Soru:

10. Aşağıdaki harita üzerinde bazı alanlar renklendirilerek gösterilmiştir. os Belirtilen alanlarda, aşağıdaki doğal afetlerden

10. Aşağıdaki harita üzerinde bazı alanlar renklendirilerek
gösterilmiştir.
os
Belirtilen alanlarda, aşağıdaki doğal afetlerden
hangisinin yaşanması beklenmez?
A) Kuraklık
B) Çamur akıntısı C) Çığ
D) Sel ve taşkın
E) Heyelan

10. Aşağıdaki harita üzerinde bazı alanlar renklendirilerek gösterilmiştir. os Belirtilen alanlarda, aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin yaşanması beklenmez? A) Kuraklık B) Çamur akıntısı C) Çığ D) Sel ve taşkın E) Heyelan