Beşeri Sistemler
Coğrafya
Konu Anlatımı Yazıları
Uncategorized
YKS

Uluslararası Ticaret ve Turizm Konu Anlatımı

Ham Madde, Sanayi Ürünleri Üretimi, Küresel Pazar, Dünyadaki Milli Parklar... Uluslararası Ticaret ve Turizm hakkında bilmen gerekenler burada!

7 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 1.09.2021
Uluslararası Ticaret ve Turizm Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Konu çalışmalarını tamamladıktan sonra, zaman zaman notlarına , formüllere ve özetlere bakmaya ihtiyaç duyabilirsin. Tekrar yaparken ya da soru çözerken notlara göz atmak ve gerekli ipuçlarını almak, öğrenme aşamasında sana epey yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, alanında uzman eğitmenlerimizin de desteğiyle, YKS’ye hazırlık sürecinde her konuda mutlaka görmen gereken YKS Coğrafya dersine ait ipuçları, özetleri, formülleri ve notları derlemesi hazırladık!📝 Bu yazımızda Uluslararası Ticaret Bölgeleri, Ham Madde, Sanayi Ürünleri Üretimi, Pazar, Uluslararası Turizm, Dünyadaki Milli Parklar ve çok daha fazlası hakkında bilmen gerekenler ile Uluslararası Ticaret ve Turizm konusuna ait soruları çözerken işine yarayacağını düşündüğümüz ipuçları yer alıyor. Umarız bu notlar sana yardımcı olur. İyi okumalar!☀️

Uluslararası Ticaret Bölgeleri

Ham Madde Bölgeleri 

 • Sanayileşmeyle artan üretim, aynı zamanda ham madde talebini artırmıştır. 

Bu da ham madde ticaretinde büyük bir gelişme sağlamıştır. 

 • Ham madde bölgelerinden elde edilen ürünler, sanayi bölgelerine ve tüketim merkezlerine taşınmaktadır. Buna bağlı olarak günümüzde çeşitli ham madde bölgeleri ortaya çıkmıştır. 
 • Dünyadaki başlıca kömür üretim bölgeleri ABD, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Çin, Avustralya, Hindistan, Almanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Polonya’dır. 
 • Bu ülkelerden elde edilen kömürün bir kısmı bu ülkelerde tüketilirken bir kısmı da ihraç edilmektedir. 
 • Günümüzde ekonomiye yön veren en önemli enerji kaynağı petroldür. Orta Doğu, Rusya, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika, başlıca petrol bölgeleridir. Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran, Libya, Cezayir, Nijerya, Rusya ve Endonezya petrol üretim merkezlerinin başlıcalarıdır. 
 • Günümüzde kara, hava ve deniz yolu ulaşımı birinci derece petrole dayalıdır. Petrol üretimiyle ilgili yaşanan bir sorun, küresel ölçekte krizlere neden olmaktadır. Bu enerji kaynağı hem sanayi ürünlerinin üretilmesinde hem de üretilenlerin pazar alanlarına ulaştırılmasında büyük önem taşımaktadır. 
 • Günümüzdeki önemli enerji kaynaklarından biri de doğal gazdır. 
 • Boru hatlarıyla taşınabilme özelliğine sahip olan bu enerji kaynağının kullanımı büyük ölçüde artmıştır. Rusya, İran, Katar, Suudi Arabistan, ABD, Cezayir, Venezuela ve Nijerya doğal gaz rezervleri bakımından zengin ülkelerdir. 
 • Bu ülkelerde üretilen doğal gazın bir kısmı üretim bölgelerinde tüketilirken bir kısmı ihraç edilmektedir. 
 • Örneğin Avrupa kıtası, büyük ölçüde Rusya’dan gelen doğal gaza bağımlı hâle gelmiştir. 
 • Dünya genelinde kullanılan enerji kaynaklarının %90’ına yakınını kömür, petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. 
 • Yeryüzünde çok çeşitli madenler bulunmaktadır. 
 • Bu madenlerin dağılış alanları da farklıdır. Örneğin demir üretiminde Çin, Brezilya, Avustralya, Rusya ve Hindistan ön sıralardadır. 
 • Bakır üretiminde Şili, Endonezya, ABD, Avustralya ve Peru; kalay üretiminde Çin, Endonezya ve Peru 
 • Krom üretiminde Güney Afrika Cumhuriyeti, Kazakistan ve Hindistan 
 • Altın üretiminde Güney Afrika, ABD, Avustralya ilk sıradadır. 
 • Bu ülkelerde üretilen bu madenlerin bir kısmı dünya ticaretine konu olmaktadır.
 • Yeryüzünde çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve tarımsal üretim alanları geniş bir yer kaplamaktadır. 
 • Örneğin buğday üretiminde Çin, Hindistan, Endonezya ve Bangladeş 
 • Mısır üretiminde ABD, Çin ve Brezilya ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 
 • Pamuk üretimi daha çok Çin, Hindistan, ABD ve Pakistan 
 • Kahve üretimi Brezilya, Vietnam ve Kolombiya; çay üretimi Çin ve Hindistan
 • Kakao üretimi Fildişi Sahilleri, Gana ve Endonezya’da gerçekleştirilir. 
 • Zeytin üretiminde İspanya
 • Fındık, incir ve kayısı üretiminde ise Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır. 
 • Bu ülkelerde üretilenlerin bir kısmı iç tüketim için kullanılırken bir kısmı da ihraç edilmektedir. 
 • Dünyada balık bakımından zengin olan denizler Japonya ve İzlanda ile Peru ve Şili açıklarıdır. Çin, Peru, Hindistan, ABD, Endonezya, Japonya ve Şili en fazla balık avlayan ülkelerdir. 
 • Yeryüzünde yaygın olarak beslenen hayvanlardan biri koyundur. Çin, Hindistan, Avustralya, Sudan ve İran en fazla koyun besleyen ülkelerdir. 
 • Sığır besiciliğinde ise Hindistan, Brezilya, Çin, ABD ve Arjantin ilk sıralarda yer almaktadır.
 • Dünyada kullanılan enerji kaynaklarının oranı Kömür (%29) Doğal gaz (%24,2) Hidrolik (%6,8) Nükleer (%4,5) Yenilenebilir (%2,7) Petrol (%32,8)  
 • Türkiye, en büyük fındık üreticisidir. 
 • Bazı denizler, önemli balık üretim alanlarıdır. 213 Dünyadaki önemli ham maddelerden biri de ormanlardır Rusya, Brezilya, Kanada, ABD, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti orman alanı en fazla olan ülkelerdir.

Sanayi Ürünleri Üretim Bölgeleri 

 • Sanayileşmiş ülkeler gerek kendi ülkelerinden gerek ham madde üreten ülkelerden elde ettikleri ürünleri işleyerek pazarlara sunmaktadır.
 •  Yeryüzündeki başlıca sanayi ürünleri üretim alanları Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Rusya ve Ukrayna’dır. 
 • Bu bölgelerde yer alan ülkelerden bir kısmı, aynı zamanda ham madde üretim alanlarıdır. 
 • Örneğin Rusya ve ABD ham madde bakımından zengin ülkelerdir. Bu nedenle üretim için hem kendi kaynaklarını kullanmakta hem de diğer ülkelerden ham madde satın almaktadır. 
 • Buna karşın sanayi ürünleri üretim bölgelerinden biri olan Japonya, ham madde bakımından fakirdir. Bu nedenle üretim için gerekli olan ham maddenin önemli bir kısmını ithal etmektedir. 
 • Dünyadaki önemli sektörlerden biri otomotivdir. Otomotiv sanayisinin başlıca üretim bölgeleri Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Kore’dir. 
 • Yeryüzündeki önemli ticari mallardan biri de ilaçtır . Almanya, İsviçre, Belçika, ABD, Fransa ve İngiltere bu sektördeki başlıca üretim alanlarıdır. 
 • Dünyadaki önemli sektörlerden biri de tekstil ve hazır giyim sektörüdür. Bu sektör için yün ve deri gibi hayvansal ürünler ile pamuk, keten ve kenevir gibi tarımsal ürünler ham madde olarak kullanılmaktadır. Çin, Kore, Türkiye, İtalya ve ABD bu ürünlerin üretim ve ihracat bölgeleridir. 
 • Çin, Hong Kong, ABD, Almanya, Güney Kore, Singapur ve Japonya elektrikli ve elektronik eşyaların başlıca üretim bölgeleridir. 
 • Deniz ulaşımı araçları üretiminde Güney Kore, Çin, Japonya, Almanya ve İngiltere; demir yolu taşıtları ve gereçleri üretiminde Çin, Almanya ve ABD başlıca üretim ve ihracat bölgeleridir.

Pazar Bölgeleri 

 • Yukarıda belirttiğimiz ham madde ve sanayi ürünleri üretim bölgeleri aynı zamanda yeryüzünün en önemli pazar bölgeleridir. 
 • Özellikle sanayileşmiş ülkeler hem üretim hem de tüketim bakımından büyük ticaret alanlarıdır. Örneğin Çin, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, ABD ve Japonya en fazla ihracat yapan ülkelerdir. 
 • Bu ülkeler, aynı zamanda dünya genelindeki ithalatta da ilk sıradadır.

Uluslararası Turizm

Turistik ziyaretlerde gerçekleşen etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır

Olumlu Etkileri                        

 • Bilgi alışverişi gerçekleşir. 
 • Dünya barışına katkı sağlar. 
 • Eğitim ve kültür düzeyi yükselir. 
 • Yabancı dili geliştirir. 
 • Kültürel değerlere sahip çıkılır. 
 • Çevre korunmasına önem verilir. 
 • Ekonomiye katkı sağlar. 
 • Yeni meslek grupları ortaya çıkar. 
 • Dostluk ve hoşgörü gelişir.

Olumsuz Etkileri

 • Geleneksel yaşam biçimi değişir. 
 • Dilin yapısı bozulur. 
 • Konukseverliğin yerini ekonomik çıkarlar alır. 
 • Doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olabilir. 
 • Çevre kirliliğine neden olabilir.
 • Turizm, ülkelere sağladığı ekonomik desteğin yanı sıra doğal ve kültürel değerlerin korunmasına da yardımcı olmaktadır. Bu konuda UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi, büyük bir önem taşımaktadır.

 

Ülkeler arası etkileşimde rol oynayan ve turizmle ilgili diğer bir olgu da Dünya’nın Yedi Harikası’dır.

 1. Keops piramidi – Mısır
 2. Babilin asma bahçeleri- Irak
 3. Zeus heykesi – Yunanistan
 4. Rodos heykesi – Yunanistan
 5. Artemis tapınağı – Türkiye ( İzmir-Efes)
 6. Kral Mozolesin mezarı – Türkiye (Muğla-Bodrum)
 7. İskenderiye feneri – Mısır

Dünyadaki Milli Parklar

 1. Yosemite Millî Parkı (Amerika Birleşik Devletleri) 
  • İlk millî parklardan biri olan Yosemite, Kaliforniya’da bulunmaktadır. 
  • Bu park, Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.
  • Onun en ünlü yerleri bir granit kütleden oluşan Half Dome ve El Capitan kayaları ile Yosemite Şelalesi ve dev sekoya ağaçlarıdır.
 2. Fuji-Hakone-Izu Millî Parkı (Japonya) 
  • Bu millî park Fuji Dağı, Hakone Bölgesi, İzu Yarımadası ve adalardan oluşmaktadır. 
  • Bu alanda çok sayıda kaplıca, volkanik dağ, göller ve 1.000’den fazla volkanik ada bulunmaktadır. 
  • Park, ayrıca bitki örtüsü bakımından da zengindir.
 3. Büyük Kanyon (Amerika Birleşik Devletleri) 
  • Büyük Kanyon, dünyanın en ünlü, aynı zamanda ABD’nin ilk millî parklarından biridir.
  • Arizona eyaletinde bulunan bu kanyon, Kolorado Nehri tarafından milyonlarca yılda oluşturulmuştur.
 4. Guilin ve Lijiang Nehri Millî Parkı (Çin) 
  • Güneydoğu Çin’de bulunan bu park, bir karstik alandır. 
  • Guilin şehrinin kurulmuş olduğu bu alan Lijiang Nehri ve karstik arazideki çok sayıda tepeden oluşmaktadır. 
  • Bu parkta, aynı zamanda tarihî öneme sahip yapılar da bulunmaktadır.
 5. Serengeti Millî Parkı (Tanzanya) Serengeti 
  • Tanzanya’nın en eski ve en popüler millî parkıdır. 
  • Bu park, aynı zamanda Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. 
  • Bu bölge antilop, fil, zürafa, aslan ve leopar gibi çok sayıda hayvanın doğal yaşam alanıdır.

Şimdi Uluslararası Ticaret ve Turizm soru çözümlerine devam edebilirsin!

Coğrafya dersinde bolca soru çözerek pratik yapabilirsin. Uluslararası Ticaret ve Turizm konusu, YKS Coğrafya testi için temel konulardan biri olduğu için iyice pekiştirmen önemli. Türkiye’nin Ekonomi Politikaları, Türkiye Ekonomisi Sektörel Dağılımı, Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık gibi alt başlıklar pek çok bilgi ve kavram içeriyor. Bu da daha çok soru tipini barındırdığı anlamına gelir. Uluslararası Ticaret ve Turizm konusundan direkt soru gelebildiği gibi, farklı konuların da içinde sıkça geçtiğini görüyoruz. YKS Coğrafya ve okul yazılılarında sıklıkla sorulması tercih edilen konulardan biri.

Bilgileri, tanımları ve önemli tarihi gelişmeleri öğrendikten sonra, soruların içinde nasıl yer aldığını görmen gerekli. Konu anlatımı yazımıza da göz attıktan sonra, kendi kaynaklarından sonra MEB Kaynaklarına da göz atmanı tavsiye ediyoruz.📚  Coğrafya netleri yükseltmedeki anahtar bolca soru çözmek ve yapılamayan soruların doğrusunu öğrenmek.

☀️☀️☀️

Her ders için değişmeyen kilit nokta bol bol soru çözümü ile pratik yapmak. Çözemediğin sorulara yanıt bulmak istiyorsan sınava hazırlık sürecinde Kunduz hep yanında! Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan Soru Çözümü, binlerce soru ve çözümden oluşan Soru Bankası hizmetlerimizden faydalanabilirsin.
Uygulamada senin için hazırlanmış , tüm konuları öğrenebileceğin premium içerik ders videolarını incelemeyi unutma!

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL