Soru:

10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göste- rilmiştir. 1 B III R M A L 13. Buna göre, numaralı alanlar ile bu

10.
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göste-
rilmiştir.
1
B
III
R
M
A
L
13.
Buna göre, numaralı alanlar ile bu alanlarda yaygın
olan afet türü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
I
II
A) Deprem
Kuraklık
Sel ve taşkın
B) Tsunami Sel ve taşkın
Çığ
C) Heyelan Orman yangini
Kasırga
D) Erozyon
Volkanik patlama Salgin
E) Deprem Volkanik patlama Erozyon

10. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göste- rilmiştir. 1 B III R M A L 13. Buna göre, numaralı alanlar ile bu alanlarda yaygın olan afet türü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? I II A) Deprem Kuraklık Sel ve taşkın B) Tsunami Sel ve taşkın Çığ C) Heyelan Orman yangini Kasırga D) Erozyon Volkanik patlama Salgin E) Deprem Volkanik patlama Erozyon