Soru:

- volka- can kü- umsuz Kül ve meryü Siddetli Rüzgarlar ve Fırtınalarin Sonuçlan deniz seviyesinin yükselmesi ile su baskınlannin

- volka-
can kü-
umsuz
Kül ve
meryü
Siddetli Rüzgarlar ve Fırtınalarin Sonuçlan
deniz seviyesinin yükselmesi ile su baskınlannin oluşmas,
can ve mal kaybinin yaşanması,
ekosistemlerin zarar görmesi,
keler
kanik
cles-
beşeri faaliyetlerin aksaması,
sağanak yağışlara yol açmasıdır.
ÖRNEK SORU
ar-
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden biri de-
ğildir? (->
Z-
ir.
Al Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
B) Orman yanginlar
es Aniz örtüsünün yakılması
DJ Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
E) Nadas tarımının terk edilmesi
NÇ Ö Z UM
s
SERI 81

- volka- can kü- umsuz Kül ve meryü Siddetli Rüzgarlar ve Fırtınalarin Sonuçlan deniz seviyesinin yükselmesi ile su baskınlannin oluşmas, can ve mal kaybinin yaşanması, ekosistemlerin zarar görmesi, keler kanik cles- beşeri faaliyetlerin aksaması, sağanak yağışlara yol açmasıdır. ÖRNEK SORU ar- Aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden biri de- ğildir? (-> Z- ir. Al Tarlaların eğim yönünde sürülmesi B) Orman yanginlar es Aniz örtüsünün yakılması DJ Bitki örtüsünün tahrip edilmesi E) Nadas tarımının terk edilmesi NÇ Ö Z UM s SERI 81