Soru:

1 11. Kalker, jips, kayatuzu, dolomit ve tebeşir gibi kayaçla- rin oluşturduğu araziler karstik arazilerdir. Aşağıdakilerden han

1
11. Kalker, jips, kayatuzu, dolomit ve tebeşir gibi kayaçla-
rin oluşturduğu araziler karstik arazilerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde jipsli kayaçların var-
lığına bağlı olarak karstik şekiller yaygın görülür?
A) Antalya
C) Mersin
B) Çanakkale
E) Kars
D) Sivas

1 11. Kalker, jips, kayatuzu, dolomit ve tebeşir gibi kayaçla- rin oluşturduğu araziler karstik arazilerdir. Aşağıdakilerden hangisinde jipsli kayaçların var- lığına bağlı olarak karstik şekiller yaygın görülür? A) Antalya C) Mersin B) Çanakkale E) Kars D) Sivas