Soru:

1. Akdeniz'in dünya ticaretindeki öneminin artması II. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında deniz yolu ulaşımının gelişmesi

1. Akdeniz'in dünya ticaretindeki öneminin artması
II. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında deniz
yolu ulaşımının gelişmesi
III. Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri
arasındaki deniz ticaretinde sürenin kısalması
32. Yukarıdakilerden hangileri Süveyş kanalı'nın
açılmasıyla ortaya çıkmamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) I ve III.
E) II ve III.

1. Akdeniz'in dünya ticaretindeki öneminin artması II. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında deniz yolu ulaşımının gelişmesi III. Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticaretinde sürenin kısalması 32. Yukarıdakilerden hangileri Süveyş kanalı'nın açılmasıyla ortaya çıkmamıştır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.