Soru:

10. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu alanlarda yüksek yerler yerleşme açısından daha uygun koşullar sunar. I Buna göre, yukarıdaki

10. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu alanlarda yüksek yerler
yerleşme açısından daha uygun koşullar sunar.
I
Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde gösterilen böl..
gelerden hangisinde, yüksek yerler yerleşme açısın-
dan daha uygundur?
AI
B) ||
C) III
D) IV
E) V

10. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu alanlarda yüksek yerler yerleşme açısından daha uygun koşullar sunar. I Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde gösterilen böl.. gelerden hangisinde, yüksek yerler yerleşme açısın- dan daha uygundur? AI B) || C) III D) IV E) V