Soru:

10. Küresel etkiye sahip Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacmi daralmış, ülkeler vatandaşlarının gıda ihtiyacını

10.
Küresel etkiye sahip Covid-19 salgını nedeniyle
uluslararası ticaret hacmi daralmış, ülkeler
vatandaşlarının gıda ihtiyacını karşılayabilmek
için verimli topraklara yönelmiştir. Doğal
kaynaklar içinde toprak ve su kaynaklarının
önemi artmıştır.
Bu açıklamaya göre, Covid-19 salgını aşağıdaki eko-
nomik faaliyet türlerinden hangisinin önemini artırmış-
tır?
A Birincil Ekonomik Faaliyetler
B) İkincil Ekonomik Faaliyetler
C) Üçüncül Ekonomik Faaliyetler
D) Dördüncül Ekonomik Faaliyetler
E) Beşincil Ekonomik Faaliyetler

10. Küresel etkiye sahip Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacmi daralmış, ülkeler vatandaşlarının gıda ihtiyacını karşılayabilmek için verimli topraklara yönelmiştir. Doğal kaynaklar içinde toprak ve su kaynaklarının önemi artmıştır. Bu açıklamaya göre, Covid-19 salgını aşağıdaki eko- nomik faaliyet türlerinden hangisinin önemini artırmış- tır? A Birincil Ekonomik Faaliyetler B) İkincil Ekonomik Faaliyetler C) Üçüncül Ekonomik Faaliyetler D) Dördüncül Ekonomik Faaliyetler E) Beşincil Ekonomik Faaliyetler