Soru:

10. Aşağıda bir doğal afetin bazı etkileri verilmiştir. • Tarım arazilerinin verimi azalır. Toprakların bir kısmı denizlere, göl

10. Aşağıda bir doğal afetin bazı etkileri verilmiştir.
• Tarım arazilerinin verimi azalır.
Toprakların bir kısmı denizlere, göllere ve
barajlara taşınır.
Taşkınlara zemin hazırlar.
Hayvan ve bitki türleri azalır.
• Kırsal kesimden kentlere doğru göçü hızlandırır.
.
Bu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem
B) Volkanizma
C) Erozyon
DJ Yuraklık
E) Çığ

10. Aşağıda bir doğal afetin bazı etkileri verilmiştir. • Tarım arazilerinin verimi azalır. Toprakların bir kısmı denizlere, göllere ve barajlara taşınır. Taşkınlara zemin hazırlar. Hayvan ve bitki türleri azalır. • Kırsal kesimden kentlere doğru göçü hızlandırır. . Bu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? A) Deprem B) Volkanizma C) Erozyon DJ Yuraklık E) Çığ