Coğrafya Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5.
Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke
cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi
P
elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik;
kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka E
aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası; halkın ülke yöneti-
minde kendisini temsil edecek devlet başkanını, yönetici-S
leri ve temsilcileri anayasada belirlenen sürelerde, seçim
yoluyla iş başına getirmesidir.
Bu açıklamalara göre aşağıdaki gelişmelerden hangi-
sinin doğrudan ulusal egemenliği sağlamaya yönelik
olduğu söylenemez?
A) Saltanatın kaldırılması
B) TBMM'nin açılması
C) Medeni Kanun'un kabulü
D) Kadınlara siyasi hakların verilmesi
E) Çok partili hayata geçiş denemeleri
S
Coğrafya
Enerji Güzergahları ve Etkileri
5. Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi P elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyette egemenlik; kişi, zümre, sınıf gibi toplumun bir kısmına değil tüm halka E aittir. Cumhuriyet yönetiminin esası; halkın ülke yöneti- minde kendisini temsil edecek devlet başkanını, yönetici-S leri ve temsilcileri anayasada belirlenen sürelerde, seçim yoluyla iş başına getirmesidir. Bu açıklamalara göre aşağıdaki gelişmelerden hangi- sinin doğrudan ulusal egemenliği sağlamaya yönelik olduğu söylenemez? A) Saltanatın kaldırılması B) TBMM'nin açılması C) Medeni Kanun'un kabulü D) Kadınlara siyasi hakların verilmesi E) Çok partili hayata geçiş denemeleri S
A
6.
iram
Ele
C
Benim yaşadığım yerde geniş yapraklı ağaçlar
kiçin yapraklarını döker. Hava yil boyu bulutlu ve
yağışlıdır. Tarıma çok alverişli, humnusça zengin
topraklarımız vardır.
Benim yaşadığım yerde ise beyaz kireçtaşlarının
üzerinde oluşmuş kırmızı renkli topraklar vardır.
Yaz erken gelir, sıcak ve güneşli geçer. Bu
nedenle yaz turizmi çok gelişmiştir.
Buna göre İrem ve Efe'nin yaşadıkları bölgeler ve
bu bölgelerin toprak tipleri aşağıdakilerden han-
gisinde doğru eşleştirilmiştir?
İrem
A) - Podzol
Tundra
Çernozyom,
38
Terra Rosa
E) - Kahverengi
Orman
★
Efe
13
- Laterit
Kahverengi
Orman
Kahverengi
Bozkır
Tundra
Terra Rosa
Coğrafya
Kayaçlar
A 6. iram Ele C Benim yaşadığım yerde geniş yapraklı ağaçlar kiçin yapraklarını döker. Hava yil boyu bulutlu ve yağışlıdır. Tarıma çok alverişli, humnusça zengin topraklarımız vardır. Benim yaşadığım yerde ise beyaz kireçtaşlarının üzerinde oluşmuş kırmızı renkli topraklar vardır. Yaz erken gelir, sıcak ve güneşli geçer. Bu nedenle yaz turizmi çok gelişmiştir. Buna göre İrem ve Efe'nin yaşadıkları bölgeler ve bu bölgelerin toprak tipleri aşağıdakilerden han- gisinde doğru eşleştirilmiştir? İrem A) - Podzol Tundra Çernozyom, 38 Terra Rosa E) - Kahverengi Orman ★ Efe 13 - Laterit Kahverengi Orman Kahverengi Bozkır Tundra Terra Rosa
m 6.
ri
1-
NİTELİK Yayıncılık
IV
70"
Şekilde numaralarla gösterilen yerlerden 500 km,
Dünya'nın dönüş yönünde hareket ediliyor.
Buna göre kaç numaralı yerde, daha çok yerel
saat farkı oluşur?
A) I
B) II
D) IV
E) V
Coğrafya
Küresel Ticaret ve Jeopolitik Konum
m 6. ri 1- NİTELİK Yayıncılık IV 70" Şekilde numaralarla gösterilen yerlerden 500 km, Dünya'nın dönüş yönünde hareket ediliyor. Buna göre kaç numaralı yerde, daha çok yerel saat farkı oluşur? A) I B) II D) IV E) V
Şekilde Türkiye'nin paralel ve meridyenleri verilmiş
Türkiye'nin yer aldığı meridyenler değişme-
seydi, hangi paraleller arasında bulunması do-
ğu-batı doğrultusundaki genişliğini arttırırdı?
A) 16-22 kuzey
C) 42-48 kuzey
B) 36-42 güney
D) 58-64 güney
E) 76-82 kuzey
Coğrafya
Küresel Ticaret ve Jeopolitik Konum
Şekilde Türkiye'nin paralel ve meridyenleri verilmiş Türkiye'nin yer aldığı meridyenler değişme- seydi, hangi paraleller arasında bulunması do- ğu-batı doğrultusundaki genişliğini arttırırdı? A) 16-22 kuzey C) 42-48 kuzey B) 36-42 güney D) 58-64 güney E) 76-82 kuzey
rasıyla
dir?
S
11. Bir sihirbazın şapkasından tavşan çıkarmasını düşünün.
Çoğu insan sihri izlerken bunun bir hile içeren gösterr
olduğunun farkındadır ancak bu durumu sorgulamaz.
Bazıları ise sadece gösteriden aldığı hazzı düşünür.
Sihirbazın sihri nasıl yaptığını öğrendiğinde alacağı haz
ortadan kalkacağı için sorgulamadan sadece izler.
Ancak bir grup insan vardır ki bunlar ne hazzı ne de
hileyi düşünürler. İçlerindeki bitmez tükenmez merak
duygusuyla gizemi çözmeye, hakikate ve görünenin
arkasındakine ulaşmaya çalışırlar. İşte bu son grup,
bilgelik peşinde koşan filozoflara benzer.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin
filozofların bir özelliği olduğu söylenemez?
A) Verili olanı doğrudan kabul etmeme
B) Nedenleri arama
C) Eleştirel olma
D) Merak etme
Jo
EÖn kabulleri benimseme
Coğrafya
Türkiye'de Nüfus
rasıyla dir? S 11. Bir sihirbazın şapkasından tavşan çıkarmasını düşünün. Çoğu insan sihri izlerken bunun bir hile içeren gösterr olduğunun farkındadır ancak bu durumu sorgulamaz. Bazıları ise sadece gösteriden aldığı hazzı düşünür. Sihirbazın sihri nasıl yaptığını öğrendiğinde alacağı haz ortadan kalkacağı için sorgulamadan sadece izler. Ancak bir grup insan vardır ki bunlar ne hazzı ne de hileyi düşünürler. İçlerindeki bitmez tükenmez merak duygusuyla gizemi çözmeye, hakikate ve görünenin arkasındakine ulaşmaya çalışırlar. İşte bu son grup, bilgelik peşinde koşan filozoflara benzer. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin filozofların bir özelliği olduğu söylenemez? A) Verili olanı doğrudan kabul etmeme B) Nedenleri arama C) Eleştirel olma D) Merak etme Jo EÖn kabulleri benimseme
ORNEK:
Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar
gibi Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta bü-
yük tepkiyle karşılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılabilir?
A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.
B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.
C) Dinde, düşüncede ve yönetimdeki eski uygulamalar ge-
çerlidir.
D) İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.
MIES
E) Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.
Coğrafya
Dünya Ticaret Merkezleri
ORNEK: Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta bü- yük tepkiyle karşılaşmıştır. Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula- şılabilir? A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur. B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur. C) Dinde, düşüncede ve yönetimdeki eski uygulamalar ge- çerlidir. D) İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır. MIES E) Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.
7.
Gözlem: Kıyı kesimleri iklim koşullarının elverişli olması,
su kaynaklarının zenginliği ve geçim kaynaklarının fazla
olması nedeniyle uygun yaşam koşullarına sahiptir.
Sonuç: Kıyı kesimlerinde nüfus ve yerleşmeler, iç kesim-
lere ve yüksek yerlere oranla fazladır.
Ekvator
V
IV
900
-0°
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin
hangisinde, nüfus ve yerleşmeler yukarıdaki sonuç yar-
gısının aksine yükseklerde daha yoğundur?
A) I
B) II
C) III
l
E) V
D) TY
Coğrafya
Yerleşmeler
7. Gözlem: Kıyı kesimleri iklim koşullarının elverişli olması, su kaynaklarının zenginliği ve geçim kaynaklarının fazla olması nedeniyle uygun yaşam koşullarına sahiptir. Sonuç: Kıyı kesimlerinde nüfus ve yerleşmeler, iç kesim- lere ve yüksek yerlere oranla fazladır. Ekvator V IV 900 -0° Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin hangisinde, nüfus ve yerleşmeler yukarıdaki sonuç yar- gısının aksine yükseklerde daha yoğundur? A) I B) II C) III l E) V D) TY
10. Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerden
hangisinin nüfus artış hızını düşürmeye yönelik
politikalar izlediği ve bu konuda başarılı olduğu
söylenebilir?
A)
C)
65
KE
65
KE 15
15
E)
B)
D)
65
KE
KE
15
KE
65
15
65
15
Coğrafya
Nüfus
10. Aşağıda nüfus piramitleri verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar izlediği ve bu konuda başarılı olduğu söylenebilir? A) C) 65 KE 65 KE 15 15 E) B) D) 65 KE KE 15 KE 65 15 65 15
ak
Ç-
a-
a-
10. Azonal topraklar dış kuvvetlerin etkisiyle taşı
nip biriktirilen topraklar olduğu için, bulundu
ğu yerin iklim koşulları hakkında bilgi vermez.
Buna göre, yukarıdaki haritada koyu renk-
le gösterilen yerlerden hangilerinde bu
tür toprakların daha yaygın olduğu söyle-
nebilir?
0
I ve II
D) Il ve V
IV
0
III
B) II ve Illvsan C) III ve IV
E IV ve V the
get
>
V
2
18
8
1
1
B
sa
g
3.
Coğrafya
Dış Kuvvetler
ak Ç- a- a- 10. Azonal topraklar dış kuvvetlerin etkisiyle taşı nip biriktirilen topraklar olduğu için, bulundu ğu yerin iklim koşulları hakkında bilgi vermez. Buna göre, yukarıdaki haritada koyu renk- le gösterilen yerlerden hangilerinde bu tür toprakların daha yaygın olduğu söyle- nebilir? 0 I ve II D) Il ve V IV 0 III B) II ve Illvsan C) III ve IV E IV ve V the get > V 2 18 8 1 1 B sa g 3.
4.
Aynı enlemde yer alan noktaların sıcaklıklarının farklı olması
ya da Ekvator'a uzak bir noktanın, yakın olan bir noktadan
daha sıcak olması enlem - sıcaklık ilişkisine ters düşer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enlem - sıcaklık iliş-
kisine ters düşen bir durum değildir?
Kızıldeniz'in tuzluluk oranının Akdeniz'den daha yüksek
olması
B) Kuzey Afrika'da sıcaklık ortalamalarının zaman zaman
Ekvatoral bölgeden yüksek olması
C) Güney Amerika'nın doğu kıyılarının batı kıyılarından daha
sıcak olması
D) Batı Avrupa kıyılarının aynı enlemdeki Kanada'nın doğu
kıyılarından daha sıcak olması
E) Ocak ayında Sibirya'nın Kuzey Kutbu'dan daha soğuk
olması
Coğrafya
Bölgelere Göre Ülkeler
4. Aynı enlemde yer alan noktaların sıcaklıklarının farklı olması ya da Ekvator'a uzak bir noktanın, yakın olan bir noktadan daha sıcak olması enlem - sıcaklık ilişkisine ters düşer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enlem - sıcaklık iliş- kisine ters düşen bir durum değildir? Kızıldeniz'in tuzluluk oranının Akdeniz'den daha yüksek olması B) Kuzey Afrika'da sıcaklık ortalamalarının zaman zaman Ekvatoral bölgeden yüksek olması C) Güney Amerika'nın doğu kıyılarının batı kıyılarından daha sıcak olması D) Batı Avrupa kıyılarının aynı enlemdeki Kanada'nın doğu kıyılarından daha sıcak olması E) Ocak ayında Sibirya'nın Kuzey Kutbu'dan daha soğuk olması
7. Aşağıdaki şekilde atmosferin en alt katı olan Troposfer'in
Ekvator ile kutuplardaki kalınlığı gösterilmiştir.
46 km
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri
değildir?
A) Ekvator'da yıl boyu yükselici hava hareketi görülmesi
B) Kutuplarda yıl boyu alçalıcı hava hareketi görülmesi
C) Yer çekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru artması
D) Çizgisel hızın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması
Kara ve denizlerin yarım kürelere farklı dağılması
C YAYINCILIK
10
1-
Coğrafya
Enerji Güzergahları ve Etkileri
7. Aşağıdaki şekilde atmosferin en alt katı olan Troposfer'in Ekvator ile kutuplardaki kalınlığı gösterilmiştir. 46 km Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? A) Ekvator'da yıl boyu yükselici hava hareketi görülmesi B) Kutuplarda yıl boyu alçalıcı hava hareketi görülmesi C) Yer çekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru artması D) Çizgisel hızın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması Kara ve denizlerin yarım kürelere farklı dağılması C YAYINCILIK 10 1-
6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.
SF
||1|
Do
Bu alanların hangisinde, rüzgâr etkisiyle oluşan
yer şekilleri daha az görülür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Coğrafya
Dış Kuvvetler
6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. SF ||1| Do Bu alanların hangisinde, rüzgâr etkisiyle oluşan yer şekilleri daha az görülür? A) I B) II C) III D) IV E) V
2.
2013 LYS4
1. Tarımın başlaması - yerleşik hayata geçiş
II. Sanayi devrimi - hizmet sektörünün ortaya çıkışı
!!!. Bilgi teknolojilerindeki gelişim - küreselleşme ve
kültürler arası etkileşim
IV. Hizmet üretiminin artışı - üretim toplumunun
ortaya çıkışı
Üretim süreçlerindeki değişim, toplumsal değişimleri de
beraberinde getirmiştir.
Buna göre, yukanda verilen süreçler ve toplumsal
değişime olan yansıma eşleşmelerinden hangisinin
yanlış olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
C) I ve III
E) III ve IV
Coğrafya
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
2. 2013 LYS4 1. Tarımın başlaması - yerleşik hayata geçiş II. Sanayi devrimi - hizmet sektörünün ortaya çıkışı !!!. Bilgi teknolojilerindeki gelişim - küreselleşme ve kültürler arası etkileşim IV. Hizmet üretiminin artışı - üretim toplumunun ortaya çıkışı Üretim süreçlerindeki değişim, toplumsal değişimleri de beraberinde getirmiştir. Buna göre, yukanda verilen süreçler ve toplumsal değişime olan yansıma eşleşmelerinden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV C) I ve III E) III ve IV
in Fiziki (Doğ
kaynaklanan
alanı arasındaki fort
A) 1/100000
B) 1/200000
D) 1/1500000
KAZANIM 7
AVRAMA
TESTI
E) 1/8000000
Harita Bilgisi - I
7. 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B
arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös-
terilmiştir.
Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- Yukarıda v
gisidir?
kmy
maleöp vdanys ninain
dan aşağıdakil
C) 1/500000 m
8. Aşağıda Avrupa Kıtası Fiziki Haritası verilmiştir.
10.
dr
cm
5
mm
-1 &
10
A) 1/ 100.0
C) 1/1.00
Coğrafya
Harita Okuryazarlığı
in Fiziki (Doğ kaynaklanan alanı arasındaki fort A) 1/100000 B) 1/200000 D) 1/1500000 KAZANIM 7 AVRAMA TESTI E) 1/8000000 Harita Bilgisi - I 7. 1/2000000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gös- terilmiştir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden han- Yukarıda v gisidir? kmy maleöp vdanys ninain dan aşağıdakil C) 1/500000 m 8. Aşağıda Avrupa Kıtası Fiziki Haritası verilmiştir. 10. dr cm 5 mm -1 & 10 A) 1/ 100.0 C) 1/1.00
ZONE NIN GÖRECELİ (DEL)
7.
C
8.
SOR
Nom
II. Baki
H. Enlem
IV. Bitki örtüsü
B) I ve III
D) II ve III
Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bi
yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir
etkiye sahiptir?
A) I ve II
KAZA
TESTLE
AZANIM 1
AVRAMA
C) I ve IV
E) II ve IV
Sıcaklık
C
10.
40
SIC
yül
IZO
no
Coğrafya
Atmosfer ve İklim
ZONE NIN GÖRECELİ (DEL) 7. C 8. SOR Nom II. Baki H. Enlem IV. Bitki örtüsü B) I ve III D) II ve III Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bi yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir? A) I ve II KAZA TESTLE AZANIM 1 AVRAMA C) I ve IV E) II ve IV Sıcaklık C 10. 40 SIC yül IZO no
8. Ekvatorun 4500 km kuzeyinde bulunan X noktasının yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 120 dakika ileridir.
Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak X noktasının,
I. matematik konumu,
II. ortalama yükseltisi,
III. bulunduğu saat dilimi,
IV. yıllık yağış tutarı
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
(D) II ve IV
E) III ve IV
Coğrafya
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
8. Ekvatorun 4500 km kuzeyinde bulunan X noktasının yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 120 dakika ileridir. Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak X noktasının, I. matematik konumu, II. ortalama yükseltisi, III. bulunduğu saat dilimi, IV. yıllık yağış tutarı özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III (D) II ve IV E) III ve IV