Soru:

1. Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen : 4 ya da çok seyrek görülen doğa olayları eks- trem doğa olayları olarak ifade ed

1. Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen : 4
ya da çok seyrek görülen doğa olayları eks-
trem doğa olayları olarak ifade edilir.
1
1
1
1
1
1
BV
1
Ekvator
II
1
1
1
1
1
Buna göre, yukarıdaki haritada numara-
landırılan merkezlerden hangisinde 24 Ma-
yıs'ta sıcaklık değerinin 28 °C olması eks-
trem sıcaklık olarak ifade edilebilir?
A) 1
B) II
C) III
D) IV
E) V
1

1. Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen : 4 ya da çok seyrek görülen doğa olayları eks- trem doğa olayları olarak ifade edilir. 1 1 1 1 1 1 BV 1 Ekvator II 1 1 1 1 1 Buna göre, yukarıdaki haritada numara- landırılan merkezlerden hangisinde 24 Ma- yıs'ta sıcaklık değerinin 28 °C olması eks- trem sıcaklık olarak ifade edilebilir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V 1