Soru:

? 10. Gerek doğal gerek beşerî bakımdan farklı özelliklere sahip olan alanların her birine bölge denir. Bölge türleri, şekilsel

?
10. Gerek doğal gerek beşerî bakımdan farklı özelliklere sahip
olan alanların her birine bölge denir. Bölge türleri, şekilsel
ve işlevsel olarak ikiye ayrılır. Şekilsel bölgeler homojen
bir yapıda (kendi içinde aynı yapıda, benzer, türdeş) oldu-
ğu hâlde işlevsel bölgeler heterojen (kendi içinde farklılık
gösteren, benzer ya da türdeş olmayan) yapıdadır.
Şekilsel bölgeler sahip oldukları doğal ve beşerî özellikle-
rine göre yeryüzünün diğer alanlarından ayrılırlar. Bu tür
bölgeler doğal ve beşerî bölgeler olarak ikiye ayrılabilir.
İşlevsel bölgeler ise hizmetlerle ilgili bölgelerdir. Eğitim,
sağlık, ulaştırma, iletişim, ticaret, barınma, eğlenme,
yönetim ve planlama gibi konularla ilgili olan bölgeler
işlevsel bölge örnekleridir. İşlevsel bölgelerin bir yönetim
merkezi bulunur.
Yukarıda verilen bilgilere göre Türkiye'deki bölge tür-
leriyle ilgili olarak,
I. İklim ve yer şekilletine göre sınıflandırılan bölgeler
şekilsel bölge örneğidir.
il özel idareleri ve belediyelerin hizmet bölgeleri,
mülki idare özelliklerine göre belirlenen şekilsel
bölgelerdir.
III. İşlevsel bölgeler ile şekilsel bölgelerin herhangi bir
türünün kapsam alanı çakışmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız
D) I ve III
Gl+ve
ELI ve IIT

? 10. Gerek doğal gerek beşerî bakımdan farklı özelliklere sahip olan alanların her birine bölge denir. Bölge türleri, şekilsel ve işlevsel olarak ikiye ayrılır. Şekilsel bölgeler homojen bir yapıda (kendi içinde aynı yapıda, benzer, türdeş) oldu- ğu hâlde işlevsel bölgeler heterojen (kendi içinde farklılık gösteren, benzer ya da türdeş olmayan) yapıdadır. Şekilsel bölgeler sahip oldukları doğal ve beşerî özellikle- rine göre yeryüzünün diğer alanlarından ayrılırlar. Bu tür bölgeler doğal ve beşerî bölgeler olarak ikiye ayrılabilir. İşlevsel bölgeler ise hizmetlerle ilgili bölgelerdir. Eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, ticaret, barınma, eğlenme, yönetim ve planlama gibi konularla ilgili olan bölgeler işlevsel bölge örnekleridir. İşlevsel bölgelerin bir yönetim merkezi bulunur. Yukarıda verilen bilgilere göre Türkiye'deki bölge tür- leriyle ilgili olarak, I. İklim ve yer şekilletine göre sınıflandırılan bölgeler şekilsel bölge örneğidir. il özel idareleri ve belediyelerin hizmet bölgeleri, mülki idare özelliklerine göre belirlenen şekilsel bölgelerdir. III. İşlevsel bölgeler ile şekilsel bölgelerin herhangi bir türünün kapsam alanı çakışmaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız D) I ve III Gl+ve ELI ve IIT