sözlükleri

Türkçenin Sözlükleri

Türkçenin ilk sözlükleri nelerdir? Sözlük örneklerinin isimleri nedir?