Veri Toplama, Değerlendirme ve Veri Analizi

Karnende yer alan yıl sonu notunun aritmetik ortalama kullanarak hesaplandığını biliyor muydun? 🤔
Araştırma yapmanın iki önemli noktası vardır: Veri toplamak ve toplanan verileri değerlendirmek. Bu dersimizde Veri Toplama ve Değerlendirme konusunu detaylıca işliyoruz.
Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Sıklık tablosu nedir? Sıklık tablosu nasıl oluşturulur? Sütun grafiği oluşturma örnekleri nelerdir?
Bu içeriğimizde öncelikle bir veri grubunda açıklık ve aritmetik ortalamanın nasıl bulunduğunu öğreniyoruz, sonrasında bu değerlerin iki veri grubunda nasıl bulunduğuna da değiniyoruz.
Açıklık

Açıklık

Açıklık nedir? Bir veri grubunda açıklık nasıl bulunur? Açıklık bulma örnekleri nelerdir?
Aritmetik Ortalama

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama nedir? Ortalama nasıl bulunur? Aritmetik ortalama formülü nedir?
İki Veri Grubundaki Açıklık ve Aritmetik Ortalama

İki Veri Grubundaki Açıklık ve Aritmetik Ortalama

İki veri grubu karşılaştırırken ilk olarak aritmetik ortalamaya bakılır. Ortalama bize hangi bilgileri verir?