Soru:

10. Aşağıda Türkiye'de bazı yıllara ait kır ve kent nüfusları oransal olarak gösterilmiştir. % 24 % 32 % 24 1%8 % 68 % 76 % 92 %

10. Aşağıda Türkiye'de bazı yıllara ait kır ve kent nüfusları
oransal olarak gösterilmiştir.
% 24
% 32
% 24
1%8
% 68
% 76
% 92
% 76
2000
2017
1927
1960
c
Kir
Kent
Grafikteki gösterilen kır ve kent nüfus oranlarının
değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Kırsal kesimde tarımda makine kullanımının artması
B) Tarım alanlarının miras ile parçalanması
C) Büyükşehirlerde sanayileşme ile birlikte iş imkanının
artması
D) Kırsal kesimde tarım alanları ve otlakların boş kalması
E) Kırsal kesimde eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetlerin
yetersiz olması

10. Aşağıda Türkiye'de bazı yıllara ait kır ve kent nüfusları oransal olarak gösterilmiştir. % 24 % 32 % 24 1%8 % 68 % 76 % 92 % 76 2000 2017 1927 1960 c Kir Kent Grafikteki gösterilen kır ve kent nüfus oranlarının değişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Kırsal kesimde tarımda makine kullanımının artması B) Tarım alanlarının miras ile parçalanması C) Büyükşehirlerde sanayileşme ile birlikte iş imkanının artması D) Kırsal kesimde tarım alanları ve otlakların boş kalması E) Kırsal kesimde eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetlerin yetersiz olması