Beşeri Sistemler
Coğrafya
Konu Anlatımı Yazıları
Uncategorized
YKS

Türkiye Ekonomisi ve Doğal Kaynakları Konu Anlatımı

Türkiye'nin Ekonomi Politikaları, Ekonominin Sektörel Dağılımı, Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık... Türkiye Ekonomisi hakkında bilmen gerekenler burada!

12 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 1.09.2021
Türkiye Ekonomisi ve Doğal Kaynakları Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Konu çalışmalarını tamamladıktan sonra, zaman zaman notlarına , formüllere ve özetlere bakmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tekrar yaparken ya da soru çözerken notlara göz atmak ve gerekli ipuçlarını almak, öğrenme aşamasında sana epey yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, YKS’ye hazırlık sürecinde her konuda mutlaka görmen gereken YKS Coğrafya dersine ait ipuçları, özetleri, formülleri ve notları derlemesi hazırladık!📝 Bu yazımızda Türkiye’nin Ekonomi Politikaları, Türkiye Ekonomisi Sektörel Dağılımı, Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık ve çok daha fazlası hakkında bilmen gerekenler ile Türkiye Ekonomisi ve Doğal Kaynakları konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar!☀️

Türkiye’nin Doğal Kaynakları

Doğal kaynaklardan bazıları canlılardan oluşur: bitkiler ve hayvanlar gibi. Hava ve su gibi bazı doğal kaynaklar ise cansız varlıklardır.

Doğal kaynakları tükenen, tükenmeyen ve belirli koşullarda yenilenebilen kaynak olmak üzere sınıflandırabiliriz.

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

1923 – 1930 Dönemi 

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemde Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı devralınmıştır. Bu nedenle bir süre Osmanlı politikaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikaları olarak devam etmiştir. 
 • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisi tarıma dayalıydı. Bu dönemdeki sanayi, birkaç küçük çaplı ve askerî amaçlı üretim yapan kuruluştan ibaretti. Bu nedenle cumhuriyetin kurulduğu yıllarda sanayileşmeye önem verilmiş ve ekonominin kalkınması için önlemler alınması gereği önem kazanmıştır. 
 • Bu amaçla 1923’te İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Sanayici, tüccar, çiftçi ve işçi temsilcilerinin katıldığı bu kongrede bir dizi kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri, siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla birleştirilmesidir. 

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan ve Türkiye ekonomisini biçimlendiren bazı kararlar şunlardır: 

 • Aşarın kaldırılması 
 • Bir ticaret bankasının kurulması Sanayi bankasının kurulması 
 • Çalışma süresinin günde sekiz saat olması 
 • Çalışanlara haftada bir gün tatil verilmesi 
 • Bu dönemde, yeterli sermayeye sahip olmayan yerli girişimcilerin güçlendirilmesi ve serbest ticaretin benimsenmesi, başlıca ekonomik politikalardandır. Bu dönemin dikkat çekici bir yönü de ekonomik kalkınmanın tarıma dayandırılması olmuştur.

1930 – 1950 Dönemi

 • 1929’da yaşanan ekonomik kriz tüm dünyayı etkilemiş, bu nedenle liberal ekonomi politikasından devletçilik politikasına geçilir.
 • 1931’de merkez bankası, 1932’de Sanayi Kredi Bankası, 1933’te Sümerbank kurulmuştur.
 • 1933-1937 yılları arasında  I. Beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır.
 • II. Beş yıllık kalkınma planı II. Dünya savaşından dolayı başarıya ulaşamamıştır.
 • 1938-1942 yılları arasında Savaş Ekonomisi uygulanmıştır. Yatırımlar azaltılıp ekonomik kaynaklar savunma amaçlı kullanılmıştır.

1950-1960 Dönemi

 • Ekonomik kalkınmanın en hızlı yaşandığı dönemdir.
 • Ekonomide devletin etkisi azalmış, özel sektör desteklenmiştir.
 • Alt yapı çalışmalarına önem verilmiş ve projeler hayata geçirilmiştir.
 • Tarıma, sanayiden daha çok önem verilmiştir.

1960-1980 Dönemi

 • 1960 yılından itibaren tekrar devletçi politikalar uygulanmıştır.
 • Devlet planlama teşkilatı kurulmuş
 • Beş yıllık kalkınma palanları uygulanmıştır.
 • Türkiye’nin dış ticaret açığı artmıştır.

1980-2001 Dönemi 

 • Beş yıllık kalkınma planları uygulanmaya devam etmiştir.
 • Ülkede dış ticaret açığının artmasıyla ekonomik kriz yaşanmıştır.
 • 24 ocak 1980 yılında ‘’24 ocak kararları’’ olarak adlandırılan kararlar sonucunda develüasyona gidilmiştir.
 • Liberal politikalar benimsenmiş ve ekonomide dışa açılma süreci başlamıştır.
 • Sanayi ve ticaret faaliyetleri gelişmiş ancak bu dönemde ekonomi bütçe açığı vermiş, bu amaçla ürünlerin fiyatı arttırılarak açık giderilmeye çalışılmıştır. Ancak burum enflasyonun artmasını beraberinde getirmiştir.
 • 1990 yılında dış borç daha da artmış ve 1994 yılında IMF’den borç alınmıştır.
 • Ancak alınan borçlar ekonomiyi tam olarak canlandıramamış ve 2001 yılında ekonomik kriz yaşanmış ve devalüasyona gidilmiştir.

2001 Sonrası Dönemi

 • Beş yıllık kalkınma planları uygulanmıştır.
 • Dış borçlanma giderilmiştir.
 • Ekonomide devletçilik politikası terk edilmiş, liberal politikaya geçilmiştir.
 • Özelleştirme sayesinde milli gelir artmaya, enflasyon ise düşmeye başlamıştır.
 • Alt yapı ve ulaşım faaliyetlerine önem verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi Sektörel Dağılımı

 • Türkiye ekonomisi, birbirine bağlı olan tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinden oluşmaktadır. 
 • Bu sektörlerin herhangi birisindeki gelişme diğerlerini de etkilemektedir. Örneğin sanayinin gelişmesi tarımda makineleşmeyi, bu durum da tarımsal verim ve üretimin artmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde tarımsal üretimin artması, bu ürünleri işleyen fabrikaların artmasına ve bu fabrikaların bir kısmının tarım alanlarına yakın yerlere kurulmasına neden olmaktadır. 
 • Tarım ve sanayideki gelişmeler ulaşım, ticaret, turizm gibi hizmet sektörünün kollarını da etkilemektedir. 
 • Tarım sektörü, Türkiye’deki en eski sektördür. Bu sektörün payı cumhuriyetin ilk yıllarında çok yüksekti. Türkiye’nin gelişmesine bağlı olarak tarım sektörünün ekonomideki payı düşerken sanayi ve hizmet sektörlerinin payı artmıştır

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

a) Coğrafi konum

 • Bu durum tarım, hayvancılık ve turizm gibi birçok ekonomik etkinliği doğrudan etkilemektedir.
 • Türkiye, sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile enerji kaynakları bakımından zengin olan Orta Doğu ve Hazar Gölü çevresindeki ülkelere yakın bir konumdadır. Bu durum, Türkiye’de transit ticaretin gelişmesine neden olmakta, birçok petrol ve doğal gaz boru hattının ülkemizden geçmesini sağlamaktadır.

b) Yer Şekilleri

 • Türkiye kıyılarına paralel olarak uzanan ve ülkemizi kuzey ve güneyden kuşatan dağlar, kara ve demir yolu yapım maliyetlerini artırmakta ve ulaşımı güçleştirmektedir. Bu dağlık bölgeler ormancılık, madencilik, turizm ve hayvancılık alanında Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
 • Başlıca düzlükleri oluşturan ovalar, ülkemizdeki en önemli tarımsal üretim alanlarıdır.
 • Düzlük ve az engebeli alanlardan oluşan platolar ise tarım ve hayvancılığa elverişli yerlerdir. 
 • Ülkemizin bu alanları ulaşıma elverişli olduğundan aynı zamanda sanayinin gelişmesini de sağlamaktadır.

c) İklim 

 • Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, ılıman karasal ve sert karasal iklim özellikleri hüküm sürmekte, kısa mesafelerde bile iklim koşulları değişmektedir. Bu durum, ülkemizin ekonomisini doğrudan etkilemektedir. 
 • İklimdeki çeşitlilik, yetiştirilen tarım ürünlerinde ve beslenen hayvancılık türlerinde de çeşitliliğe neden olmuştur. 
 • Örneğin ülkemizde muz, turunçgiller, pamuk, buğday, mısır, pirinç, üzüm, incir ve fındık gibi çok çeşitli ürünlerin yetiştirilebilmesi, iklimdeki çeşitliliğin sonucudur. 
 • İklim koşulları ülkemizde turizmde de çeşitliliğe neden olmuştur. Deniz, yayla ve kış turizminin gelişmiş olması, iklim koşullarına bağlıdır. 
 • Ülkemizin iklim koşulları aynı zamanda ormancılık etkinliğini de etkilemektedir. 
 • Fazla yağış alan kıyı kesimleri orman bakımından zengin iken az yağış alan iç kesimlerde orman alanı daha azdır. 
 • İklim koşulları ulaşımı da etkilemektedir. Kar yağışları, don olayı, sis ve şiddetli rüzgâr, ülkemizde zaman zaman ulaşımın aksamasına neden olmaktadır.

ç) Sosyo-politik 

 • Türkiye’nin ekonomisini etkileyen etmenlerden biri de ülkemizin nüfus özellikleri ve ekonomisiyle ilgili politikalarıdır. Nüfus, her ülkede olduğu gibi ülkemizin de üretici gücüdür. 
 • Genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkemiz, bu bakımdan şanslıdır. Türkiye gerek vasıflı, gerek vasıfsız iş gücü bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. 
 • Türkiye, nüfus artış hızı azalmakla birlikte nüfusu sürekli artan bir ülkedir. 2020 yılı itibariyle 73,8 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde genç ve yaşlı bağımlı nüfus oranının fazla, aktif nüfus oranının düşük olması, ülkemizin kalkınma düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Türkiye’de Tarım

Tarımsal faaliyetlerini etkileyen doğal faktörler;

 • İklim 
 • Yer şekilleri
 • Toprak 
 • Denize göre konum

Tarımı etkileyen beşeri faktörler;

 • Sulama 
 • İlaçlama
 • Makine kullanımı
 • Gübreleme 
 • Tohum ıslahı
 • Tarım metotları
 • Pazarlama 
 • Destekleme kuruluşları

Tarım Yöntemleri

 1. Entansif -yoğun tarım
  • Birim alandan en yüksek verim almak amaçlanmıştır.
  • Tarım alanlarının az ,buna karşın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu gelişmiş ülkelerde uygulanan tarım yöntemidir.
  • Örnek : Japonya, İsrail, Hollanda, Belçika
 2. Ekstansif -yaygın tarım
  • Tarım alanlarının geniş, nüfus yoğunluğunun az olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur.
  • Geniş alanlarda yüksek miktarda ürün elde etme amaçlanmışır.
  • Daha çok gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır.
  • Örnek: Hindistan, Rusya, Türkiye, Arjantin , Çin 
 3. Kuru-nadas tarım yöntemi
  • Yağışların yetersiz olduğu, sulama olanaklarının gelişmediği yarı kurak iklim bölgelerinde uygulanan tarım metodudur.
  • Toprak bir yıl ekiliR, bir veya birden fazla yıl boş bırakılır.
  • Toprağın dinlendiği dönemler su toplaması ve besin maddeleri yönünden zenginleşmesi amaçlanır.
  • Bu uygulamada verim oldukça düşüktür.
  • Türkiye’de kuru tarımın en fazla olduğu bölge iç Anadolu, en az olduğu bölge Karadeniz’dir.

Türkiye’nin Başlıca Tarım Ürünleri

 1. 1) Buğday
  • Çimlenme ve büyüme döneminde yağı, olgunlaşma dönemine sıcaklık ve kuraklık ister.
  • Türkiye’de en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür.
  • Temel besin ürünüdür. Yem ve un endüstrisinde kullanılır.
  • İç Anadolu bölgesi ilk sıradadır.
 2. 2) Mısır
  • Yetişme ve olgunlaşma döneminde su isteği fazladır. 
  • Karadeniz kıyılarında doğal koşullara bağlı olarak yetiştirilirken diğer bölgelerde sulama ile yetiştirilir.
  • Karadeniz bölgesinde buğdayın yerini almıştır.
  • Besin endüstrisi, yağ ve hayvan yemi olarak kullanılır.
 3. 3) Çeltik
  • Yetişme dönemi boyunca bol su ve sıcaklık ister.
  • Su ihtiyacı en fazla olan tarım ürünüdür.
  • Akarsu boylarında yetiştirilir.
  • Sıtma hastalığına neden olduğundan üretimi devlet kontrolü altına alınmıştır.
  • Besin maddesi olarak kullanılır.
  • En fazla Maramara’da yetiştirilir.
 4. Şeker pancarı
  • Ilıman kuşakta sulanabilen alanlarda yetiştirilir.
  • Kıyı kesimlerde getirisi daha yüksek olan ürünler tercih edildiği için yaygın değildir.
  • Şeker sanayisinin ham maddesidir.
  • Hasattan hemen sonra işlenmesi gerektiğinden şeker fabrikaları üretim alanlarına yakın kurulmuştur.
  • Küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığından şeker fabrikalarının çevresinde besi ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.
  • En fazla iç Anadolu bölgesindedir.
 5. Pamuk 
  • Pamuk, büyüme döneminde suya, olgunlaşma döneminde kuraklığa ve yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. 
  • Bu nedenle ülkemizde pamuk Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir. 
  • Şanlıurfa, Aydın, Hatay ve Diyarbakır pamuğun en fazla yetiştirildiği yerlerdir. 
  • Mikroklima özelliğinden dolayı Iğdır da pamuk yetiştirmeye elverişlidir.
  • Dokuma sanayisinin ham maddelerinden olan pamuk, tıbbi ve kozmetik alanda da kullanılmaktadır
 6. Tütün 
  • Tütünün ülkemizdeki üretim alanları, kaliteyi korumak için devlet tarafından belirlenmektedir. 
  • İç Anadolu dışında birçok yörede üretilmekte olan tütünün en çok yetiştirildiği alan Ege kıyılarıdır. 
  • Denizli, Manisa, Adıyaman ve Samsun tütünün en çok yetiştirildiği yerlerdir.
 7. Haşhaş 
  • Ülkemizde tıbbi amaçlı üretilen haşhaş devlet denetimindedir. 
  • Üretim alanı sınırlı olan bu ürünün en çok üretildiği yerler Afyonkarahisar ve Konya’dır.
 8. Kenevir 
  • Kenevir bitkisinin lifleri halat yapımında kullanılır. 
  • Tohumlarından mobilyacılıkta kullanılan bezir yağı elde edilir. 
  • Uyuşturucu da elde edilebilen bu ürün, devlet denetiminde yetiştirilir. 
  • Bu ürünün son yıllarda üretildiği tek il Samsun’dur
 9. Çay 
  • Çayın özel yetişme koşulları bulunmaktadır. 
  • Yılda 1.600 mm’den fazla yağış, kalın ve kireçsiz toprak, sert rüzgârlardan korunan yerler, yarı gölgeli yarı ışıklı ortam, çay üretilen yerlerin başlıca özelliğidir. 
  • Ülkemizde bu koşullara sahip olan Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun kıyıları çayın üretildiği tek alandır
 10. Ayçiçeği 
  • Ayçiçeği, ilk yetişme döneminde su, hasat döneminde ise kuraklık isteyen bir bitkidir.
  • İlkbaharda ekimi yapılan bu ürünün, hasadı yaz sonlarında gerçekleştirilir. 
  • Yağ üretiminde ve çerez olarak kullanılan ayçiçeğinin yoğun olarak üretildiği yerler Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleridir. 
  • Tekirdağ ve Edirne ile son yıllarda üretimi artan Konya ayçiçeğinin en çok üretildiği illerdir
 11. Anason 
  • Çimlenme ve büyüme döneminde suya ihtiyaç duyan anason, sıcak ortamlarda daha iyi gelişmektedir. 
  • Özellikle çiçeklenme döneminde güneşli ve sıcak bir hava ister. 
  • Başta Akdeniz olmak üzere Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. 
  • Burdur , anason üretiminde ilk sıradadır. Bu ili Denizli izlemektedir
 12. Zeytin 
  • Zeytin, Akdeniz iklimi ürünlerindendir. Şiddetli don olaylarından olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle kış sıcaklığının düşük olduğu iç kesimlerde üretilemez. 
  • Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimi, Güney Marmara ve Doğu Karadeniz’de yetiştirilmektedir.
  •  Türkiye’deki zeytin üretiminin yaklaşık yarısını Ege kıyıları karşılar. 
  • Akdeniz’de ekonomik değeri yüksek olan ürünler tercih edildiği için zeytin üretimi beklenenin altındadır. 
  • Aydın, Muğla ve Manisa en çok zeytin üreten illerdir.
 13. Üzüm 
  • Üzüm, iklim seçiciliği az olan bir üründür. 
  • Bu ürün, –15 °C’a kadar düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. 
  • Işık isteği fazla olan bitkilerdendir. Bu nedenle ülkemizde geniş bir alanda yetiştirilmektedir. 
  • Her yörenin iklim koşullarına uyum göstermiş çok sayıda üzüm türü bulunmaktadır.
  • Üzüm, Türkiye’de en çok yetiştirilen meyvedir. 
  • Ülkemizdeki üzüm üretiminin önemli bir kısmı Ege’de üretilir. Manisa ve Denizli en fazla üzüm üreten illerdendir
 14. İncir 
  • Subtropikal iklim bölgesinin bitkisi olan incir, başta Akdeniz iklimi olmak üzere ılıman kuşaktaki iklim bölgelerinde yetişebilmektedir. 
  • Şiddetli don olaylarından zarar gören bu ürünün en çok yetiştirildiği yer, Ege’dir. 
  • Aydın iliTürkiye incir üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır. 
  • Bu ili İzmir ve Bursa izlemektedir. 
  • Türkiye, dünya incir üretiminde ilk sıradadır.
 15. Kayısı 
  • Ilıman iklim ürünlerinden olan kayısı, şiddetli don olaylarından olumsuz etkilenir.
  • Çiçek açma ve meyve verme dönemlerinde sıcak ve kurak havalarda daha iyi gelişmektedir. 
  • Türkiye kayısı üretiminde Malatya ilk sırada yer almaktadır. Elâzığ, Kahramanmaraş ve Iğdır da en fazla kayısı üretilen yerlerdir. 
  • Türkiye, dünya kayısı üretiminde ilk sıradadır
 16. Turunçgiller 
  • Ana vatanı Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, Türkiye’deki başlıca yetiştirilme alanları Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. 
  • Don olaylarından olumsuz yönde etkilenen bu ürünün en çok yetiştirildiği yerler Adana, Hatay, Mersin ve Antalya’dır. 
  • Mikroklima özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarının bazı kesimlerinde de turunçgil yetiştirilebilmektedir.
 17. Muz 
  • Nemli ve tropik iklim ürünü olan muz, ülkemizde yalnızca Akdeniz kıyılarında yetişme alanı bulmuştur. 
  • Türkiye muz üretiminin büyük bir kısmını Mersin karşılar. 
  • Üretim miktarı bakımından bu ili Antalya izler. Adana ve Hatay’da da muz üretilmektedir
 18. Fındık 
  • Ilıman kuşağın bitkisi olan fındık, nemli ve ılıman iklim koşullarında yetiştirilir.
  • Türkiye’deki en önemli üretim alanı, Karadeniz’in kıyı kesimidir. 
  • Ordu, Giresun, Samsun ve Sakarya en fazla fındık üreten illerdir. 
  • Türkiye, dünya fındık üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır.
 19. Antep Fıstığı 
  • Antep fıstığı, yazların sıcak ve kurak olduğu, kışların ise çok soğuk olmadığı yerlerde yetişmektedir. 
  • Olgunlaşmak için yüksek ısıya ihtiyaç duyar. 
  • Antep fıstığının ülkemizdeki başlıca yetişme alanı Güneydoğu Anadolu’dur. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman bu ürünün yetiştirildiği başlıca illerdir.

Türkiye’de Hayvancılık

 1. Koyun Besiciliği
  • Bozkır bitki örtüsüne uyum göstermiş bir hayvandır. 
  • Bu nedenle daha çok ülkemizin iç kesimlerinde beslenmektedir. 
  • Van, Konya, Şanlıurfa ve Ağrı en fazla koyun beslenen illerdir
 2. Keçi yetiştiriciliği
  • Kıl keçisi besiciliği özellikle Akdeniz’in dağlık kesimlerinde gelişmiştir. Mersin, Antalya ve Siirt, kıl keçisi besiciliğinin en fazla olduğu yerlerdir. Toroslar’da yoğun olarak beslenen kıl keçisi, ağaçların sürgün ve yapraklarını yediği için ormanlara zarar vermektedir. Bu nedenle orman alanında kıl keçisi besiciliği yasaklanmıştır
  • Tiftik keçisinin, tiftiği ve derisi değerlidir. Bu keçi, daha çok tiftiği için beslenir. Ankara, Siirt,  Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir.
 3. Büyükbaş hayvancılık 
  • Ülkemizde beslenen büyükbaş hayvanların başlıcaları sığır , manda, at, eşek ve katırdır.
  • At, eşek ve katır, gücü için beslenir. 
  • Daha çok sulak alanları seven manda ise eti, sütü, derisi ve gücü için beslenmektedir.
  • Ülkemizde az sayıda manda beslenmektedir. 
  • Samsun, Diyarbakır ve İstanbul mandanın en çok beslendiği illerdir.
 4. Arıcılık
  • Türkiye iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından zengin olduğundan arıcılık çok gelişmiştir.
  • Türkiye’nin bal üretiminde yıllardır, Muğla ve Ordu ilk sırada yer almaktadır.
 5. İpekböcekçiliği
  • Diyarbakır, Antalya, Ankara ve Bilecik ipek böcekçiliğinde ilk sıralarda yer alan illerdir.
 6. Kümes hayvancılığı
  • Tavuk besiciliği, daha çok büyük tüketim merkezlerine yakın yerlerde gelişmiştir. 
  • Bolu, Manisa, Balıkesir ve Sakarya et tavuğu besiciliğinde ilk sıralarda yer alan illerdir.
  • Yumurta tavuğu besiciliğinde ise Afyonkarahisar, Konya ve Manisa ilk sıradadır.

Şimdi Türkiye Ekonomisi soru çözümlerine devam edebilirsin!

Coğrafya dersinde bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. Türkiye Ekonomisi konusu, YKS Coğrafya testi için temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Türkiye’nin Ekonomi Politikaları, Türkiye Ekonomisi Sektörel Dağılımı, Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Türkiye Ekonomisi konusundan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. YKS Coğrafya ve okul yazılılarında sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri.

Bilgileri, tanımları ve önemli tarihi gelişmeleri öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazımıza da göz attıktan sonra, kendi kaynaklarından sonra MEB Kaynaklarına da göz atmanı tavsiye ediyoruz.📚  Coğrafya netleri yükseltmedeki anahtar bolca soru çözmek ve yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek.

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin.
Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL