Soru:

000000000 16. Aşağıda verilen beşeri etkinliklerden hangisi, doğal dengeyi bozarak bir çevre sorununa neden olmaz? A) Tarım alan

000000000
16. Aşağıda verilen beşeri etkinliklerden hangisi, doğal
dengeyi bozarak bir çevre sorununa neden olmaz?
A) Tarım alanlarının sulanmasında geleneksel
yöntemlerin kullanılması
8) Göllerin kurutularak tarım arazisine dönüştürülmesi
Islah çalışmaları nedeniyle meraların kullanım dışı
bırakılması
D) Vadi tabanlarında yerleşmelerin kurulması
El Yarı kurak bölgelerde yer altı sularının aşırı
kullanımı

000000000 16. Aşağıda verilen beşeri etkinliklerden hangisi, doğal dengeyi bozarak bir çevre sorununa neden olmaz? A) Tarım alanlarının sulanmasında geleneksel yöntemlerin kullanılması 8) Göllerin kurutularak tarım arazisine dönüştürülmesi Islah çalışmaları nedeniyle meraların kullanım dışı bırakılması D) Vadi tabanlarında yerleşmelerin kurulması El Yarı kurak bölgelerde yer altı sularının aşırı kullanımı