Question:

10 Dikd rtgen eklindeki bir ka t zerine krokisi izilmi olan

Last updated: 8/30/2023

10 Dikd rtgen eklindeki bir ka t zerine krokisi izilmi olan

10 Dikd rtgen eklindeki bir ka t zerine krokisi izilmi olan bir nehrin izledi i yolun yapt a lar ekildeki gibidir Nehrin izledi i yolun kar l kl kenarlan pa ralel oldu una g re m BCD a ka derecedir SO C168 RA 70 PB N 35 D 77 100 M D K F 150 a 28 E you F 80