Soru:

10. Çalı biyomu; 1. (1) Atmosferd I. Akdeniz Havzası, (11) Doğada be II. ABD'nin doğusu, namaz. (W) nitrit ve nitra III. Kap Böl

10. Çalı biyomu;
1. (1) Atmosferd
I. Akdeniz Havzası,
(11) Doğada be
II. ABD'nin doğusu,
namaz. (W)
nitrit ve nitra
III. Kap Bölgesi,
toprağa bağ
IV. Sibirya
sinda açığa
kiler de foto
bölgelerinin hangilerinde yaygın olarak bulunur
ve nitratad
A) I ve II
B) I ve III
C) II vel
Yukarıda
D) II ve IV
E) III ve IV
sinde azc
rilmiştir?
li
m
A)
V

10. Çalı biyomu; 1. (1) Atmosferd I. Akdeniz Havzası, (11) Doğada be II. ABD'nin doğusu, namaz. (W) nitrit ve nitra III. Kap Bölgesi, toprağa bağ IV. Sibirya sinda açığa kiler de foto bölgelerinin hangilerinde yaygın olarak bulunur ve nitratad A) I ve II B) I ve III C) II vel Yukarıda D) II ve IV E) III ve IV sinde azc rilmiştir? li m A) V