Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Anlatımı Yazıları
Uncategorized
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
YKS

Hristiyanlık – Yaşayan Dinler ve Özellikleri Ders Notları

Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm... Yaşayan Dinler hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

13 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 22.08.2021
Hristiyanlık – Yaşayan Dinler ve Özellikleri Ders Notları

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Konu çalışmalarını tamamladıktan sonra, zaman zaman notlarına ve özetlerine bakmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tekrar yaparken ya da soru çözerken notlara göz atmak ve gerekli ipuçlarını almak, öğrenme aşamasında sana epey yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, her konuda mutlaka görmen gereken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi özetleri, ipuçları, ders notları derlemesi hazırladık!? Bu yazımızda Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm, Geleneksel Dinlerin Benzer Özellikleri hakkında bilmen gerekenler ve Yaşayan Dinler ve Özellikleri konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar!

Bu notlar, Kunduz eğitmenlerimizden Feyza Nur Hoca tarafından hazırlandı. Feyza Hoca, Ankara Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler fakültesi mezunu. Özel bir kurumda Din kültürü öğretmeni olarak görev yapıyor. Din kültürü dersine de diğer dersler kadar önem verilmesi gerektiğini düşünüyor; sınava yönelik olan bu notların faydalı olmasını umuyor.

Yaşayan Dinler

Yahudilik

 • Yaşayan en eski vahiy kaynaklı dindir.
 • Tarihlerini Hz. İbrahim ile başlatırlar.

İsrailoğulları: Hz. Yakub’a verilen isim

Yahudi: Hz. Yakub’un büyük oğlu Yahuda’dan gelir.

İbrani: Hz. İbrahim’in büyük atası Eber’dir. Eber’in soyundan gelen anlamında İbrani denmiştir.

Musevi: Hz. Musa’nın şeriatına bağlı kimse.

 • Hz. Musa Sina dağında 10 emri aldı. Kendisine verilen ilahi mesajları bir kitap haline getirip ahit sandığına koydu. 120 yaşında iken vefat etti.
 • 10 emrin bazıları: Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina yapmayacaksın, anne-babana hürmet edeceksin…
 • Hz. Musa’nın peygamberliği döneminde Yahudiliğin inanç, ibadet, ahlak ve hukukla ilgili temel ilkeleri belirlendi.
 • İsrailoğullarının en parlak dönemi Hz. Davut ve Hz. Süleyman zamanında yaşandı.
 • Hz. Davut Kudüs’te büyük bir mabet inşa etmek için çalışmalar başlattı ancak mabedin bitmesini göremeden vefat etti.
 • Mabet tarih boyunca birçok kez tahrip edildi.
 • Günümüzde ise sadece batı duvarı kaldı. Ağlama duvarı denilen bu duvar Yahudiler için önemli bir ibadet yeridir.
 • Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra İsrailoğulları parçalandı. Birçok milletin egemenliği altına girdi, sürgün edildi.
 • Bu sürgünler Tevrat’ın kaybolmasına ve unutulmasına neden oldu. Ardından bir Yahudi bilgini olan Ezra tarafından yeniden yazıldı.

Not: Siyonizm Yahudi halkının Sion merkezli bir dünya devleti kurma hedeflerini ifade eder.

Not: Yahudilere göre Hz. İbrahim ve onun soyundan gelenlere verileceği vadedilen topraklara Arz-ı Mev’ud (vadedilmiş yer) denir.

İnanç Esasları

 • XII.asırdaMusa b. Meymun Yahudiliğin inanç esaslarını belirlemiştir (Bütün Yahudi mezhepleri kabul etmez).
 • Yahudilik tek tanrılı bir dindir. Tanrının çeşitli isimleri olmakla birlikte en kutsal ismi Yehova’dır.
 • Yahudiliğe göre tanrı her şeye hükmeden yüce bir varlıktır. Onun bedeni, şekli, eşi, benzeri, ortağı yoktur. Gücü sınırsızdır.
 • Son peygamber Yahudilere gönderilen Malaki’dir. Bu sebeple Hz. İsa ve Hz. Muhammed onlara göre peygamber kabul edilmez. Yahudilere göre peygamberler sıradan insanlar olup diğer insanlar gibi günah işleyebilirler.
 • Yazılı metinler:
 • Tevrat (Tora)
 • Neviim (peygamberler)
 • Ketuvim (kitaplar)
 • Sözlü metinler:
 • Mişna (Tanah’ın yorumu)
 • Gemera (Mişna’nın yorumu)
 • Yahudiler kendilerini kurtarmak üzere Kral Davut soyundan Allah tarafından gönderilerek bir kurtarıcıyı beklemektedir. Bu kurtarıcı Mesih’tir.
 • Yahudilikte günlük ritüeller Süleyman mabedini temsil ettiğine inanılan sinagog ya da havra denilen yerlerde yapılır.
 • Bu mekanlarda resim ve heykel bulunmaz, buraya baş örtüsüyle girilmesi esastır (erkekler kipa takar).
 • Kadınların sinagogda ritüellere katılması mümkün değil.
 • Ritüeller sabah, ikindi ve akşam olmak üzere günde üç kez yapılır.
 • Şabat günü (cumartesi) Yahudilerin haftalık dinlenme ve ritüel günüdür. O gün kimse hiçbir iş yapmaz.
 • Yeni doğan erkek çocuk 8.gününde sünnet ettirilir, 13 yaşına bastığında ise sinagogda tören düzenlenir.
 • Evlilik, hahamların nezaretinde yapılır, evlenen kişiler ketuba denilen evlilik sözleşmesi imzalar. Yahudilere göre kişi yakın akrabası ile evlenemez. Boşanmak da hoş görülmez.

Hristiyanlık

 • Hristiyan, hristos kökünden gelir. İsa’ya bağlanan, onun yolundan giden anlamındadır.
 • Nasrani, Hz. İsa’nın doğduğu Nasıra kasabasına nispetle.
 • İsevi, Hz. İsa’ya nispetle İsevi de denilmiştir.
 • Hristiyanlık günümüzde yaşayan büyük dinlerden biridir.
 • Yahudiler, Mesih’in Kral Davut soyundan geleceğine ve sadece Yahudileri kurtaracağına inandıkları için Hz. İsa’ya iman etmezler.
 • Hz. İsa, Hz. Yahya tarafından Ürdün nehrinde vaftiz edilmiştir. 30 yaşına geldiğinde peygamber olarak görevlendirilmiş ve tebliğ faaliyetleri üç yıl sürmüştür.
 • Dönemin Roma valisi tarafından toplumda kargaşa, anarşi ve isyan çıkarmakla suçlanmış ve yargılanarak çarmıha gerilmiştir.

Mezhep ve Akımlar

Katoliklik: Merkeziyetçi, gelenekçi ve dogmalara bağlı.

 • Merkezi Vatikan, lideri ise Papa’dır. Günümüzde Hristiyanların çoğu bu mezhebe mensuptur (din adamları evlenemez).

Ortodoks: Eşitlikçi kilise anlayışı. Din adamları, patrik, piskopos gibi isimlendirilir.

Protestanlık: XVI. yüzyılda Martin Luther’in reform hareketiyle ortaya çıkmıştır.

 • Kilisenin ve kiliseyi temsil eden ruhban sınıfını bu nedenle gereksiz bulurlar.
 • Ruhban sınıfın tanrı adına yetki kullanamayacağını belirtirler.
 • Tek otorite kutsal kitaptır.

Evangelizm (misyonerlik): İncil mesajlarını insanlara ulaştırma, dünyayı dönüştürme ya da Hristiyanlaştırma amacı taşıyan akım.

Hristiyanlıkta Tanrının da katıldığına inanılan ve Sakrament denilen ayinler vardır:

 • Vaftiz: Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartıdır. Vaftiz Hz. Adem’in işlediği asli suçtan kurtulmanın tek yoludur. Vaftizsiz ölenin günahkâr olduğu düşünülür.
 • Evharistiya/Ekmek-Şarap ayini: Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılır.
 • Konfirmasyon/Kuvvetlendirme: Vaftiz edilen çocuğun takdis edilmiş bir yağ ile vücudunun yağlanması ayinidir.
 • Günah İtirafı/Tövbe: Günah işleyen kimsenin günahını kilisede itiraf etmesi ve rahibin Baba, Oğul ve Kutsal ruh adına kişinin günahını bağışlaması.
 • Son Yağlama: Ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, günahlarının bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılır.
 • Evlilik: Evlenecek çiftlerin kilise tarafından takdis edilmesi ve mukaddes bir bağ ile bağlanmasını ifade eden bir ayindir.

Not: Ortodoks ve Katolikler bu sakramentlerin hepsini benimser ve uygular. Protestanlar ise sadece vaftiz ve evharistiyayı kabul ederler.

Konsiller ve Alınan Kararlar

 • 325/İznik Konsili: 4 İncil kabul edildi (Matta, Markos, Luka, Yuhanna). “Baba ve oğul aynı özdendir” kararına varıldı. Arius, oğlun yaratılmış olduğunu ancak babanın doğmayan, doğurulmayan mükemmel bir varlık olduğunu savunmuştur ve bu nedenle aforoz edilmiştir.
 • 381/İstanbul Konsili: “Kutsal ruh da Tanrıdır” kararına varıldı. Böylece Heslis inancı yani özdeş üç tanrının varlığı kabul edildi.
 • 431/Efes Konsili: Hz. Meryem thetokos (Tanrı annesi) kabul edildi. “İsa Mesih doğmadan önce de tanrıdır” kararına varıldı.
 • 451/Kadıköy Konsili: “İsa Mesih’in hem beşerî hem ilahi tabiatı olduğu” kararına varıldı.

Kutsal Mekanlar, Ritüeller

Kiliseler: Büyük olanına katedral, küçük olanına şapel denir.

Çan: Hristiyanlığın sembollerinden biridir.

Haç: Kiliselerin en önemli yerinde bulunur.

Din Adamları: Papaz, rahip ve rahibeler.

Ayinler: Hristiyanlar belirli saatlerde genellikle sabah ve akşam saatlerinde ayin yaparlar. Ayinlere başlarken haç (ıstavroz) çıkarılması yaygın bir uygulamadır. Hristiyanlıkta Pazar ayini çok önemlidir. Ayinlerde Kitab-ı Mukaddes’ten parçalar okunur, ilahiler söylenir. 25 Aralık’ta kutlanan Noel de (Hz. İsa’nın doğumu) önemli bir ayindir.

 • Haz. İsa ölümünden sonra tanrı konumuna yükseltilmiş. Zaman içerisinde Hristiyanlık ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmiştir.

Pavlus: MS. 10 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiş bir Yahudi’dir, Roma vatandaşıdır.

 • Yahudi toplumu içerisinde önemli bir yere sahiptir.
 • Önceleri katı bir Hristiyan karşıtıyken Şam’a yaptığı bir yolculuk esnasında dönüşüm geçirmiş ve İsa tarafından onun mesajını tüm insanlara yaymakla görevlendirildiğini söylemiştir.
 • Ortaya koyduğu görüş ve öğretilerle günümüz Hristiyanlığının temelini atmıştır.
 • İsa’nın Rab kabul edilmesi, asli günah, İsa’nın kendisini feda etmesi vb. hususlar Pavlus tarafından ortaya konulmuştur.
 • Pavlus’a göre İsa, tanrısal oğlun, insanoğlunun kurtulması için bedenlenmiş halidir.

Hinduzim

 • Dini Adı: Sanatana Dharma (Ededi Yol)
 • Başlangıcı: MÖ. 1700
 • Öncü İsmi: Yok
 • Tanrı Düşüncesi: Brahma – yaratıcı, Vişnu- koruyucu, Şiva – Yok edici
 • Temel Kaynak: Vedalar (seçkinler için), Destanlar (halk için)
 • Nüfusu: 1 milyar
 • Dinin Kökeni: Hindistan
 • Yayıldığı Ülkeler: Hindistan, Nepal, Pakistan, Endonezya
 • Lotus Çiçeği: Hint dinlerinde kullanılan dini bir semboldür. El değmemiş güzelliği temsil eder.
 • Trisula: Tanrı Şiva’nın sembolüdür.

Sanatana Dharma olarak bilinen Hinduizm, yaşayan en eski dindir, kurucusu yoktur.

Hinduizm, uzun bir tarihi süreç içerisinde farklı inanç ve kültürlerin birleşmesiyle oluşmuş bir dindir.

Kendinden sonra ortaya çıkan Budizm, Caynizm ve Sihizme kaynaklık etmiştir.

Hinduizm’i tarihi gelişim süreci içerisinde 4 dönemde incelemek mümkündür:

 • Vedalar Dönemi: Başta Vedalar olmak üzere Hindu kutsal metinleri yazıya geçirilmiştir.

Çok tanrıcılık hakimdir, savaş tanrısı İndra ön plandadır.

Kast sistemi ortaya çıkmıştır.

 • Klasik Hinduizm Dönemi: Hinduizm, Hint yarımadasının tamamına hakim olmuş.

Brahmanın yanında Vişnu ve Şiva tanrısal varlıkları ön plana çıkmıştır.

Mabetler inşa edilmiş, kurban ayini yaygınlaşmıştır.

Budizm ve Caynizm doğmuştur.

 • Orta Çağ Dönemi: Hindistan bölgesine İslam’ın ulaşmasıyla birlikte Hinduizm düşüncesinde değişiklikler meydana gelmiştir.

Sihizm adı verilen yeni bir din doğmuştur.

 • Modern Dönem: Batı modernizmi ve Hristiyanlık Hinduizm’i etkileyerek onu etnik bir dinden evrensel bir din haline getirmiştir.

İnanç Esasları

 • Tanrı Anlayışı: Hinduizm çok tanrılı bir inanç sistemidir. Erkek ve dişi birçok tanrıdan bahsedilebilir ancak en önemlileri Brahma (yaratıcı evrenin hâkimi), Vişnu (koruyucu) ve Şiva’dır (yok edici/ölüm ve hastalığın tanrısıdır).
 • Hinduizm’de Brahma, Vişnu ve Şiva erkek olarak betimlenirken Devi dişi tanrısal varlık olarak kabul edilir.

En belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir.

 • Ayrıca kast sisteminin dışında kalan ve hiçbir hakkı olmayan paryalar vardır. İnsan yerine konulmazlar, tapınaklara girmelerine izin verilmez.
 • Kastlar, Tanrı Brahmanın vücudunun farklı yerlerinden yaratılmışlardır. Buna göre brahmanlar ağzından, kşatriyalar kollarından, vaşiyalar midesinden, sudialar ise ayaklarından yaratılmışlardır.
 • Hinduizm’de önemli inanç konularından biri de tenasühtür. (Ruh göçü)
 • Tenasüh, reenkarnasyon gibi kelimelerle ifade edilen samsara dünyadaki doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsünü ifade etmektedir.
 • İnsan sonu olmayan bir tenasüh (ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi) zinciri içerisinde gidip gelmektedir. Karma ise ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu düzenleyen prensibin adıdır. Ruhun bu döngüsünden kurtulmasına Nirvana denilmekte. Kurtuluşa eren kimse mutlak tanrı Brahma ile bütünleşir veya ondan bir parça haline gelir.

Ritüeller (İbadetler)

 • Genelde bireysel olarak yapılır.
 • Mabetlerde yapılan ibadetler ise Brahmanlar tarafından yerine getirilir.
 • Mabetlerde tanrıların heykelleri yer alır, yıllık şenlikler düzenlenir (tanrıların heykelleri yıkanır).
 • Hinduizm’de ibadetler her yerde her zaman yapılabilir.
 • İbadet etme hakkı sadece Brahman, kşatriya ve vaisya kastlarına mahsustur.
 • Kadınlar mabetlerde yapılan ibadetlere katılamaz.
 • Hindular sabah güneş doğmadan önce, öğle vaktinde ve güneş battıktan sonra olmak üzere günde üç defa ibadet ederler. Şafak vaktinde kalkan kimse öncelikle kutsal “Om” hecesini okuyarak ibadete başlar. “Om” ilahi kuvvetle dolu kutsal sırlı bir kelime olarak kabul edilir.
 • Hindular nefsin temizliği için senenin belirli günlerinde ve bayramlarda perhiz adı altında oruç tutarlar.
 • Ritüellerden biri de kutsal olduğuna inanılan Ganj Nehrinde yıkanmaktır. Bu nehirde yıkanmak ibadettir ve insanı günahlardan arındırdığına inanılmaktadır.
 • Yoga ve meditasyon da önemli dini ritüellerdendir. Yoga bir irade eğitimidir, egzersiz anlamına da gelir. Yoga yapan kişiye yogi denir. Ruh, yoga sayesinde bedenden ayrılır ve ölümsüzlüğe ulaşır. Yoga insanları kurtuluşa erdiren yoldur.

Kutsal Metinler

 • Şruti (Vedalar): İlham edildiğine inanılan kutsal kitaplar.
 • Smriti (Mahabharata ve Ramayana): Beşerî kaynaklı olduğu kabul edilen kutsal kitaplar.

Kutsal Mekanlar

 • İbadet etme yerleri sadece mabetlerle sınırlı değildir, nehir kenarları, mağaralar, kutsal ziyaret yerleri, dağların zirveleri, nehirlerin birbirlerine kavuştuğu noktalar ve evlerde ibadet edilebilir.
 • Himalaya’nın yüksek tepesi, Ganj nehri ve Meru dağı kutsal mekân olarak kabul edilmektedir.
 • Ayrıca tanrı Şiva’nın evi olarak görülen Beranes, kutsal mekanların en meşhurudur.
 • Kutsal mekanları ziyaret hac olarak kabul edilir.

Budizm

 • Milattan önce 6.yüzyılda Guatama Siddharta tarafından ortaya çıkmıştır.
 • Siddharta 35 yaşında incir ağacı altında 4 soylu gerçeği keşfederek aydınlandı.
 • Hayatını vaazlar vererek geçirdiği için yazılı herhangi bir eser bırakmamıştır.
 • Buda (Siddharta) vefat ettikten sonra Budist rahipler Buda’nın öğretilerinden kutsal bir metin oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmış ve Tripaka denilen metinleri ortaya çıkarmışlardır. (Tripaka = üç sepet)
 • Budizm’de asıl amaç Nirvana’ya ulaşmaktır. (Nirvana = ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yüceliğe ve huzura ermektir.)

Nirvana’ya ulaştıracak 8 dilimli yol:

 • Doğru davranış
 • Doğru niyet
 • Doğru söz
 • Doğru inanış ve anlayış
 • Doğru çaba
 • Doğru düşünce
 • Doğru yaşayış
 • Doğru odaklanma

Dört Soylu Gerçek

 • Dukka: Acı çekme. Doğum, ölüm, hastalık veren şeyler.
 • Samudya: Acının sebebi arzu, arzunun sebebi cehalet.
 • Niradha: Arzu ortadan kalkarsa acı da ortadan kalkar.
 • Maggha: 8 dilimli yol.

Tapınılan Nesneler

 • Buda’nın heykelleri
 • Buda ve diğer Budist rahiplerin eşyaları
 • Buda’nın altında aydınlandığına inanılan incir ağacı

Budist Emir Olarak Bilinen İlkeler

 • Çalmamak
 • Yanlış cinsel yönelimden kaçınmak
 • Yalan yanlış sözlerden kaçınmak
 • Uyuşturucu maddelerden kaçınmak
 • Yaşayan canlıları öldürmemek

Caynizm

 • Cina: Hakikat ve yol yayıcısıdır.
 • Kurucusu 24.Cina olan Vardhamana’dır.
 • Zühd hayatı yaşamaya gayret ederler.
 • Digamabaralar (gök giyinenler) ve Suetambaralar (beyaz giyinenler) olmak üzere iki mezhebi vardır.
 • İnsanların ancak doğru eylemle karmadan kurtulabileceğine inanırlar.
 • Manastır hayatı için 5 yemin gerekir: Canlıya zarar verme, yalan söyleme, çalma, bekar bir hayat sür, dünyayı terk etme.

İnanç Esasları:

 • Doğru inanış
 • Doğru bilgi
 • Doğru davranışlar

Kutsal Metinler:

 • Purvalar (eski metinler)
 • Angalar
 • Angabahya
 • Keşişler ve laiklerden (normal hayat sürenler) oluşur.
 • İbadetleri ilahi, kutsal yer ziyareti ve cina heykeline takdimdir.
 • Her gün şafaktan önce yüzlük teşbihle dua edilir.
 • Keşişler için her gün 48 dakika ibadet ve oruç vardır.
 • Onlara göre bu dine inananlar ölümsüz ve ebedidirler
 • Ahimsa yani canlılara zarar vermeme önemli bir kuraldır. Et yemek yasaktır.

Sihizm

 • İslam ve Hinduizm karışımı olan bu din Guru Nanak tarafından kurulmuştur.
 • Kutsal metinleri: Guru Nanak
 • Guru Nanak’a göre tnarı anlatılmaz, gözle görülmez ve tektir.
 • Avatar (yeryüzüne inen tanrının biçimi) inananı reddeder.
 • İneğe saygı duyulur.
 • İçki ve uyuşturucu yasaktır.
 • Tenasüh (ruh göçü) kabul edilir.
 • Altın mabedin havuzunda yıkanmak ibadettir.
 • Monoteist bir anlayışa sahiptirler.
 • Tanrı Nam diye isimlendirilmiştir.
 • Tanrı yaratıcı ve yok edicidir. Doğurulmamıştır.
 • Kurtuluş Tanrı gibi olmaktan geçer.
 • İbadette cinsiyet ve statü ayrımı yoktur.

Her Sihin Uzak Durması Gereken 5 Kötülük:

 • Benlik
 • Öfke
 • Hırs
 • Maddi bağlılık
 • Şehvet

Tüm Sihlerin Uymak Zorunda Olduğu Değerler

 • Eşitlik
 • Aile hayatı yaşamak
 • Tanrı’nın ruhu
 • Paylaşım
 • Kişisel hak
 • Tanrı’nın takdirini kabul
 • Davranışlar
 • Hayatın 4 meyvesi: Hakikat, memnuniyet, tefekkür, naam.

Yasaklanan Davranışlar

 • Mantıksız davranma
 • Yaratıkların kurban edilmesi
 • Aile düzeni olmayan yaşam tarzı
 • Maddi bağlılık
 • Gereksiz konuşma
 • Sarhoşluk
 • Ön yargılı davranma

Taoizm

Yin-yang: Tao’nun evreni idare ettiği iki zıt ilkedir. Olumlu-olumsuz, iyi-kötü gibi her türlü zıtlık Yin-yang ilkesine göre hareket eder.

 • Sonsuz mutluluk başkalarının mutluluğuna bağlıdır.
 • Bu dünyada çekilen acılar günahlara kefarettir.
 • Ahiret inancı vardır, dünya geçicidir ve bir şeyler elde etme çabası boşunadır.
 • Ahiretle ilgili anlatımlar Budizm’den geçmiştir.
 • Mabetlere = Miao
 • Manastırlara = Kung denir.
 • İbadetlerinde Budist düşünce ve ritüeller yanında Şamanistlik ve büyüsel unsurları mevcuttur.

Konfüçyanizm

 • Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci milli dini.
 • Kung Fu Tzu tarafından kurulan daha çok yöneticilere yönelik tavsiyeleri bulunan bir dindir.
 • Han hanedanlığı döneminde Çin halkı üzerinde etkisini göstermiştir.
 • Kung Fu Tzu: Milattan önce 551 yılında Lu eyaletinde doğmuş. 51 yaşında devlet memuru olmuş ve 479 yılında ölmüştür.
 • Temel gayesi erdemli ve mükemmel insan yani Ren olabilmektir.
 • Rahip sınıfı yoktur, imparator Gök Tanrı adına ayinleri yönetir.

Kutsal Metinler

Beş Klasik:

 • Değişiklikler Kitabı
 • Tarih Kitabı
 • Şiirler Kitabı
 • Törenler Kitabı
 • İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları

Dört Kitap:

 • Konfüçyus’un Konuşmaları
 • Mensiyus’un Sözleri
 • Orta yol doktrini
 • Büyük ilgi

5 Maddede İnsani İlişkiler:

 • Amir-memur ilişkisi
 • Arkadaş-dost ilişkisi
 • Karı-koca ilişkisi
 • Anne-babanın çocuklarıyla ilişkisi
 • Kardeşler arası ilişki

Şintoizm

 • Şinto: Tanrıların yolu
 • Baş tanrı Güneş tanrısı “Ameterasu” kabul edilir.
 • Bunu dışında kamilere yani tanrısal varlıklara, ruhlara, tabiata saygı ve ibadeti içeren dindir.
 • Başlarda adı Kami Nomiçi iken milattan önce 6.yüzyılda Konfüçyanizm, Budizm gibi dinlerin etkisi ortaya çıkınca bu dinlerden ayırmak için Şinto kelimesi kullanılmıştır.
 • Hemen hemen her şeyin tanrısı vardır.
 • Fırtına ve deniz tanrısı: Susanova, Ateş tanrısı: Atago.
 • Dünyayı gök, yer ve yer altı olmak üzere üç tabakaya ayırırlar.
 • Doğrudan putlara tapınma yoktur.
 • Özel olarak yetiştirilmiş rahipler ayinleri yönetir.
 • En önemli bayram Matsuri’dir.
 • En önemli kitapları Kojiki (Japonya’nın etnik ve kültürel değerlerine dair en eski kaynak) ve Nihong’tur (Japonya’nın günü gününe yazılmış tarihsel defteri).

Geleneksel Dinlerin Benzer Özellikleri

 • Belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı olmayan kabilelere ait dinlere ilkel veya geleneksel dinler denir.
 • Gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış olan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelerin inanç dünyalarını oluşturan dinlere geleneksel dinler adı verilmektedir.
 • Bunlar kabilelere ait dinler oldukları için yayılma özellikleri yoktur.
 • Başta Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hint Adaları ve Yeni Zelanda olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde 95 milyon civarında geleneksel din mensubunun bulunduğu bilinmektedir.

Dinlerin Benzer Özellikleri

 • Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam aynı dini geleneğin temsilcisi olan dinlerdir. Her üç din Hz. İbrahim’in dininin genel ilkelerine dayanır.
 • Bundan dolayı bu üç din arasında inanç, ibadet konularında benzerlikler bulunmaktadır. Ancak ilahi olmayan dinlerin inanç esaslarıyla benzerlikleri yok denecek kadar azdır.
hristiyanlık yaşayan dinler

Şimdi soru çözümlerine devam edebilirsin!

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri konusunda bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için ilk ve temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm, Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm, Geleneksel Dinlerin Benzer Özellikleri gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Bu konudan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. Ders Din Kültürü olunca bu kavramlar, her zaman karşımıza çıkabilir! TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde de sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri.

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşmasında bir etken değildir?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

YAŞAYAN DİNLER VE ÖZELLİKLERİ

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşmasında bir etken değildir?

Bilgileri, tanımları, özetleri öğrendikten sonra, bu konunun sorular içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazımıza da göz attıktan sonra, kendi kaynaklarına ek olarak MEB tarafından yayınlanan Kazanım Testlerini de çözmeni tavsiye ediyoruz. Din Kültürü netleri yükseltmedeki anahtar bolca soru çözmek ve yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek. Kunduz’da şu ana kadar, Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri konulu binlerce soru alanında uzman Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitmenleri tarafından çözüldü. Daha fazla Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri sorusu ve detaylı çözümlerini görmek istersen, aşağıdaki butona tıklayabilirsin! Uygulamamız içerisinden ücretsiz erişebileceğin soru ve detaylı çözümler ile, bu konudaki hakimiyetini arttırman mümkün!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL