Soru:

1 Cümle Kip Babam bunları öğrenirse çılgına döner Geniş Zaman Bu iki gencin başarıları 2 Duyulan filmlere bile konu olmuş. Geçmi

1
Cümle
Kip
Babam bunları öğrenirse
çılgına döner
Geniş Zaman
Bu iki gencin başarıları
2
Duyulan
filmlere bile konu olmuş. Geçmiş Zaman
Kimse bu ağır sorumlulu-
Gereklilik Kipi
ğun altına girmemeli.
Pencereden ağaçta öten
4
kuşları seyrediyorum.
3
Şimdiki Zaman
Tabloda verilen cümlelerden hangisi, anlam ola-
rak karşısında verilen zamanı ifade etmemekte-
dir?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4

1 Cümle Kip Babam bunları öğrenirse çılgına döner Geniş Zaman Bu iki gencin başarıları 2 Duyulan filmlere bile konu olmuş. Geçmiş Zaman Kimse bu ağır sorumlulu- Gereklilik Kipi ğun altına girmemeli. Pencereden ağaçta öten 4 kuşları seyrediyorum. 3 Şimdiki Zaman Tabloda verilen cümlelerden hangisi, anlam ola- rak karşısında verilen zamanı ifade etmemekte- dir? A) 1 B) 2 C)3 D) 4