Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnanç
Konu Anlatımı Yazıları
Uncategorized
YKS

İman ve İnanç Esasları – İmanın Şartları Konu Anlatımı

İman ve İnanç Esasları konu anlatımı Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Bilmen gereken tüm detaylar ve sorular bu yazımızda!

4 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 24.08.2021
İman ve İnanç Esasları – İmanın Şartları Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, her konuda mutlaka görmen gereken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi özetleri, ipuçları, ders notları derlemesi hazırladık!📚 Bu yazımızda İnsan ve Din, İnanmanın Çeşitli Biçimleri, Temel İnanç Esasları, İman, İnsanın Evrendeki Konumu, Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri, İmanın Şartları hakkında bilmen gerekenler ve İnanç konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar!

Bu notlar, Kunduz eğitmenlerimizden Feyza Nur Hoca tarafından hazırlandı. Feyza Hoca, Ankara Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler fakültesi mezunu. Özel bir kurumda Din kültürü öğretmeni olarak görev yapıyor. Din kültürü dersine de diğer dersler kadar önem verilmesi gerektiğini düşünüyor; sınava yönelik olan bu notların faydalı olmasını umuyor

İnanç Esasları Konu Anlatımı

İnsan ve Din

Kur’an-ı Kerim’de “Ant olsun biz insanı en güzel biçimde yarattık” (Tin 4) yine “Biz gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık” (İsra 70) ayetleriyle insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığı belirtilir.

Akıllı, irade sahibi, düşünen bir varlık olarak insan kendisine verilen özelliklerden dolayı yaratıcısına ve diğer insanlara karşı sorumludur. Bu nedenle insan, evrendeki diğer varlıklar arasındaki yerini sorgulamalı ve bu dünyaya neden gönderildiğinin farkına varmalıdır.

İnsanın yeme içme gibi maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçları da vardır ve bunların karşılanması zorunludur. Allah’a inanma, bağlanma ve ona sığınma duygusu insanda doğuştan vardır. (Biz buna fıtrat diyoruz)

İnanç Çeşitleri

 • Tek Tanrıcılık (Monoteizm): Yaratıcının bir olduğu eşi ve benzerinin olmadığına inanılır.
 • Çok Tanrıcılık (Politeizm): Birden çok tanrının varlığına inanç söz konusudur. Her tanrının ayrı bir görevi bulunur. Antik Yunan Tanrıları, Şintoizm buna örnektir.
 • Ateizm (Tanrıtanımazlık): tanrının varlığını reddeden veya tanrı yokmuşçasına davranan inanç biçimidir (Allah inancının getirdiği her esas reddedilir).

Temel İnanç Esasları

İman:

 • Allah’a
 • Meleklere
 • Kitaplara
 • Peygambere
 • Kadere
 • Ahirete

Allah’a İman: Allah’ın varlığına ve birliğine iman inanç esaslarının temelidir. Bu “tevhit” kelimesi ile açıklanır (Kelime-i şehadet).

Allah’ın Sıfatları:

 • Zati Sıfatlar: Sadece Allah’a mahsus olan sıfatlardır.
  • Vücud: Allah’ın var olması, yokluğunun düşünülememesi demektir.
  • Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması yani ezeli olması demektir.
  • Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmaması yani ebedi olması.
  • Vahdaniyet: Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olması, eşi ve benzerinin bulunmaması.
  • Muhalefetun lil Havadis: Allah’ın yaratılmış (sonradan olan) hiçbir şeye benzememesi.
  • Kıyam bi Nefsihi: Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için hiçbir varlığa ihtiyaç duymaması.
 • Subuti Sıfatlar: Kamil anlamda Allah’ta bulunan kısmi anlamda insanda da var olan sıfatlardır.
  • Hayat: Allah’ın hayat sahibi olması, daima diri olmasıdır.
  • İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
  • Semi: Allah’ın her şeyi hakkıyla işitmesi demektir.
  • Basar: Allah’ın her şeyi hakkıyla görmesi demektir.
  • İrade: Allah’ın dilemesi, istemesi demektir.
  • Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir.
  • Kelam: Harf ve kelimelere ihtiyaç duymaksızın konuşması demektir.
  • Tekvin: Allah’ın yoktan var etmesi, yaratması demektir.

Meleklere İman: Melekler nurdan yaratılmış gözle görülmesi mümkün olmayan varlıklardır. Yeme içme, erkeklik, dişilik, evlenme, uyumak, yorulmak, yaşlanmak gibi insani özellikleri yoktur. Meleklere iman farzdır (Bakara 285).

 • Başlıca Melekler:
 • Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ulaştırmakla görevlendirilmiştir.
 • Azrail: Ölüm meleğidir. Allah’ın izni ile insanların canını almakla görevlendirilmiştir.
 • Mikail: Doğa olayları ve insanların rızıklarını sağlayan melektir.
 • İsrafil: Kıyametin kopacağı zaman Allah’ın emriyle sur denilen boruya üflemekle görevlidir.
 • Kiramen Kâtibin: İyilik ve kötülüklerimizi kayda alan/yazan meleklerdir.
 • Münker-Nekir: Kabirde insanlara sorular soracak olan sorgu melekleridir.

Kitaplara İman: İslam, yalnız Kur’an-ı Kerim’e değil, daha önce ilahi kitapların gönderildiğine de iman etmeyi emretmektedir. Kendisine kitap gönderilen peygamberler şöyledir:

 • Hz. Davut – Zebur
  • Hz. Musa – Tevrat
  • Hz. İsa – İncil
  • Hz. Muhammed – Kur’an-ı Kerim

Peygamberlere İman: Kur’an-ı Kerim’de nebi ve resul kelimeleri kullanılır.

 • Nebi: Allah’tan vahiy alan ancak kendisine kitap verilmemiş peygambere denir. Nebiler kendisinden önceki peygamberlerin kitaplarını açıklamışlardır.
 • Resul: Allah tarafından kendisine kitap verilen/gönderilen peygamberdir.

Peygamberlerin Nitelikleri:

 • Fetanet: Akıllı ve zeki olmaları
 • İsmet: Günah işlemekten sakınmaları
 • Emanet: Güvenilir olmaları
 • Sıdk: Doğru kimseler olmaları
 • Tebliğ: Allah’tan aldığını doğrudan iletmeleri

Kadere İman: Kader, Allah’ın geçmişi ve geleceği kuşatan bilgisiyle olacak her şeyi önceden bilmesidir.

 • Evrende her şey belirli bir ölçüyle, yaratılış kanunuyla var edilmiştir (Biz buna adetullah ve sünnetullah diyoruz).
  • Allah insana akıl ve irade vermiş, doğru yolu göstermiş ve gösterdiği yolu seçmelerini istemiştir.
 • Kaza: Kaderde olanın zamanı geldiğinde gerçekleşmesi
 • Külli İrade: Allah’ın iradesi (sınırsız)
 • Cüz’i İrade: İnsanın iradesi (sınırlı)
 • Şer: Allah’ın hoşnut olmadığı yanlış ve kötü şeyler
 • Hayır: Allah’ın razı olduğu doğru ve iyi şeyler
 • Rızık: Allah’ın yararlanmaları için canlıların hizmetine sunduğu her şey.
 • Ecel: Varlıklar için belirlenmiş süre.
 • Tevekkül: İnsanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah’a sığınması/ona güvenmesi.

Ahirete İman: Ahiret, yeniden diriliş, kıyamet, hesap ve kavuşma günü gibi anlamlara gelir. Her canlının bir sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız evrenin de bir sonu olacaktır ve buna iman farzdır.

Ahiret Hayatının Aşamaları

 • Berzah Alemi: Öldükten sonra ruhların gittiği ve yeniden dirilişe kadar kaldıkları alem (kabir hayatı)
 • Kıyamet: Dünya hayatının tüm varlıklar için sona ermesi.
 • Ba’s: Öldükten sonra dirilmek, kabirden mahşere çıkmaktır.
 • Mahşer: İnsanların hesap vermek üzere toplanacağı yer.
 • Mizan: Sevap ve günahların tartılacağı özel bir tartı.

İnsanın Evrendeki Konumu

Temel İnanç Esasları, İman, Allah'ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri... İnanç hakkında bilmen gerekenler ve soru çözüm ipuçları burada!

Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

allahın varlığına deliller

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak.Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin. Aşağıdan soruları inceleyebilirsin!

Bu parçada iman ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi vurgulanmıştır?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İMAN VE İNANÇ

Bu parçada iman ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi vurgulanmıştır?

Bu parçaya göre Ehl-i sünnetin iman tanımında aşağıdakilerden hangisi önemli bir konuma sahiptir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İnanç

Bu parçaya göre Ehl-i sünnetin iman tanımında aşağıdakilerden hangisi önemli bir konuma sahiptir?

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL