Soru:

10. Aşağıda Türkiye'nin deprem tehlike haritası verilmiştir. Buna göre, deprem tehlikesinin fazla olduğu alanlar ile; I. Karstik

10. Aşağıda Türkiye'nin deprem tehlike haritası verilmiştir.
Buna göre, deprem tehlikesinin fazla olduğu alanlar
ile;
I. Karstik araziler,
Genç oluşumlu araziler,
II. Jeotermal enerji potansiyeli fazla olan alanlar,
IV. Ortalama yükseltisi fazla olan alanlar
yukarıdaki özelliklerden hangilerinin dağılışının ben-
zer olması beklenir?
(A) I ve
C) I ve III
B) I veill
D) Il ve IV
E) III ve IV

10. Aşağıda Türkiye'nin deprem tehlike haritası verilmiştir. Buna göre, deprem tehlikesinin fazla olduğu alanlar ile; I. Karstik araziler, Genç oluşumlu araziler, II. Jeotermal enerji potansiyeli fazla olan alanlar, IV. Ortalama yükseltisi fazla olan alanlar yukarıdaki özelliklerden hangilerinin dağılışının ben- zer olması beklenir? (A) I ve C) I ve III B) I veill D) Il ve IV E) III ve IV