Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Coğrafya Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
14. 1. Hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için
maksimum nemin artması gerekir.
II. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar.
III. Mutlak nem Ekvator'da fazla, kutuplarda azdır.
IV. Bağıl nemin artması maksimum nemin de artmasına
neden olur.YAY
zulo id ud abnasliyal
m
Yukarıda nem ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II (0
B) I ve III
D) II ve IV
test
unom C) II ve III
E) III ve IV
ovotvo2 180ia
A A A A A A A
Coğrafya
Atmosfer ve İklim
14. 1. Hava kütlesinin doyma noktasına ulaşabilmesi için maksimum nemin artması gerekir. II. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar. III. Mutlak nem Ekvator'da fazla, kutuplarda azdır. IV. Bağıl nemin artması maksimum nemin de artmasına neden olur.YAY zulo id ud abnasliyal m Yukarıda nem ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II (0 B) I ve III D) II ve IV test unom C) II ve III E) III ve IV ovotvo2 180ia A A A A A A A
18.
Yukarıdaki haritada gösterilen beş merkezin ocak ve
temmuz ayı sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
inila isnab qung
Temmuz (°C)
A
Merkezler
1
||
|||
IV
V
Ocak (°C)
-0,2
-9,2
ab 5,6
A
-1,8
7,4
Buna göre, hangi merkezin ocak ve temmuz ayı
sıcaklığı yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
elleal 23,5
19,1
32
19,6
ob 23
A A
D) IV
A A
E) V
A
20. ÜL
588
13
Coğrafya
Bir Bilim Olarak Coğrafya
18. Yukarıdaki haritada gösterilen beş merkezin ocak ve temmuz ayı sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. inila isnab qung Temmuz (°C) A Merkezler 1 || ||| IV V Ocak (°C) -0,2 -9,2 ab 5,6 A -1,8 7,4 Buna göre, hangi merkezin ocak ve temmuz ayı sıcaklığı yanlıştır? A) I B) II C) III elleal 23,5 19,1 32 19,6 ob 23 A A D) IV A A E) V A 20. ÜL 588 13
10. Erken uyarı sistemleri, meydana gelebilecek afetlerin
yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla
afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli ku-
rumlar tarafından yayımlanan mesaj veya bildirilerdir.
Örneğin günümüz teknolojisi ile önlenmesi mümkün
olmayan tsunami gibi afetlerde dalgaların kıyıya ulaş-
ma zamanı, erken uyarı sistemleri sayesinde bilinebil-
mektedir.
Yer yapıları ve konumları düşünüldüğünde;
X. Japonya,
J. İsveç,
III. Endonezya,
IV, Romanya
ülkelerinin hangilerinde, tsunami erken uyarı sis-
temlerine daha az ihtiyaç duyulur?
I ve II
D) Il ve IV
BY I ve Ill
E) I ve IV
e) II ve III
Coğrafya
Coğrafya Biliminin Gelişimi
10. Erken uyarı sistemleri, meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli ku- rumlar tarafından yayımlanan mesaj veya bildirilerdir. Örneğin günümüz teknolojisi ile önlenmesi mümkün olmayan tsunami gibi afetlerde dalgaların kıyıya ulaş- ma zamanı, erken uyarı sistemleri sayesinde bilinebil- mektedir. Yer yapıları ve konumları düşünüldüğünde; X. Japonya, J. İsveç, III. Endonezya, IV, Romanya ülkelerinin hangilerinde, tsunami erken uyarı sis- temlerine daha az ihtiyaç duyulur? I ve II D) Il ve IV BY I ve Ill E) I ve IV e) II ve III
6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.
T
*****
A)
IM
18
Bu alanların hangisinde, rüzgâr etkisiyle oluşan
yer şekilleri daha az görülür?
C) III
JOS
D) IV
E) V
Coğrafya
Dış Kuvvetler
6. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. T ***** A) IM 18 Bu alanların hangisinde, rüzgâr etkisiyle oluşan yer şekilleri daha az görülür? C) III JOS D) IV E) V
28
5. Aşağıda bir akarsuyun aktığı yüzeyin profili verilmiş-
tir.
400
Yükseklik (m)
300+
200-
100+
0
Bu akarsuyun kaynağı ile ağzı arasında görülen
yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?
A) Plato
C) Çentik vadi
B) Çağlayan
D) Delta
E) Peneplen
1-A 2-C 3-A 4-C 5-E
Coğrafya
Dış Kuvvetler
28 5. Aşağıda bir akarsuyun aktığı yüzeyin profili verilmiş- tir. 400 Yükseklik (m) 300+ 200- 100+ 0 Bu akarsuyun kaynağı ile ağzı arasında görülen yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Plato C) Çentik vadi B) Çağlayan D) Delta E) Peneplen 1-A 2-C 3-A 4-C 5-E
Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dili, dini ve ırkı yü-
zünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı
ülkesinde dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüş-
ten dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla ülke dışına
çıkmış olan kimseler mülteci olarak tanımlanmaktadır.
1. Somali
II. Sudan
III. Myanmar
Buna göre yukarıdaki ülkelerden hangilerinin son 10
yıl içerisinde mülteci göçü verdiği söylenebilir?
A) I ve II
C) I, II ve III
B) II ve III
D) Yalnız II
E) I ve III
Coğrafya
Nüfus
Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dili, dini ve ırkı yü- zünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinde dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüş- ten dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla ülke dışına çıkmış olan kimseler mülteci olarak tanımlanmaktadır. 1. Somali II. Sudan III. Myanmar Buna göre yukarıdaki ülkelerden hangilerinin son 10 yıl içerisinde mülteci göçü verdiği söylenebilir? A) I ve II C) I, II ve III B) II ve III D) Yalnız II E) I ve III
D
Ja
Aşağıda bir ülkenin 1950 ve 2015 yıllarına ait nüfus
piramitleri verilmiştir.
60
++
t +1
6 4 20 246
1950
15
+ +
60
+ +
A) Dinamik nüfus miktarında
B) Genç nüfus oranında
C) Toplam nüfus miktarında
D) Aritmetik nüfus yoğunluğunda
(E) Calışan çocuk nüfus oranında
15
6420246
2015
(milyon
kişi)
Piramitler incelendiğinde 1950'den 2015'e kadar
bu ülkede aşağıdakilerden hangisinde artış olduğu
söylenemez?
yildizsorular.com.
Coğrafya
Nüfus
D Ja Aşağıda bir ülkenin 1950 ve 2015 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. 60 ++ t +1 6 4 20 246 1950 15 + + 60 + + A) Dinamik nüfus miktarında B) Genç nüfus oranında C) Toplam nüfus miktarında D) Aritmetik nüfus yoğunluğunda (E) Calışan çocuk nüfus oranında 15 6420246 2015 (milyon kişi) Piramitler incelendiğinde 1950'den 2015'e kadar bu ülkede aşağıdakilerden hangisinde artış olduğu söylenemez? yildizsorular.com.
8.
Türkiye'deki akarsular, yataklarını denge profiline ulaştıra-
mamışlardır.
Buna göre;
I. kırgıbayır,
II. çentik vadi,
III. menderes,
ONE
IV. dev kazanı,
gibi yer şekillerinden hangilerine sıklıkla rastlanılması,
bu duruma kanıt oluşturur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
E) Il ve IV
C) II ve III
90
12. SINIF
Coğrafya
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
8. Türkiye'deki akarsular, yataklarını denge profiline ulaştıra- mamışlardır. Buna göre; I. kırgıbayır, II. çentik vadi, III. menderes, ONE IV. dev kazanı, gibi yer şekillerinden hangilerine sıklıkla rastlanılması, bu duruma kanıt oluşturur? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV E) Il ve IV C) II ve III 90 12. SINIF
MSÜ/Sosyal Bilimler
17. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren Recep Öğretmen
sabah namazının farzının kılınışını şu şekilde anlatır: Ha-
zırlık şartları tamamlandıktan sonra kıbleye yönelerek ayak-
ta durulur. Ayakta iken Kur'an'dan bir miktar ayet okunur ve
eller dizlere koyularak yere paralel bir şekilde eğilinir. Ar-
dından doğrulunur ve iki kez alın ve burun yere koyularak
secde edilir. Bu uygulamalar ikinci rekâtta da aynı şekilde
yapılır ve ikinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü okunacak ka-
dar dizler üzerine oturulup bazı duaların okunmasının ar-
dindan selam verilerek namaz tamamlanır.
Buna göre Recep Öğretmen, namazın kılınış şartların-
dan hangisine değinmemiştir?
A) Iftitah tekbiri
C) Rükû
A
E) Kade-i ahire
B) Kıraat
D) Kıyam
19
Coğrafya
Doğa ve İnsan Etkileşimi
MSÜ/Sosyal Bilimler 17. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine giren Recep Öğretmen sabah namazının farzının kılınışını şu şekilde anlatır: Ha- zırlık şartları tamamlandıktan sonra kıbleye yönelerek ayak- ta durulur. Ayakta iken Kur'an'dan bir miktar ayet okunur ve eller dizlere koyularak yere paralel bir şekilde eğilinir. Ar- dından doğrulunur ve iki kez alın ve burun yere koyularak secde edilir. Bu uygulamalar ikinci rekâtta da aynı şekilde yapılır ve ikinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü okunacak ka- dar dizler üzerine oturulup bazı duaların okunmasının ar- dindan selam verilerek namaz tamamlanır. Buna göre Recep Öğretmen, namazın kılınış şartların- dan hangisine değinmemiştir? A) Iftitah tekbiri C) Rükû A E) Kade-i ahire B) Kıraat D) Kıyam 19
A
C
D
E
Doktrin Yayınları
Dünyanın şekline bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru
gidildikçe meridyenler arasında mesafe daralır.
Buna göre haritada aynı boylam üzerinde bulunan
noktalardan hangisinde 500 km doğuya doğru gidilirse
yerel saat farkı en fazla olur?
AJE
B) D
C) C
D) B
E A
8.
Coğrafya
Yer ve Zaman
A C D E Doktrin Yayınları Dünyanın şekline bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasında mesafe daralır. Buna göre haritada aynı boylam üzerinde bulunan noktalardan hangisinde 500 km doğuya doğru gidilirse yerel saat farkı en fazla olur? AJE B) D C) C D) B E A 8.
e
en
|||
geler
8.
3
2
Deneme - 4
Yukarıda coğrafya öğretmeni Emin Bey dört farklı iklime
ait fotoğrafları akıllı tahtaya aynı anda yansıtmış ve öğ-
rencilere dönerek bu iklimlerin hangileri olduğunu sor-
muştur.
Söz alan öğrencilerden;
Kutay: 4. fotoğraf çöl iklimidir.
Sevim: 3. fotoğraf Ekvatoral iklimdir.
Özge: 2. fotoğraf savan iklimidir.
Kardelen: 1. fotoğraf kutup iklimidir.
Ahu: 2. fotoğraf Akdeniz iklimidir.
cevaplarını vermişlerdir.
D) Sevim
Bu öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
A) Kardelen
B) Ahu
C) Özge
E) Kutay
9. Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dili, dini ve ırkı yü-
urumdan dolayı
Coğrafya
Enerji Güzergahları ve Etkileri
e en ||| geler 8. 3 2 Deneme - 4 Yukarıda coğrafya öğretmeni Emin Bey dört farklı iklime ait fotoğrafları akıllı tahtaya aynı anda yansıtmış ve öğ- rencilere dönerek bu iklimlerin hangileri olduğunu sor- muştur. Söz alan öğrencilerden; Kutay: 4. fotoğraf çöl iklimidir. Sevim: 3. fotoğraf Ekvatoral iklimdir. Özge: 2. fotoğraf savan iklimidir. Kardelen: 1. fotoğraf kutup iklimidir. Ahu: 2. fotoğraf Akdeniz iklimidir. cevaplarını vermişlerdir. D) Sevim Bu öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? A) Kardelen B) Ahu C) Özge E) Kutay 9. Birleşmiş Milletler Anlaşması'na göre dili, dini ve ırkı yü- urumdan dolayı
9. Deniz yolu ulaşımı hakkında aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?
A) Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol taşıyan tankerler
Hürmüz Boğazı'nı kullanırlar.
B) Gürcistan'dan Portekiz'e gidecek olan gemiler İstanbul
Boğazı'nı kullanır.
C) Akdeniz limanlarından Kuzey Amerika kıyılarına gide-
cek olan gemiler Cebelitarık Boğazı'nı kullanırlar.
D) Kuzey Amerika'nın doğusu ile batısı arasında yapılan
deniz yolu ulaşımında Macellan Boğazı daha fazla
kullanılır.
Shaan
E) Akdeniz ile Kızıldeniz arasında gemilerin geçişini
Süveyş Kanalı sağlamaktadır.
11. Tim
SC
a
E
Coğrafya
Enerji Güzergahları ve Etkileri
9. Deniz yolu ulaşımı hakkında aşağıda verilenlerden han- gisi yanlıştır? A) Orta Doğu'dan Avrupa'ya petrol taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'nı kullanırlar. B) Gürcistan'dan Portekiz'e gidecek olan gemiler İstanbul Boğazı'nı kullanır. C) Akdeniz limanlarından Kuzey Amerika kıyılarına gide- cek olan gemiler Cebelitarık Boğazı'nı kullanırlar. D) Kuzey Amerika'nın doğusu ile batısı arasında yapılan deniz yolu ulaşımında Macellan Boğazı daha fazla kullanılır. Shaan E) Akdeniz ile Kızıldeniz arasında gemilerin geçişini Süveyş Kanalı sağlamaktadır. 11. Tim SC a E
9.
Aşağıdaki haritada, koyu renkle gösterilen alan değişik öl-
çütlere göre çeşitli bölgeler içerisinde yer alır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri olamaz?
A Ekvatoral iklim bölgesi
B) Yağmur ormanları bölgesi
C) Aktif volkanlar bölgesi
DY Tsunami risk bölgesi
Gece-gündüz süre değişiminin fazla olduğu bölge
Coğrafya
Bölge ve Bölge Türleri
9. Aşağıdaki haritada, koyu renkle gösterilen alan değişik öl- çütlere göre çeşitli bölgeler içerisinde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri olamaz? A Ekvatoral iklim bölgesi B) Yağmur ormanları bölgesi C) Aktif volkanlar bölgesi DY Tsunami risk bölgesi Gece-gündüz süre değişiminin fazla olduğu bölge
6. .
●
●
●
Alexander Von Humboldt Güney Amerika Kıtası'nın ba-
tısındaki soğuk su akıntısını keşfetmiştir.
Piri Reis, ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritasında
Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarını göstermiştir.
Frederich Ratzel, devletlerin mekânsal büyümeleri ile il-
gili çalışmalar ortaya koymuştur.
İbrahim Atalay, Orman Bakanlığı'nda başlattığı çalışma-
ları üniversitedeki akademik kariyerinde de devam et-
tirmiş, Türkiye'nün bitki örtüsüyle ilgili çok sayıda kitap
yazmıştır.
Bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla coğrafyanın alt dal-
ları birbirleriyle eşleştirildiğinde, aşağıdakilerden hangi-
si boşta kalır?
A) Kartografya
B) Hidrografya
D) Biyocoğrafya
C) Jeomorfoloji
E) Siyasi Coğrafya
Coğrafya
Bir Bilim Olarak Coğrafya
6. . ● ● ● Alexander Von Humboldt Güney Amerika Kıtası'nın ba- tısındaki soğuk su akıntısını keşfetmiştir. Piri Reis, ceylan derisi üzerine çizdiği dünya haritasında Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarını göstermiştir. Frederich Ratzel, devletlerin mekânsal büyümeleri ile il- gili çalışmalar ortaya koymuştur. İbrahim Atalay, Orman Bakanlığı'nda başlattığı çalışma- ları üniversitedeki akademik kariyerinde de devam et- tirmiş, Türkiye'nün bitki örtüsüyle ilgili çok sayıda kitap yazmıştır. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla coğrafyanın alt dal- ları birbirleriyle eşleştirildiğinde, aşağıdakilerden hangi- si boşta kalır? A) Kartografya B) Hidrografya D) Biyocoğrafya C) Jeomorfoloji E) Siyasi Coğrafya
6. Coğrafya dersinde karasal biyomlar hakkında konuşan öğ-
renciler şu bilgileri vermiştir:
Emir: Çöl biyomunda kaktüsler ve kuraklığa dayanıklı otlar
bulunur. Bitki kökleri derinlerdedir ve bitki yüzeyleri su kay-
bını azaltmak için iğnelidir.
Saliha: Dağ biyomu çoğunlukla yazların sıcak ve kurak,
kışların ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklim bölgesinde gö-
rülür. Bu biyomun bitki örtüsünü maki ve garig adı verilen
çalılar ve bodur ağaçlar oluşturmaktadır.
Furkan: Çayır biyomu kışların soğuk, yazların serin ve
yağışlı geçtiği yerlerde görülür. Yaz yağışlarıyla yeşeren
yüksek ot toplulukları, bu biyomun başlıca bitki örtüsünü
oluşturur.
Esin: Kutup biyomu, kutup altı iklim bölgesinde görülür. Bu bi-
yomda toprak, yılın büyük bir kısmında donmuş hâldedir. Kısa
ve serin geçen yaz döneminde yeşeren otlara tundra denir.
Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler doğru-
dur?
A) Emir ve Saliha
C) Saliha ve Eurkar
B Emir ve Furkan
D) Saliha ve Esin
E) Furkan ve Esin
Coğrafya
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi
6. Coğrafya dersinde karasal biyomlar hakkında konuşan öğ- renciler şu bilgileri vermiştir: Emir: Çöl biyomunda kaktüsler ve kuraklığa dayanıklı otlar bulunur. Bitki kökleri derinlerdedir ve bitki yüzeyleri su kay- bını azaltmak için iğnelidir. Saliha: Dağ biyomu çoğunlukla yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklim bölgesinde gö- rülür. Bu biyomun bitki örtüsünü maki ve garig adı verilen çalılar ve bodur ağaçlar oluşturmaktadır. Furkan: Çayır biyomu kışların soğuk, yazların serin ve yağışlı geçtiği yerlerde görülür. Yaz yağışlarıyla yeşeren yüksek ot toplulukları, bu biyomun başlıca bitki örtüsünü oluşturur. Esin: Kutup biyomu, kutup altı iklim bölgesinde görülür. Bu bi- yomda toprak, yılın büyük bir kısmında donmuş hâldedir. Kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşeren otlara tundra denir. Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler doğru- dur? A) Emir ve Saliha C) Saliha ve Eurkar B Emir ve Furkan D) Saliha ve Esin E) Furkan ve Esin
ze-
20.
IVO
AYT DENEME SINAVI
A) I'de ters lale
B) Il'de safran otu
C) IIl'te sığla ağacı
D) IV'te Kazdağı göknarı
E) V'te Anzer çayı
i
Haritada numaralanmış alanlarda görülen endemik bit-
kilerden hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?
Coğrafya
Su Kaynakları
ze- 20. IVO AYT DENEME SINAVI A) I'de ters lale B) Il'de safran otu C) IIl'te sığla ağacı D) IV'te Kazdağı göknarı E) V'te Anzer çayı i Haritada numaralanmış alanlarda görülen endemik bit- kilerden hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?