Soru:

10. In 9. Aşağıda mekânsal dagile becerisini gelictirmek amacıyla sınıf içi etkinliğinde kullanılmak üzere ha- zırlanmış olan bi

10. In
9.
Aşağıda mekânsal dagile becerisini gelictirmek
amacıyla sınıf içi etkinliğinde kullanılmak üzere ha-
zırlanmış olan bir kavram ogleştirme haritası veril-
miştir.
Haritadaki renk tonları kavramların mekânsal dagi-
liş alanlarını, numaralanmış başlıklar ise bu alan-
larda etkili olduğu düşünülen karakteristik coğrafi
özellikleri ifade etmektedir.
1.
Muson Rüzgarlari
2.
Yagmur Ormanlar
3.
Maki Alanları
4.
Batı Rüzgarlari
5.
Tayga Ormanlari
Raunt
Haritanın renklendirilmiş alanları ile numaralan-
miş coğrafi özellikler eşleştirildiğinde aşağıdaki
dizilerden hangisi doğru olur?
5
A) 1
3
B)
3
3
D) 2
5
3
E) 2

10. In 9. Aşağıda mekânsal dagile becerisini gelictirmek amacıyla sınıf içi etkinliğinde kullanılmak üzere ha- zırlanmış olan bir kavram ogleştirme haritası veril- miştir. Haritadaki renk tonları kavramların mekânsal dagi- liş alanlarını, numaralanmış başlıklar ise bu alan- larda etkili olduğu düşünülen karakteristik coğrafi özellikleri ifade etmektedir. 1. Muson Rüzgarlari 2. Yagmur Ormanlar 3. Maki Alanları 4. Batı Rüzgarlari 5. Tayga Ormanlari Raunt Haritanın renklendirilmiş alanları ile numaralan- miş coğrafi özellikler eşleştirildiğinde aşağıdaki dizilerden hangisi doğru olur? 5 A) 1 3 B) 3 3 D) 2 5 3 E) 2