Soru:

10. Aşağıdaki grafikte, belli bir tarihte bazı enlemlerdeki gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Parat Yayinlar 2. Bili har za O

10. Aşağıdaki grafikte, belli bir tarihte bazı enlemlerdeki
gece ve gündüz süreleri verilmiştir.
Parat Yayinlar
2. Bili
har
za
Oz
de
O
d
Süre (saat)
Gece
Gündüz
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0° 10° K 20° K 30° K 40° K 50° K 60° K 70° K
Enlem
Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Gece ile gündüz süreleri
arasındaki farkın
Ekvator'dan kutuplara doğru arttığı
B) Verilen tarihte Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin
yaşandığı
+
70° Kuzey enleminden sonra kutba kadarki yerlerde
gece süresinin 24 saatten uzun olduğu
D) Ekvator'da güneş ışınlarının yatay bir düzleme öğle
vakti dik açıyla düştüğü
E) Tropikal kuşakta gece ile gündüz süreleri arasındaki
farkin orta kuşaktan daha az olduğu +

10. Aşağıdaki grafikte, belli bir tarihte bazı enlemlerdeki gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Parat Yayinlar 2. Bili har za Oz de O d Süre (saat) Gece Gündüz 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0° 10° K 20° K 30° K 40° K 50° K 60° K 70° K Enlem Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın Ekvator'dan kutuplara doğru arttığı B) Verilen tarihte Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin yaşandığı + 70° Kuzey enleminden sonra kutba kadarki yerlerde gece süresinin 24 saatten uzun olduğu D) Ekvator'da güneş ışınlarının yatay bir düzleme öğle vakti dik açıyla düştüğü E) Tropikal kuşakta gece ile gündüz süreleri arasındaki farkin orta kuşaktan daha az olduğu +