Canlıların Ortak Özellikleri Örnek Sorular

Yukarıda verilen metabolik olaylardan hangileri anabolik?
Hangileri kata reaksiyon vardır diye sorulmuş.
Anabolik reaksiyonlar yapım reaksiyonları dır.
Kategorik reaksiyonlar ise yıkım reaksiyonları dır.
Öncelikle birinci öncülü inceleyelim. En tane. Glikoz birleşti. Nişasta sentez dendi ve en eksi 1 tane. Su açığa çıktı. Yani biraz önce de. Söylediğim gibi nişasta. Sentez. Dendi.
Küçük şeyler bir araya getirildi ve büyütüldü. O yüzden bu. Tabii ki bir yıkım olayıdır. İkinci öncüler bakalım.
Bu tepkime etil alkol, fermantasyon sudur.
Bunu nereden anlıyorum?
Burada bir besin var ki C 6 2.
O 6.
Bunu glikoz olarak düşünebiliriz. Bu oksijen kullanılmadan parçalanmış. Açığa etil. Alkol çıkmış, karbondioksit çıkmış ve. Zaten Altepe. Üretilmiş. Altepe üretildi ise. Bu tabi ki. O. Zaman etil alkol. Fermantasyon sudur. Diyebilirim. Yani o zaman yıkım olayıdır. Üçüncü Öncel'e bakıyoruz.
Burada glikoz ve lipit bir araya geldi. Yani bunların arasında bir bağ kuruldu. Elbette ki. Bir sentez. Yapılıyor.
Koli lipit sentez. De o zaman bu dağ. Yapım olayıdır. Dördüncü öncü ile bakalım.
3 yağ. Asidi 1 Gliese role. Bağlanacak ki burada. Ester. Bağı kurulacak. Böylece nötral yağ sentez. Denecek ve. 3 tane. De su açığa çıkmış. Yine o. Zaman bu. Bir yapım olayıdır diyoruz. Cevabımızı. Ama olması gerekiyor.
Şimde ikinci soruya gelelim. Yukarıdaki grafiklerde değişimleri gösterilen metabolik olaylardan hangileri. Canlıların. Tümünde gerçekleşebilir?
1 numaralı grafiği inceleyelim. Burada ne olmuş?
Karbondioksit miktarı azalıyor.
Bu esnada da glikoz artışı gözlenmiş.
O zaman bu. Mesela. Bir. Fotosentez reaksiyonu olabilir.
Yani o. Toz çok bir canlı. Yapabilir bunu.
Biz biliyoruz ki. Tüm canlılar o. Croft değildir.
Hatta etraf. Canlılar da vardır. O zaman 1 numarayı eledim.
İkinci grafiği inceleyelim. Aminoasit miktarı azaldıkça. Protein miktarı. Artmış.
Yani bu protein. Sentezi. Dir ve. O yüzden canlıların. Tümünde gerçekleşebilir.
Üçüncü grafiğe geliyorum. A TP miktarı artmış. Bu esnada da ADD FP miktarı azalmış.
Yani burada A tp sentez deniyor ve A tp sentez demekte. Canlıların tümünde gerçekleşir.
4 numaralı grafiğe. Bakalım.
Oksijen azalmış ama bu esnada da karbondioksit miktarı artmış.
Bu oksijenli solunum. Olabilir. Hemen buraya bir. Oksijenli solunum denklemi. Yazıyorum.
Evet, buraya dikkat et. Oksijen miktarı azalıyor, oksijenli solunum sırasında.
Ama bu esnada karbondioksit miktarı da artıyor. Yani dediğim. Gibi dördüncü grafik. Oksijenli solunumu ait.
Ama oksijenli solunum da canlıların. Tümü için ortak değildir. Bazı canlılar vardır. Oksijensiz solunum da yapabilir. Bu nedenle. Cevabımızı. B şıkkı olması gerekir.
Gelelim üçüncü. Soruya.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri tüm canlılar için ortak değildir?
Hemen birinci öncülü bakıyoruz inorganik maddeden. Organik madde sentez ile mi?
Bunu kim yapabilir?
Sadece oto canlılar yapar. Yani ya fotosentez. Yapması gerekir. Ya da kendo sentez. Yapması gerekir. İkinci öncü ile bakalım.
Hormon bulundurma.
Hormon bulundurma.
Tek hücreli canlılarda. Gözlem. Mez.
Çünkü hormon hücreler. Arasındaki iletişimi. Sağlar.
O yüzden bu. Da tabi ki ortak değildir. Birinci öncülüğünde ortak olmadığını söylemiştik. Gelelim üçüncü öncüler. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme. Işık enerjisini. Kullanan canlılar.
Foto croft canlılardır. Ve elbette ki. Tüm canlılar foto. Croft değildir. Dördüncü öncül temel aminoasit sentez eleme.
Öncelikle temel aminoasit. Ne olduğunu. Söyleyelim. Mutlaka dışarıdan hazır alınması. Gereken amino asitleri, temel aminoasitler. Denir. Hatta temel yerine esansiyel veya. Zorunlu. Gibi. Kelimeler de. Kullanılabilir. Temel amino asitleri sadece üretici canlılar sentez duyabilir. Ve bizler de. Beslenerek. Dışardan. Hazır olarak alırız. Yani bu da ortak değildir.
O zaman cevabımız el şıkkı.
Şimdi son bir soru daha çözelim.
Burada canlılar var.
Öncelikle bu canlıların ne olduğuna bakalım. Bu para masumdur.
Para Messi yum!
Tek hücreli ve ökaryotik bir canlı. Burada da bir bitki var. Bitkilerin ökaryotik. Olduğunu zaten. Biliyorsundur. Ayrıca bitkiler çok hücreli der. Burada da amip var. Amip de yine tek hücreli. Ökaryotik bir canlıdır.
Tek hücreli canlılar. Büyüme için hücre. Sayısını artırmaz.
Çünkü hücre sayısını. Artırması için bölünmesi gerekir. Ama tek hücreli bir. Canlının. Bölünmesi. Onun. Üremesi demektir. Çekirdek ökaryotik canlılarda bulunur.
O yüzden. 2 numaralı öncül. Doğru klorofil bulundurma. Bu sadece bitkide. Bulunur. Para Messi mun veya Amy. Pepin Klorofil. Bulun. Durmadığını söyleyebiliriz çünkü. Bunlar. Zaten fotosentez yapmazlar. O yüzden cevabımızı. A olması gerekir.
Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 3 / 3
Canlıların Ortak Özellikleri Örnek Sorular
Canlıların Ortak Özellikleri Örnek Sorular