Soru:

1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de işlenen tarla alanlarının bazı ürünlere göre bölünüşü gös- terilmiştir. Ürünler % Tahıllar 78,0

1.
Aşağıdaki tabloda Türkiye'de işlenen tarla
alanlarının bazı ürünlere göre bölünüşü gös-
terilmiştir.
Ürünler
%
Tahıllar
78,0
8,8
Baklagiller
Şeker pancari, çay, pamuk vb.
Yağlı tohumlar
7,6
3,8
Yumrulu bitkiler
1.8
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?
A) Ekim alanı en geniş olan ürün grubunu ta-
hillar oluşturur.
B) En az verim yumrulu bitkilere aittir.
C) Baklagillerin üretimi şeker pancarından
daha fazladır.
D) Yağlı tohumlar daha çok iç bölgelerde ye-
tiştirilir.
E) Çay ve pamuk gibi ürünler aynı bölgede
yetiştirilir.

1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de işlenen tarla alanlarının bazı ürünlere göre bölünüşü gös- terilmiştir. Ürünler % Tahıllar 78,0 8,8 Baklagiller Şeker pancari, çay, pamuk vb. Yağlı tohumlar 7,6 3,8 Yumrulu bitkiler 1.8 Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ula- şılabilir? A) Ekim alanı en geniş olan ürün grubunu ta- hillar oluşturur. B) En az verim yumrulu bitkilere aittir. C) Baklagillerin üretimi şeker pancarından daha fazladır. D) Yağlı tohumlar daha çok iç bölgelerde ye- tiştirilir. E) Çay ve pamuk gibi ürünler aynı bölgede yetiştirilir.