Soru:

-) ik 8. 1. Karasallık etkisinin fazla olması v. Kireç taşı ve mermerin yapı malzemesi 2 olarak kullanılması sla III. Ticaretin

-)
ik 8.
1. Karasallık etkisinin fazla olması
v. Kireç taşı ve mermerin yapı malzemesi
2
olarak kullanılması
sla
III. Ticaretin gelişmiş olması
elis
Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz mede-
niyetlerinin özelliklerindendir?
A) Yalnız!
Ba
Yavuz TUNA Coğrafya
B) Nalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

-) ik 8. 1. Karasallık etkisinin fazla olması v. Kireç taşı ve mermerin yapı malzemesi 2 olarak kullanılması sla III. Ticaretin gelişmiş olması elis Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz mede- niyetlerinin özelliklerindendir? A) Yalnız! Ba Yavuz TUNA Coğrafya B) Nalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III