Soru:

1. Sulama imkanına bağlı olarak Türkiye'de her yerde yetiştirilebilmektedir. ● Kıyılar, ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere a

1. Sulama imkanına bağlı olarak Türkiye'de her yerde
yetiştirilebilmektedir.
●
Kıyılar, ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere ayrıl-
dığından daha çok iç kesimlerde tarımı yapılmakta-
dır.
• Söküm işleminin ardından hemen işlenmesi gerek-
tiğinden işlendiği fabrikalar tarım alanlarına yakın
yerlerde kurulur.
Bazı özellikleri verilen bu tarım ürünü,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm
Misir
CAyçiçeği
D) Zeytin
E) Şeker pancarı

1. Sulama imkanına bağlı olarak Türkiye'de her yerde yetiştirilebilmektedir. ● Kıyılar, ekonomik getirisi daha yüksek ürünlere ayrıl- dığından daha çok iç kesimlerde tarımı yapılmakta- dır. • Söküm işleminin ardından hemen işlenmesi gerek- tiğinden işlendiği fabrikalar tarım alanlarına yakın yerlerde kurulur. Bazı özellikleri verilen bu tarım ürünü, aşağıdakilerden hangisidir? A) Üzüm Misir CAyçiçeği D) Zeytin E) Şeker pancarı