Soru:

10. Nüfusun ülke sınırları içerisinde yer de- ğiştirmesine iç göç denilir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 2 milyon kişi iç göç ile h

10. Nüfusun ülke sınırları içerisinde yer de-
ğiştirmesine iç göç denilir. Ülkemizde
her yıl yaklaşık 2 milyon kişi iç göç ile
hareket etmektedir.
12. Aşağıda
nün son
yetişmes
alanlar g
iç göçlerin nedenlerini itici ve çekici
etkenler olarak düşündüğümüzde,
aşağıdakilerden hangisi ülkemizde
ki iç göçleri oluşturan itici etkenler-
den biri değildir?
Eos
A) Göç veren alanda iş olanaklarının
kısıtlı olması
B) Göç veren alandaki konut yeter-
sizliği
C) Göç veren alandaki sağlık hizmet-
lerinin yetersizliği
D) Göç veren
imda makine-
ieşmenin yaygınlaşması
E) Göç veren alanda tarım alanlarının
miras yoluyla bölünmesi
Buna
ürüni
A) Ü
B) şi
C) T
D) H

10. Nüfusun ülke sınırları içerisinde yer de- ğiştirmesine iç göç denilir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 2 milyon kişi iç göç ile hareket etmektedir. 12. Aşağıda nün son yetişmes alanlar g iç göçlerin nedenlerini itici ve çekici etkenler olarak düşündüğümüzde, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ki iç göçleri oluşturan itici etkenler- den biri değildir? Eos A) Göç veren alanda iş olanaklarının kısıtlı olması B) Göç veren alandaki konut yeter- sizliği C) Göç veren alandaki sağlık hizmet- lerinin yetersizliği D) Göç veren imda makine- ieşmenin yaygınlaşması E) Göç veren alanda tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi Buna ürüni A) Ü B) şi C) T D) H