Soru:

1. Nüfus projeksiyonu, nüfus verilerinin gelecekteki eğilimleri ile tahminlere göre gelecekte, nüfusun durumu hakkında kestiriml

1.
Nüfus projeksiyonu, nüfus verilerinin gelecekteki eğilimleri
ile tahminlere göre gelecekte, nüfusun durumu hakkında
kestirimlerin yapılmasıdır.
Buna göre nüfus projeksiyonlarıyla,
1. gelişmişlik seviyesi,
II. nüfusun miktari,
III. doğum ve ölüm oranları
verilen istatistiki bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

1. Nüfus projeksiyonu, nüfus verilerinin gelecekteki eğilimleri ile tahminlere göre gelecekte, nüfusun durumu hakkında kestirimlerin yapılmasıdır. Buna göre nüfus projeksiyonlarıyla, 1. gelişmişlik seviyesi, II. nüfusun miktari, III. doğum ve ölüm oranları verilen istatistiki bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III