%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Türkçe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
10) 6.
fre
baz
Dünya Doğa ve Doğal
5. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Aj Karşılaştırma Cümlesi
B) Tanımlama Cümlesi
C) Neden-Sonuç Cümlesi
D) Amaç-Sonuç Cümlesi
TED
en populasyonun ad gorak
(UCN) tarafindan angan andige ainda
Ortaokul Türkçe
Paragraf
10) 6. fre baz Dünya Doğa ve Doğal 5. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Aj Karşılaştırma Cümlesi B) Tanımlama Cümlesi C) Neden-Sonuç Cümlesi D) Amaç-Sonuç Cümlesi TED en populasyonun ad gorak (UCN) tarafindan angan andige ainda
In cin uykuda, yaz iki yoldaş uyan
Bin benim, bir de serseri kadinlar
belim yagmura tutuldun bir gün
Obor yanda güneş kendi kayfride
Ne de olsa yaz yağmuru
Pinl pint düşüyor damlalar
2. Sonbahar gelince ağacın yaprakları da sararmaya başla-
mişti.
Bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeş bir tamlama
aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Uzun bir hayat her zaman iyi bir hayat demek değil-
dir.
B) Sağlığın kıymeti ancak onu kaybettiğinde anlaşılıyor.
C) Bazı araştırmacılar, evren ile ilgili çeşitli araştırmalar
yapıyor.
D) Bu mevsimde yaylaya çıkmak bana da huzur veriyor.
3.
AQ
De
Ortaokul Türkçe
Cümlenin Öğeleri
In cin uykuda, yaz iki yoldaş uyan Bin benim, bir de serseri kadinlar belim yagmura tutuldun bir gün Obor yanda güneş kendi kayfride Ne de olsa yaz yağmuru Pinl pint düşüyor damlalar 2. Sonbahar gelince ağacın yaprakları da sararmaya başla- mişti. Bu cümledeki altı çizili tamlamayla özdeş bir tamlama aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? A) Uzun bir hayat her zaman iyi bir hayat demek değil- dir. B) Sağlığın kıymeti ancak onu kaybettiğinde anlaşılıyor. C) Bazı araştırmacılar, evren ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. D) Bu mevsimde yaylaya çıkmak bana da huzur veriyor. 3. AQ De
4.
dair fikirler belirtmiştir.
tonguç
Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında
badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun-
cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve
1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan-
da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş-
turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa-
tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan-
ların toplamını gösteriyor.
Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9
Kutluay Hande Yelda Hande 11
Yelda
Yelda Kutluay Ecrin
8
Hande Yelda Kutluay Ecrin 10
10
12
9
7
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır.
B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır.
C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır.
D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır.
119
LGS ilk Tekrar - Tür
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
4. dair fikirler belirtmiştir. tonguç Ecrin, Hande, Kutluay ve Yelda kendi aralarında badminton maçı yapmıştır. Maçların sonunda oyun- cuların kazandıkları puanlar birbirinden farklıdır ve 1 ile 4 arasındaki sayılara karşılık gelmektedir. Yan- da oyuncuların kazandıkları puanlarla bir tablo oluş- turulmuş. Bu tablonun sağındaki sayılar her bir sa- tırdaki, altındaki sayılarsa her bir sütundaki puan- ların toplamını gösteriyor. Ecrin Kutluay Ecrin Yelda 9 Kutluay Hande Yelda Hande 11 Yelda Yelda Kutluay Ecrin 8 Hande Yelda Kutluay Ecrin 10 10 12 9 7 Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Maçta en yüksek puanı Kutluay almıştır. B) Maçta en düşük puanı Ecrin almıştır. C) Puan sıralamasında Hande'den önce ve sonra olanlar vardır. D) Yelda, Hande'den daha düşük puan almıştır. 119 LGS ilk Tekrar - Tür
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Olayın geçtiği zaman belli değildir.
Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir.
Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne
engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır.
-D) 3 kişili anlatım söz konusudur
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olayın geçtiği zaman belli değildir. Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayidir. Kizinin bir yilan tarafından oldürüleceğini öğrenen bir bey tarafindan Kiz Kalesinin yaptirilmasi ancak kizinin ölümüne engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır. -D) 3 kişili anlatım söz konusudur
9. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım?
Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin
üzerindeki yol arkadaşıyız ve aynı gökyüzünün altında
yaşıyoruz.
Aunius Aurelivs Simachus
Yukarıdaki cümlede kullanılan virgülün kullanım
amacına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangi-
sinde vardır?
A) Hepimiz hayatta kalmak, daha mutlu yaşamak için
çabalıyoruz.
B) Her insan, kendi karakterini sergiliyor.
Cinsanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en
temel özelliklerden biri de vicdan sahibi olmasıdır.
D) Hazırlıklar dün bitti, senin gelmeni bekliyoruz.
Ortaokul Türkçe
Noktalama İşaretleri
9. Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelivs Simachus Yukarıdaki cümlede kullanılan virgülün kullanım amacına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangi- sinde vardır? A) Hepimiz hayatta kalmak, daha mutlu yaşamak için çabalıyoruz. B) Her insan, kendi karakterini sergiliyor. Cinsanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de vicdan sahibi olmasıdır. D) Hazırlıklar dün bitti, senin gelmeni bekliyoruz.
6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine
uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kähin, kızın on dokuz yaşına girince bir
yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da ki-
zını bu kötü gelecekten kurtarsa diye.
Bey'in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçe-
meyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi'nin bu-
lunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda beyin istediği kale ortaya çıkar.
Artık kızını daima orada oturtmakta, karşı tarafa hiç geçirtmemektedir. Bey'in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefi-
ne kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis
üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın, üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepe-
tin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey'in kızcağız da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç
vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği
üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur.
6. Bu metindeki altı çizili ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sifat tamlaması olmaları
B) Belirtili isim tamlaması olmaları
Belirtisiz isim tamlaması olmaları
DZincirleme isim tamlaması olmaları
Ortaokul Türkçe
İsimler
6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir bey varmış. Bu beyin bir kızı olur. Baba da devrin ädetine uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kähin, kızın on dokuz yaşına girince bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da ki- zını bu kötü gelecekten kurtarsa diye. Bey'in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçe- meyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi'nin bu- lunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda beyin istediği kale ortaya çıkar. Artık kızını daima orada oturtmakta, karşı tarafa hiç geçirtmemektedir. Bey'in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefi- ne kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın, üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepe- tin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey'in kızcağız da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç vakit herkes gittikten sonra yiyecektir. Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur. 6. Bu metindeki altı çizili ifadelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Sifat tamlaması olmaları B) Belirtili isim tamlaması olmaları Belirtisiz isim tamlaması olmaları DZincirleme isim tamlaması olmaları
6
D)
Kazanım Terome Foyu
Hiçbirimiz onun söylediklerine inanmamıştık.
mbollerle gösterilen cümlelerde altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Kişi zamini
Ben şimdiye kadar senin gibi dürüst bir adamla çalışmadım.
Tören 17.30'da burada yapılacakmış.
Belgisiz zamir
Kişi zamini
İşaret zamiri
Soru zamiri
Kişi zamiri
İşaret zamiri
Belgisiz zamir
Belgisiz zamir
Belgisiz zamir
Kişi zamiri
Ortaokul Türkçe
Zamirler
6 D) Kazanım Terome Foyu Hiçbirimiz onun söylediklerine inanmamıştık. mbollerle gösterilen cümlelerde altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kişi zamini Ben şimdiye kadar senin gibi dürüst bir adamla çalışmadım. Tören 17.30'da burada yapılacakmış. Belgisiz zamir Kişi zamini İşaret zamiri Soru zamiri Kişi zamiri İşaret zamiri Belgisiz zamir Belgisiz zamir Belgisiz zamir Kişi zamiri
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Olayın geçtiği zaman belli değildir.
Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayıdır.
CAST
Kızının bir yilan tarafından öldürüleceğini öğrenen bir bey tarafından Kız Kalesi'nin yaptırılması ancak kızının ölümüne
engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır.
D) 3 kişili anlatım söz konusudur.
Ortaokul Türkçe
Parçada Anlam
7. Bu metnin hikaye unsurlan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4) Olayın geçtiği zaman belli değildir. Olayın geçtiği mekan Bey'in sarayıdır. CAST Kızının bir yilan tarafından öldürüleceğini öğrenen bir bey tarafından Kız Kalesi'nin yaptırılması ancak kızının ölümüne engel olamaması metnin olay örgüsünü oluşturmaktadır. D) 3 kişili anlatım söz konusudur.
1.
Dize sonlarında tekrar eden aynı anlamdaki kelimelere ya da aynı görevdeki eklere "redir denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar
C) Diyelim yağmura tutuldun bir gün
Öbür yanda güneş kendi keyfinde
Ne de olsa yaz yağmuru
Pırıl pırıl düşüyor damlalar
B) Bir arzuhal yazsan makama varsan
Ağlasan derdini davanı sorsan
Ağır hasta olsan hekime varsan
Yarana bir ilaç sürmez parasız
D) Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler su dağa çoban çeşmesi
Ortaokul Türkçe
Şiir Biçimindeki Yazılar
1. Dize sonlarında tekrar eden aynı anlamdaki kelimelere ya da aynı görevdeki eklere "redir denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır? A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar In cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim, biri de serseri kaldırımlar C) Diyelim yağmura tutuldun bir gün Öbür yanda güneş kendi keyfinde Ne de olsa yaz yağmuru Pırıl pırıl düşüyor damlalar B) Bir arzuhal yazsan makama varsan Ağlasan derdini davanı sorsan Ağır hasta olsan hekime varsan Yarana bir ilaç sürmez parasız D) Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler su dağa çoban çeşmesi
a-
na
r.
r
r.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var-
dır?
A Madımak, Yozgat'ın Şefaatli İlçesinde çok bilinir.
B) Tacettin Bey'in tarlaları hasat için hazır.
C) Okullar 31.08.2020 tarihinde açılacakmış.
D)O, her şeyi alttan aldığı için kolay kolay kırılmaz.
Ortaokul Türkçe
Yazım Kuralları
a- na r. r r. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var- dır? A Madımak, Yozgat'ın Şefaatli İlçesinde çok bilinir. B) Tacettin Bey'in tarlaları hasat için hazır. C) Okullar 31.08.2020 tarihinde açılacakmış. D)O, her şeyi alttan aldığı için kolay kolay kırılmaz.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı
ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) 1980'li yıllarda adını "Dünya yıldızları, tatilini Göcek'te ge-
çirdi." haberleriyle duyuran bu tatil beldesi, Prens Char-
les'tan Sting'e, Julia Roberts'tan Jodie Foster'a pek çok
ünlüyü ağırlamış.
B) Muğla Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 2,5
ayda Göcek Koylarına giren tekne sayısı yaklaşık 25 bin.
C) Birbirinden güzel teknelerin sıralandığı Göcek Koyu, bugün
mavi yolculuk turizminin kalelerinden biri.
D) Dünyanın dört bir yanından Dalaman'a uçan tekne sa-
hipleri, keyifli bir yolculuğun ardından kendilerini turkuaz
mavinin koynunda buluyor.
E) Kıyıya yakın mesafedeki Yassica Ada, görülmeye değer
güzellikte ve hemen yanındaki Hacı Halil Adası da öyle.
Ortaokul Türkçe
Yazım Kuralları
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) 1980'li yıllarda adını "Dünya yıldızları, tatilini Göcek'te ge- çirdi." haberleriyle duyuran bu tatil beldesi, Prens Char- les'tan Sting'e, Julia Roberts'tan Jodie Foster'a pek çok ünlüyü ağırlamış. B) Muğla Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre 2,5 ayda Göcek Koylarına giren tekne sayısı yaklaşık 25 bin. C) Birbirinden güzel teknelerin sıralandığı Göcek Koyu, bugün mavi yolculuk turizminin kalelerinden biri. D) Dünyanın dört bir yanından Dalaman'a uçan tekne sa- hipleri, keyifli bir yolculuğun ardından kendilerini turkuaz mavinin koynunda buluyor. E) Kıyıya yakın mesafedeki Yassica Ada, görülmeye değer güzellikte ve hemen yanındaki Hacı Halil Adası da öyle.
16. Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir, yapıları bozulamaz.
(1) Bizim kuşak, Yahya Kemal hayranlığıyla şiire göz-
lerini yummuştur, diyebilirim. (II) Biz, Yahya Kemal'in
kusursuz gibi görünen şiirlerinde bambaşka bir tat bu-
lurduk. (III) Bunlar, kulaktan kulağa dolaşırdı. (IV) Bize
göre Yahya Kemal'i sevmeyenler, gerçek şiirin ne oldu-
ğunu anlamayanlardır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde yapısı bozulmuş deyim kullanılmıştır?
A) I ve II.
C) II ve III.
B) I ve Ill.
D) III ve IV.
Ortaokul Türkçe
Sözcükte Anlam
16. Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir, yapıları bozulamaz. (1) Bizim kuşak, Yahya Kemal hayranlığıyla şiire göz- lerini yummuştur, diyebilirim. (II) Biz, Yahya Kemal'in kusursuz gibi görünen şiirlerinde bambaşka bir tat bu- lurduk. (III) Bunlar, kulaktan kulağa dolaşırdı. (IV) Bize göre Yahya Kemal'i sevmeyenler, gerçek şiirin ne oldu- ğunu anlamayanlardır. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin han- gilerinde yapısı bozulmuş deyim kullanılmıştır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve Ill. D) III ve IV.
EKER
WALL
Cizel
8.
SINIF
DENEME (SARMAL) III
11. Güvercinin biri yüksek bir hurma ağacına yuva
yapmıştı. Orada yumurtluyor yavrularını orada
besliyordu. Güvercinin böyle yüksek bir ağaçta
yavru beslemesi çok zor oluyordu.
Hayvancağız yavrular yavrulamaz bir tilki geliyor,
güvercini korkutuyordu:
-Ya yavrularını aşağı at ya da ağaca tırmanıp
hepsini yok edeceğim, diyordu.
Güvercin korkudan tir tir titriyor yavrularını aşağı
atıyordu. Tilki de afiyetle onları yiyordu.
12.
Güvercin yine yumurtlamış korku içinde yuva-
sında büzülüp kalmıştı. O sırada bir leylek gele-
rek güvercine selam verdi, hatırını sordu. Üzüntü-
lü olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Gü-
vercin olanları aynen anlattı. Bunun üzerine leylek:
-Bak sana bir akıl öğreteyim. Tilki yine gelirse
dersin ki ben artık sana yavrularımı atmayacağım.
Çıkabilirsen çık al. Beni ele geçiremezsin. Ben uçar
kurtulurum ancak yavrularımı alabilirsin.
Eski zamanlarda bir şeyh ve derviş varmış. Şeyh,
bu dervişi çok sever sayarmış. Fakat dervişin kö-
tü bir alışkanlığı varmış, ağzından küfür hiç ek-
sik olmazmış. Şeyh bir gün dayanamamış, dervi-
şe üç bakla tanesi vermiş. Şeyh, baklaları dervişe
verip, sadece uyurken ağzından çıkarmasını onun
haricinde gün içinde hep ağzında tutmasını ister.
Gel zaman git zaman baklalar işe yarar ve şeyh ar-
tık küfür etmemeye başlar. Bir gün şeyh ve derviş
bir yere davet edilir ve birlikte yola çıkarlar. Tam
yola çıktıkları sıra bardaktan boşalırcasına yağ-
mur yağmaya başlar. Yollarına acele acele devam
ederlerken genç bir kadın cama çıkar ve şeyh ile
dervişe seslenir. Derviş ve şeyhi o yağmurun al-
tında dururlar. Kadın uzun süre bakar şeyh ve der-
vişe. Şeyh dayanamaz ve neden bekletildiklerini
sorar. Bunu üzerine genç kadın yağmurlu bir gün-
de kavuklu birine bakılırsa kuluçkadaki tavukların
daha büyük olacağını söyler. Bu cevaba katlana-
mayan şeyh dervişe döner ve çıkar ağzındaki bak-
layı der.
ŞEKER PORTAKALI
Bu metinlerin edebi türleri sırası ile aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Hikâye-Efsane
CFabl-Destan
B) Fabl-Hikâye
D) Destan-Hikâye
Bu görselden har
şında aşağıdaki i
lüğündeki anlam
A) Türk el sanatl
yazmacılığım
neklerini gö
rin simgesi
B) En az iki yü
lar Çarşısı C
ze inanam
Üst katta a
şilli yazma
C) Desenter,
gibi işlen
olduğu
sulak ye
D) Kilimler
ların uz
kumuş
ken içi
açan s
Ortaokul Türkçe
Paragraf
EKER WALL Cizel 8. SINIF DENEME (SARMAL) III 11. Güvercinin biri yüksek bir hurma ağacına yuva yapmıştı. Orada yumurtluyor yavrularını orada besliyordu. Güvercinin böyle yüksek bir ağaçta yavru beslemesi çok zor oluyordu. Hayvancağız yavrular yavrulamaz bir tilki geliyor, güvercini korkutuyordu: -Ya yavrularını aşağı at ya da ağaca tırmanıp hepsini yok edeceğim, diyordu. Güvercin korkudan tir tir titriyor yavrularını aşağı atıyordu. Tilki de afiyetle onları yiyordu. 12. Güvercin yine yumurtlamış korku içinde yuva- sında büzülüp kalmıştı. O sırada bir leylek gele- rek güvercine selam verdi, hatırını sordu. Üzüntü- lü olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Gü- vercin olanları aynen anlattı. Bunun üzerine leylek: -Bak sana bir akıl öğreteyim. Tilki yine gelirse dersin ki ben artık sana yavrularımı atmayacağım. Çıkabilirsen çık al. Beni ele geçiremezsin. Ben uçar kurtulurum ancak yavrularımı alabilirsin. Eski zamanlarda bir şeyh ve derviş varmış. Şeyh, bu dervişi çok sever sayarmış. Fakat dervişin kö- tü bir alışkanlığı varmış, ağzından küfür hiç ek- sik olmazmış. Şeyh bir gün dayanamamış, dervi- şe üç bakla tanesi vermiş. Şeyh, baklaları dervişe verip, sadece uyurken ağzından çıkarmasını onun haricinde gün içinde hep ağzında tutmasını ister. Gel zaman git zaman baklalar işe yarar ve şeyh ar- tık küfür etmemeye başlar. Bir gün şeyh ve derviş bir yere davet edilir ve birlikte yola çıkarlar. Tam yola çıktıkları sıra bardaktan boşalırcasına yağ- mur yağmaya başlar. Yollarına acele acele devam ederlerken genç bir kadın cama çıkar ve şeyh ile dervişe seslenir. Derviş ve şeyhi o yağmurun al- tında dururlar. Kadın uzun süre bakar şeyh ve der- vişe. Şeyh dayanamaz ve neden bekletildiklerini sorar. Bunu üzerine genç kadın yağmurlu bir gün- de kavuklu birine bakılırsa kuluçkadaki tavukların daha büyük olacağını söyler. Bu cevaba katlana- mayan şeyh dervişe döner ve çıkar ağzındaki bak- layı der. ŞEKER PORTAKALI Bu metinlerin edebi türleri sırası ile aşağıdakiler- den hangisidir? A) Hikâye-Efsane CFabl-Destan B) Fabl-Hikâye D) Destan-Hikâye Bu görselden har şında aşağıdaki i lüğündeki anlam A) Türk el sanatl yazmacılığım neklerini gö rin simgesi B) En az iki yü lar Çarşısı C ze inanam Üst katta a şilli yazma C) Desenter, gibi işlen olduğu sulak ye D) Kilimler ların uz kumuş ken içi açan s
3. (1) Bencil bir şekilde sadece mutluluğun peşinde
koşmak mutluluğu kaybettiriyor çoğu zaman
insanlara. (II) Mutluluğu yakalamak isteyen kişi,
kendine ulaşılabilir ve doğru hedefler seçip hayatına
yön vermelidir. (III) içinde bulunduğu hayatı
sadece kendini mutlu etme odaklı yaşamamalı
(IV) Başkalarını mutlu ederken kendinin de mutlu
olduğunu görecektir insan.
Numaralanmış cümlelerden hangisi-nesne-yük-
lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I.
B) II. - C) III.
D) IV.
6
Ortaokul Türkçe
Nesne-Yüklem İlişkisi
3. (1) Bencil bir şekilde sadece mutluluğun peşinde koşmak mutluluğu kaybettiriyor çoğu zaman insanlara. (II) Mutluluğu yakalamak isteyen kişi, kendine ulaşılabilir ve doğru hedefler seçip hayatına yön vermelidir. (III) içinde bulunduğu hayatı sadece kendini mutlu etme odaklı yaşamamalı (IV) Başkalarını mutlu ederken kendinin de mutlu olduğunu görecektir insan. Numaralanmış cümlelerden hangisi-nesne-yük- lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. - C) III. D) IV. 6
a-
e
Deneme -3
Birinci Ağızdan Anlatım
Yazar, anlattığı olayın
içinde yer alır.
Anlatıcı
Türleri
MUBA
YAYINLARI
Üçüncü Ağızdan Anlatım
Yazar, olayların içinde yer
almaz, gözlemlediklerini aktarır.
Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır?
Yuvasını yapıyordu serçe kuşu. Şehrin kıyısında bulunan eski parkta en küçük fıstık çam-
larının birindeydi yuvası. Zirveye çok da yakın olmayan, tehlikeli hayvanların ulaşamaya-
cağı uzaklıkta, üç çatalın birleştiği bir dal ucuna konduruvermişti yuvasini. Rüzgâr bazen
biraz kuvvetli esip dal sallandıkça serçe kuşu da zıp zıp zıplar, henüz tam olmamış yuva-
sini rüzgârın alıp götürmesinden korkardı. Bu yuva yaptığı ilk yuvaydı.
BO ise pek konuşmazdı, sekiz dokuz yaşındaki bir çocuğa ne anlatılırdı ki zaten. Bazen
ödevlerimi yaparken kanepeye oturur el işi yapar, dergilere göz atar ya da sessizce dişanı
bakar ve arada iç çekerdi. Acaba kimi düşünürdü? Ailesini mi, evinimi, yoksa başka birini
mi? Bir şeyleri özlediği belliydi.
Annem ona yaptığı yemeklerden, böreklerden pastalardan bahçemizde yetiştirdiğimiz
mandalinalardan, ispanaklardan gönderirdi. Alırken mahcup olurdu. Bana mutfağını gös-
terir "Ben bu kadar şeyi nasıl yiyeceğim?" derdi. Demek ki bir şeyler gönderen tek kişi
annem değildi. ben
DY Günler aylar geçti, kış bitti bahar geldi. Kuşlar neşeli neşeli ötmeye, anılar başımızda do-
lanmaya başlamıştı artık. Kanala gidip yıkandığımız, eşek arılarının deliklerine çomak so-
kup sonra da elimizde çalı çırpı onlarla savaş yaptığımız, karneleri almaya yaklaştığımız
günlerdi. İşte böyle bir günün sabahında tam kapıdan çıkacakken bana seslendi. Yanıma
gelip iki yanağımdan öptü, sarıldı.
Ortaokul Türkçe
Paragraf
a- e Deneme -3 Birinci Ağızdan Anlatım Yazar, anlattığı olayın içinde yer alır. Anlatıcı Türleri MUBA YAYINLARI Üçüncü Ağızdan Anlatım Yazar, olayların içinde yer almaz, gözlemlediklerini aktarır. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır? Yuvasını yapıyordu serçe kuşu. Şehrin kıyısında bulunan eski parkta en küçük fıstık çam- larının birindeydi yuvası. Zirveye çok da yakın olmayan, tehlikeli hayvanların ulaşamaya- cağı uzaklıkta, üç çatalın birleştiği bir dal ucuna konduruvermişti yuvasini. Rüzgâr bazen biraz kuvvetli esip dal sallandıkça serçe kuşu da zıp zıp zıplar, henüz tam olmamış yuva- sini rüzgârın alıp götürmesinden korkardı. Bu yuva yaptığı ilk yuvaydı. BO ise pek konuşmazdı, sekiz dokuz yaşındaki bir çocuğa ne anlatılırdı ki zaten. Bazen ödevlerimi yaparken kanepeye oturur el işi yapar, dergilere göz atar ya da sessizce dişanı bakar ve arada iç çekerdi. Acaba kimi düşünürdü? Ailesini mi, evinimi, yoksa başka birini mi? Bir şeyleri özlediği belliydi. Annem ona yaptığı yemeklerden, böreklerden pastalardan bahçemizde yetiştirdiğimiz mandalinalardan, ispanaklardan gönderirdi. Alırken mahcup olurdu. Bana mutfağını gös- terir "Ben bu kadar şeyi nasıl yiyeceğim?" derdi. Demek ki bir şeyler gönderen tek kişi annem değildi. ben DY Günler aylar geçti, kış bitti bahar geldi. Kuşlar neşeli neşeli ötmeye, anılar başımızda do- lanmaya başlamıştı artık. Kanala gidip yıkandığımız, eşek arılarının deliklerine çomak so- kup sonra da elimizde çalı çırpı onlarla savaş yaptığımız, karneleri almaya yaklaştığımız günlerdi. İşte böyle bir günün sabahında tam kapıdan çıkacakken bana seslendi. Yanıma gelip iki yanağımdan öptü, sarıldı.
AVY
Çatı özelliği yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde
aranır. Cümledeki eylemi gerçekleştirenin belli
olduğu fiiller etken çatılı, eylemi gerçekleştirenin
belli olmadığı fiiller edilgen çatılıdır.
Örnek:
✓ Elif, tanıdığım en şanslı insandır.
Yüklemi isim olduğundan çatı özelliği aranmaz.
✓ Müzede bol bol fotoğraf çektik.
Eylemi yapan belli olduğu için etken çatılıdır.
✓ Binaya dış cephe kaplaması yapıldı.
Eylemi yapan belli olmadığı için edilgen çatılıdır.
Buna göre,
os
(1) Hepimizin çok sevdiği kar, bulutlarda bulunan su
taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu
kristalleşerek oluşur. (II) Bu olay çok çabuk meydana
geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar
hâline gelmiştir. (III) Kar taneleri yapılan araştırmalara
göre altıgen olsa da küçük olduklarından çıplak gözle
şekilsiz görünürler. (IV) Gökyüzünden yere doğru
inerken kar tanelerinin hiçbiri birbirine değmez.
numaralanmış cümlelerden hangisi özne-yük-
lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Fiilde Çatı
AVY Çatı özelliği yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Cümledeki eylemi gerçekleştirenin belli olduğu fiiller etken çatılı, eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı fiiller edilgen çatılıdır. Örnek: ✓ Elif, tanıdığım en şanslı insandır. Yüklemi isim olduğundan çatı özelliği aranmaz. ✓ Müzede bol bol fotoğraf çektik. Eylemi yapan belli olduğu için etken çatılıdır. ✓ Binaya dış cephe kaplaması yapıldı. Eylemi yapan belli olmadığı için edilgen çatılıdır. Buna göre, os (1) Hepimizin çok sevdiği kar, bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşur. (II) Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar hâline gelmiştir. (III) Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgen olsa da küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz görünürler. (IV) Gökyüzünden yere doğru inerken kar tanelerinin hiçbiri birbirine değmez. numaralanmış cümlelerden hangisi özne-yük- lem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV.